Maandag 8 juli – verdiepingsdag over besluitvorming

Maandag 8 juli – verdiepingsdag over besluitvorming

WAT
Een verdiepingsdag over besluitvorming vanuit het perspectief van Economy Transformers is een feestje.
Want besluiten met ‘initiatief en raadpleging’ (geïnspireerd op de advies procedure uit het boek van Frederique Laloux, reinventing organisations) opent een heerlijke weg van ongecompliceerd samenwerken. Wie wil dat niet? In de praktijk lopen veel samenwerkingsverbanden stuk op hoe besluiten genomen worden. Top down besluitvorming is uit de tijd. We willen niet meer door een baas verteld worden wat we moeten doen en hoe we het moeten doen. Maar wat is het alternatief, kunnen we dan samen besluiten nemen als gelijken onder elkaar? Gaan we dan allemaal overal over en zo nee, waar dan niet en waar dan wel over? Of hebben we allemaal de optie om bezwaar (besluiten met consent) te maken en een initiatief op die manier tegen te houden als we het gevoel hebben dat het de continuïteit van de organisatie in gevaar brengt? Er is veel trauma op besluitvorming. Initiatiefnemers die door hun bestuur uit hun initiatief gezet zijn bijvoorbeeld dragen dit jaren met zich mee. Of mensen met veel initiatiefkracht die gefrustreerd raken en steeds minder doen of zelfs weggaan omdat zij er maar niet doorheen komen dan wel in een veel te traag besluitvormingsproces terecht komen waar de lol hen helemaal vergaat. Wie kent deze verhalen niet of heeft ze zelf al meegemaakt? Gelukkig wordt er veel geëxperimenteerd met nieuwe vormen van besluitvorming en zo ook wij. En graag draag ik mijn ervaringen over en ga ik samen met jou op onderzoek uit wat de uitgangspunten zouden mogen zijn voor een goede manier van besluiten nemen en welke vorm(en) daar dan het beste bij passen.
Mijn ervaring heeft me geleerd dat zelfs als alles is vastgelopen in een samenwerking, het vernieuwen van de vorm van besluitvorming met ‘initiatief en raadpleging’ trekt de boel weer helemaal in beweging. Deze vorm provoceert namelijk de goede ontwikkeling binnen mensen zelf; het nemen van verantwoordelijkheid van je eigen gedrag én het gevoel van verbinding en samen zijn. Hoe? Daar ga je meer gevoel bij krijgen op deze dag.

VOOR WIE
Voor iedereen in een samenwerkingsverband die ervaringen heeft met hoe besluitvorming niet werkt en op zoek is naar een alternatief. En voor iedereen die simpelweg nieuwsgierig is om een nieuwe vorm te leren kennen. Voor iedereen die al opleidingen of trainingen volgt of heeft gevolgd bij Economy Transformers geeft deze dag verdieping aan dit onderwerp die in de trainingen niet mogelijk is. En als je nog nooit iets van Economy Transformers hebt meegemaakt ben je welkom om middels deze dag kennis met ons te maken en op de sleutel Organisatie de besluitvorming te verdiepen.

PRAKTISCHE ZAKEN
* Datum: maandag 8 juli a.s.
* Locatie: Live 2 Be, Ubuntulaan 31, Almere Oosterwold (graag sloffen/warme sokken mee)
* Tijd: van 10.00 tot 17.00 uur. Koffie/thee en lekkers inbegrepen, graag zelf lunch meebrengen
* Investering:
– 150,- euro exclusief btw voor mensen die geen training bij Economy Transformers gevolgd hebben.
– 150,- euro btw vrij voor mensen die eerder al een training gevolgd hebben of nog volgen.
* Aanmelden kan door een mail te sturen naar damaris@economytransformers.nl
De dag gaat door bij minimaal zes deelnemers en er geldt een maximum aantal van 12 deelnemers.

DEELNAME VOORWAARDEN
Heb je nog nooit iets bij ons meegemaakt, dan is het fijn als je het je lukt het boek Vrij, Gelijk & Samenleven, wegwijzer naar een mens- en Aardewaardige samenleving vooraf te lezen (te bestellen via onze site of bij elke (online)boekhandel). Ook raad ik je aan enkele podcasts te luisteren ter voorbereiding doch in ieder geval de podcast over besluitvorming. Dan zijn de verschillende begrippen als het midden en de cirkel, een Brondocument, een gemeenschappelijke intentie niet meer nieuw voor je. Daarnaast vraag ik je bereidheid om met elkaar een veilige ruimte te scheppen waarin ieder zijn/haar eigen leerproces kan gaan. Alles wat op deze dag gedeeld wordt met elkaar blijft binnen de groep.
Link naar de podcast hier

Mocht je om wat voor reden nog vragen hebben of deze dag voor jou geschikt is, je weet me te vinden.

TRAINER
De dag wordt verzorgd door Damaris Matthijsen, initiatiefnemer en deelgenoot van Economy Transformers en mede oprichter van Oosterwoldschool Sofia (een B3 lagere school). Mijn motief is om van diep leven gevende uitgangspunten tot vorm te komen die voor de mens vrij-gelijk-samen uitwerken.
Ik ben docent Vrij, Gelijk en Samen in de leergang Samenlevenskunst, schrijver van het boek Vrij, Gelijk & Samenleven en ik begeleid projecten en hun initiatiefnemers met praktijkvragen rondom nieuwe vormen van eigendom (drievoudig eigenaarschap), het opzetten van een DeelGenootschap, nieuwe manieren van besluitvorming, het schrijven van een brondocument e.d. Als impulsdrager ben ik ervaringsdeskundige in de inzichten die ik overdraag. Ik verheug me enorm op deze dag omdat ik uit ervaring weet hoeveel er kan misgaan met onheldere besluitvorming en met een te veel aan ‘samen’ daarin en hoe fijn het is als je hier met elkaar een vruchtbare vorm voor gevonden hebt. Voel je welkom!