Onderzoeksopdracht van Topsector Energie

Al wandelend op een hoge berg met mijn kinderen en vriendin, werd ik deze zomer gebeld door Leonie van der Steen van Topsector Energie met een leuke onderzoekopdracht. Zij (h)erkende de focus en manier van werken van Economy Transformers en wilde graag van ons aanbevelingen op het onderwerp peergovernence (zelfbestuur) in de energiesector. Zij stelde: “Het gaat niet goed met de energietransitie, partijen zijn met elkaar in strijd. Hoe kunnen wij een gezamenlijk vraagstuk ook zo aansturen dat het ook een gezamenlijk vraagstuk blijft, dat mensen en partijen met elkaar samenwerken, inclusief blijvende betrokkenheid van de gemeenschap? Kan de ingeslagen weg van de commons en zoeken naar nieuwe governance structuren daar een antwoord op zijn? En zo ja, wat kom je tegen als belemmeringen en wat zien jullie als kansen? Welke aanbevelingen zijn er om dit voor elkaar te krijgen, welke pilots te doen?” Een verkennend onderzoek dus naar kansen en mogelijkheden voor de commons en het burger zelfbeheer ervan. Wat een mooie vraag!

Transformerend onderzoek

Ik ging aan de slag met een onderzoeksvoorstel. Ondanks dat ik alle ruimte kreeg, merkte ik dat ook ik toch al snel verviel in het standaard onderzoeksmodel van interviews en rapport. Ook al zou ik andere vragen stellen. Tijdens een voorgesprek over dit voorstel zei Martine Verweij: ”Ik ben zo bang voor een mooi rapport op de plank, kan het proces zelf niet al transformerend zijn?” Daarop ging ik uiteraard volledig aan. Natuurlijk kan dat, zo ben ik immers Economy Transformers ook gestart. Met bijeenkomsten die in zichzelf al transformerend zijn voor de deelnemers.

Daarmee krijg ik dus de ruimte om mijn eigen thema’s op mijn eigen manier te onderzoeken. Zo kan ik als mezelf en vanuit mijzelf mijn bijdrage leveren aan de meest fundamentele transformatie die mijns inziens gemaakt moet worden, zeggenschap en eigendom. Mijn dankbaarheid is groot.

En nu?

Met Rosa Lucassen als co-facilitator ga ik een drietal multi-stakeholder bijeenkomsten organiseren in de energie-sector met sleutelfiguren uit het veld waarin wij ieder door een transformerend proces heen leiden. Waarin nieuwe verbindingen gemaakt kunnen worden, ter plekke pilots ontstaan en een transitie-pad gecreëerd wordt met relevante aanbevelingen waar de groep zich ook aan committeert. Dat zet ik bij deze in de sterren.

Oproep

Zit jij zelf in de bottom-up energiebeweging of ben je actief als mogelijk maker daarvan, wil jij daarmee bijdragen aan een mens- en aarde-waardige samenleving en zoek jij vernieuwing in vormen van besluitvorming en bestaande eigendomsverhoudingen? Stuur me dan een bericht, dan kijken we samen of en hoe je mee kunt doen in dit onderzoek.

uit de lucht gevallen?

Kwam deze opdracht uit de lucht vallen? Al jaren bouwen we aan ons verhaal over grond, arbeid en kapitaal. Dat blijft niet ongezien. Niet geheel toevallig zijn we dit jaar ook gestart met een groepje DeelGenootschap voorhoeders in de energie sector, om hen kennis te laten maken met de idee DeelGenootschap als moderne manier van horizontaal organiseren. Tijdens de natuurlijke groeifasen van energie-initiatieven wordt er in de fase van het formaliseren snel gekozen voor een rechtsvorm, in de energiewereld is dit vaak een coöperatie, zonder de samenwerkingsvorm daarbij te onderzoeken. Daarbij volgt dan vaak een splijting tussen de energie van de initiatiefnemers en vrijwilligers en de verantwoordelijke bestuurders. Zo gaf Derk Hueting samen met Pieter Hessel een lezing bij festival Hier Opgewekt onder de titel meer energie in je energie-coöperatie waar zij deelnemers enthousiast maakten voor het DeelGenootschap als mogelijkheid om gelijkwaardig (te blijven) samen te werken binnen de coöperatie. Als mensen het verhaal horen is de herkenning groot, zo merken wij. Hier gaan we dan ook ook zeker vervolg aan geven. We zullen zien hoe het gaat samenvloeien met bovenstaand onderzoek.

Voor de zomer zal dit onderzoek afgerond zijn, dan zal ik de resultaten uiteraard met je delen.