Terug- en vooruitblik Economy Transformers 2020/2021

Algemeen

Begin 2020 werden we als Economy Transformers een zelfstandig DeelGenootschap los van het Veerhuis, zie dit bericht. Dit schiep ruimte om een nieuwe verhouding tot het Veerhuis te ontwikkelen waar we nog steeds met vreugde komen. Ook leveren we onze bijdrage aan het omvormen van het Veerhuis tot een Community Land Trust. De bevrijd-de-aarde-campagne rondden we december 2020 met succes af en begint daarmee eigenlijk pas echt. Want welke rol gaat de gemeenschap op zich nemen als het om het beheer van gemeenschappelijke grond gaat?

We begonnen 2021 met ons aanbod te professionaliseren en voor een bredere doelgroep toegankelijk te maken. Bestaande cursussen zoals de training Eigentijds Eigendom van Grond verbeterden we op basis van de evaluaties, we ontwikkelden mooi lesmateriaal. Jac werkt aan een nieuwe website met betere faciliteiten zoals inschrijvings-, download- en betaalsystemen, en uiteraard een mooie opmaak in de kleuren van ons logo. Onze Leergang ging afgelopen jaar niet door. Komend jaar bieden we ook deze in een nieuw jasje opnieuw aan. Het is de inhoudelijke backbone van ons werk en we missen hem in ons aanbod. We hopen jij ook.  

Inhoudelijk richten we ons steeds meer op het vraagstuk van de uitwisseling en toewijzing van de productiemiddelen grond, arbeid en kapitaal, ons inziens de essentie van de nieuwe economie en samenleving. Hoe verhouden de inputfactoren van de economie zich tot de economie zelf? Wie heeft waarom zeggenschap over de uitwisseling en toewijzing van grond, arbeid en kapitaal? Hoe kunnen we deze inputfactoren van de economie als commons beheren?

Stichting Grond van Bestaan zag in 2020 het licht waar Damaris nauw bij betrokken is. De kluis voor alle gronden die uit de handel en het geldsysteem voor de eeuwigheid namens gemeenschappen worden beheerd. Alles staat in de stijgers, tijd voor de eerste pilotprojecten. Het Veerhuis is vermoedelijk de eerste, wie volgt? Damaris heeft haar werkgroep Eigentijds Eigendom van Grond dit jaar met een masterclass afgerond en een prachtige publicatie gerealiseerd met de resultaten van de reis. Uit deze werkgroep ontstond logischerwijze de training Eigentijds Eigendom van Grond die we dit jaar twee keer met succes afrondden. Uit de eerste cursus is een praktijkgroep ontstaan van mensen die met elkaar drie jaar onderweg gaan om tot realisatie van nieuwe grondeigendomverhoudingen te komen, een grote vreugde, al zijn het langdurige, weerbarstige en spannende processen. Het wiel moet op elke plek toch telkens weer worden uitgevonden. We mogen wel een idee hebben, maar hoe dat in de praktijk vorm krijgt, dat vraagt onze creativiteit. 

Grondeigendom

Het onderwerp grondeigendom krijgt in de media en in onze eigen netwerken zoals de Transitiemotor en de Transitiecoalitie Voedsel vaker aandacht. We worden steeds meer gevraagd onze bijdrage in het gesprek te leveren. Het filmpje dat MaatschapWij van Damaris opnam over grondeigendom heeft het zeer goed gedaan, zo goed dat zij er de Constructieve Rebellen Award mee won. Een eervolle geuzen titel, dank daarvoor! Ook werd Damaris voorgedragen als kandidaat minister nieuwe economie.

Jac heeft een mooi artikel mogen plaatsen in NFM waarna we gevraagd zijn in elke editie een column te verzorgen. Dat doen we uiteraard graag. Hij heeft min om meer het hele jaar aan zijn boek gewerkt. Een intensief proces om de veelheid aan inzichten in zijn hart en hoofd aan het papier toe te vertrouwen. 2021 zullen daarvan de eerste resultaten zichtbaar zijn. Ook Damaris zal dan haar boek over het DeelGenootschap af hebben en ermee on tour gaan.

Individuele en zakelijke coaching van Damaris aan mensen, bedrijven en initiatieven zijn niet opgenomen in onderstaande activiteitenlijst maar bij deze wil zij alle mensen die haar een vraag gesteld hebben en haar daarin in vertrouwen hebben genomen, hartelijk danken.

Wat hebben we in concreto gedaan? 

Cursussen en trainingen
 • een cursus DeelGenootschap (zes personen)
 • een afgebroken cursus DeelGenootschap tijdens de eerste lockdown. We moesten nog even schakelen (zes personen).
 • een training Samenwerken binnen een CSA. De eerste specifieke doelgroep training (acht personen). 
 • twee keer een training Eigentijds Eigendom van Grond met (in totaal vijftien personen)
 • Start van de praktijkgroep Drievoudig Eigendom van Grond (elf personen, intentie drie jaar)
Boeken, publicaties en pers*
 • Grond op een WEEGschaal, resultaat van Werkgroep Eigentijds Eigendom van Grond (WEEG)
 • New Financial Magazine, zomer 2020. Artikel van Jac over Het nieuwe normaal
 • New Financial Magazine najaar 2020; start van onze column. Om en om schrijven Damaris en Jac een column.
 • De hand-out bij de training Eigentijds Eigendom van Grond, Jac
 • MaatschapWij portretfilm van Damaris over grondeigendom. 
 • Damaris wint met dit filmpje de Constructieve Rebellen Award 2020.
 • Damaris heeft zich opgegeven als Minister nieuwe economie en wordt door MaatschapWij genomineerd.
 • Nieuw voer, interview met Damaris terug te kijken op Youtube.
 • Damaris heeft verder lezingen gegeven bij de Transitiemotor, Transitiecoalitie Voedsel, Voedselfamilie/boerenraad, Commonsgroep Toekomstboeren, Rotary den Bosch, Grootste Kennisfestival van het Noorden, Universiteit Tilburg, 
 • Jac en Damaris zijn door Louis Bohtlingk (CareFirst) geïntroduceerd in internationale netwerken zoals het Financial Capital Institute
Cursussen en trainingen in 2021
 • twee keer Eigentijds Eigendom van Grond (Damaris en Jac)
 • een keer DeelGenootschap algemeen (Damaris)
 • een keer Community of Practice DeelGenootschap Energie (Damaris en Marja)
 • een keer DeelGenootschap voor CSA’s (Damaris)
 • ongoing praktijkgroep drievoudig eigenaarschap van grond (Damaris & Jac)
 • cursus Van vóór Christus tot ná Crowdfunding (Jac)
 • tweejarige leergang
 • voor de eerste keer organiseren we een weekend in de schaapskooi van Landgoed Welna waar we inmiddels partner van zijn. Onderwerp: manlijke en vrouwelijke krachten in de nieuwe economie.
 • Jac zal in Amerika, New York, een weekendseminar geven met als titel: living life from love.
Boeken, publicaties, media
 • We gaan door met het publiceren van eigen blogs en zullen daarnaast ook gastblogs verzorgen. 
 • Per blog organiseren we een online bijeenkomst om met jou te kunnen doorpraten over de inhoud ervan. Daarmee willen we meer verbinding maken met jou en horen waar jij mee leeft, waar jij staat, wat jouw vragen zijn. 
 • Damaris schrijft dit jaar haar boek over het DeelGenootschap af en gaat ermee op tournee. In elke provincie zal zij het boek overhandigen aan een radicale pionier tijdens een workshop voor vernieuwende ondernemers en bottom-up vernieuwers uit de regio.
 • Het boek Thrive van Kees Klomp en Shinta Oosterwaal komt uit in 2021. Het boek beoogt lesmateriaal te zijn voor hogescholen en universiteiten. Damaris heeft hierin een artikel gepubliceerd over het DeelGenootschap,
 • Kees Klomp interviewt Damaris naar aanleiding van dit artikel. Dit interview zal gefilmd worden en voor lesmateriaal ingezet worden,
 • Jac & Damaris produceren lesmateriaal voor de verschillende trainingen en voor de Leergang.
 • Jac hoopt komend jaar zijn boek over Samenlevingskunst af te ronden.

* De lijst met activiteiten is niet compleet, maar dekt wel de lading van het afgelopen jaar.