Samenlevenskunst

meld je hier aan voor de verschillende oriëntatiedagen

Economy Transformers ontdekken?

Actief werken aan een nieuwe economie en samenleving? Door je op een diepere manier te verbinden met jezelf, je medemensen en de Aarde? Als je interesse hebt, of gewoon eens wilt kennismaken, dan kun je je aanmelden voor één van de oriëntatiedagen. We verheugen ons je te ontmoeten.

oriëntatiedag

Basisopleiding Samenlevenskunst

– vrijdag 17 september in het Veerhuis in Varik

 • tijden: van 11.00 uur tot 16.00 uur (inloop vanaf 10.30 uur)
 • kosten: € 35,–
 • locatie: Waalbandijk 8, Varik
 • meer informatie over de Basisopleiding Samenlevenskunst
 • aanmelden voor de oriëntatiedag: klik hier

oriëntatieochtend

Training Samenwerken voor CSA's

– donderdagochtend 30 september in het Veerhuis in Varik

 • tijden: van 10.00 uur tot 12.30 uur (inloop vanaf 9.30 uur)
 • kosten: € 15,–
 • locatie: Waalbandijk 8, Varik
 • meer informatie over de Training Samenwerken voor CSA’s
 • aanmelden voor de oriëntatieochtend: klik hier

oriëntatiedag

Training Eigentijds Eigendom van Grond

– dinsdag 12 oktober in het Veerhuis in Varik

Als een prachtige, authentieke, levensechte opleiding waar persoonlijke ontwikkeling vanuit verbinding met de samenleving centraal staat. Ik houd van de manier waarop de opleiding en de opleiders zelf ook mogen ontdekken en groeien, dat niet alles vaststaat, dat je serieus genomen wordt, dat je onderdeel bent van de opleiding. Dus niet alleen komt halen maar ook brengen. Het is wat onconventioneel, maar het voelt zo kloppend.

Gina van den Berg

Deed de Opleiding Samenlevenskunst

Economy Transformers
Leergang Geld

Ik volgde de Leergang Geld bij Jac. Hij weet zoveel over het ontstaan van geld en het huidige geldsysteem binnen de ontwikkeling van het menselijk bewustzijn en de samenlevingsvormen van het vroege Egypte tot nu en hier. Geld was voor mij eigenlijk vaak gekoppeld aan emotie: bang, boos, voorzichtig, ‘over-de-kop-het-kan-me-niks-schelen’. Te begrijpen hoe het zover is gekomen, haalt geld uit de emotie, dat is prettig. Kijkend naar het economisch systeem van nu, begrijp ik dat boos worden en me afkeren niks oplevert: aansluiten en van daaruit bijdragen aan verandering des te meer. Grote persoonlijk les voor mij is te gaan staan voor wat ik maak en wie ik ben en van daaruit te geven, dan gaat het vanzelf bewegen. En echt waar, het gebeurt.

Nienke Wiemers

Deed de Leergang Geld

De uitgebreide kennis van Jac over de reden van het ontstaan van geld, zijn goede uitleg hiervan en welke invloed dit heeft in de huidige maatschappij en welke invloed dit heeft in het persoonlijke leven van veel mensen, heeft bij mij ervoor gezorgd voor een meer ontspannen omgang met geld en meer vertrouwen in het doen van werk en het ontvangen van de juiste beloning.

Johan Polinder

Deed de Leergang Geld

Vragen of aanmelden?

bel of mail gerust:

Damaris: 06-50637144 damaris@economytransformers.nl
Jac: 06-14687873 jac@economytransformers.nl
Economy Transformers
Economy Transformers is CRKBO geregistreerd.
Dit betekent dat we aan kwaliteitseisen voldoen

Wij zijn op deze kwaliteitseisen aanspreekbaar:

Economy Transformers is een open en transparante organisatie. Damaris Matthijsen en Jac Hielema staan altijd open voor vragen, aanvullingen, bedenkingen en opmerkingen via mail, phone, zoom of life. Voor de cursussen en trainingen wordt geworven via de website, de nieuwsbrief, de sociale media en mond op mond. De vrije wil van de (potentiële) deelnemer staat altijd centraal. Een nieuwe samenleving en economie kan immers alleen vanuit vrije wil ontstaan. Alles wat besproken wordt in gesprekken en tijdens bijeenkomsten is vertrouwelijk.

Damaris Matthijsen en Jac Hielema zijn de hoofddocenten van alle cursussen, trainingen en begeleiding van mensen en hun initiatieven die zij verzorgen. Ook zijn er verschillende gastdocenten bij met name de Basisopleiding Samenlevenskunst (vrij gelijk samen). Hoofd- en gastdocenten hebben regelmatig docentendagen. Alle docenten zijn op hun vakgebied deskundig.

Alle informatie over de cursussen en trainingen staat uitgebreid op de website. Bovendien worden potentiële deelnemers altijd uitgenodigd om bij onduidelijkheid te bellen of te mailen. Aan elke cursus of training gaat een informatie-dag, -middag of -avond vooraf zodat elke potentiële deelnemer zich een duidelijk beeld kan vormen van doel en inhoud van de cursus of training en de werkwijze van Economy Transformers. Daarnaast vindt er altijd een intake-gesprek plaats bij de Leergangen en de Basisopleiding. Iedereen die een cursus of training heeft afgerond, ontvangt een certificaat. Alle cursussen en trainingen helpen de deelnemers om zich te ontwikkelen tot vrije in zichzelf gegronde persoonlijkheden die met hun denken en handelen (initiatieven) een bijdrage leveren aan een nieuwe economie en samenleving.

Deelnemers ondertekenen altijd een Verbintenis, waarin ze zeggen bereid te zijn te voldoen aan de deelnemersvoorwaarden. Als deelnemer:

 • ben je bereid te reflecteren op je eigen denken en handelen,
 • Voel je een verlangen om één of meerdere idealen helder te krijgen en alleen of samen met anderen te verwerkelijken,
 • ben je bereid om samen met de mededeelnemers een veilige bedding te vormen waarin alles onderzocht, uitgesproken en gedaan kan worden wat nodig is om bovenstaande doelen te verwerkelijken.

Prijzen zijn nooit vast bij Economy Transformers, maar worden in de loop van de cursus of training vastgesteld. Bij de Leergang Geld is de totstandkoming van de prijs zelfs onderdeel van de cursus. Wel is belangrijk dat de balans tussen geven en nemen goed voelt. 

Nogmaals, de vrije wil van de deelnemer staat centraal bij Economy Transformers, vóór de Verbintenis wordt ondertekend heeft de deelnemer uitgebreid de tijd gehad om zich een goed beeld te vormen van inhoud, vorm en werkwijze van de cursus of training en of hij/zij zich er ook daadwerkelijk mee wil verbinden.

Klik hier voor een voorbeeld Verbintenis.

Elke cursus of training heeft (in principe) een hand-out en/of boek waarin alle inhoud en oefeningen zijn beschreven. Bovendien bieden we deelnemers aan om via een gedeeld document het eigen leerproces met de docenten te delen en te laten spiegelen. Daarnaast worden bijeenkomsten opgenomen zodat deelnemers alles nog eens na kunnen luisteren of als ze een bijeenkomst hebben gemist, die alsnog te horen. Tijdens de Basisopleiding Samenlevenskunst (vrij gelijk samen) worden jaarlijks ontwikkelingsbeelden geschetst, zodat de deelnemer zijn/haar ontwikkeling kan zien. Een vast onderdeel van alle cursussen en trainingen zijn waarnemings-, denk- en bewegingsoefeningen. Ervaringen met het doen van de oefeningen worden gedeeld.

Economy Transformers stelt zichzelf niet in de plaats van de deelnemers zelf en het leven. Ons inziens zijn het de deelnemers zelf en het leven die examineren. Nogmaals: tijdens al onze cursussen en trainingen scheppen we ruimte voor de deelnemers om zich te ontwikkelen tot in zichzelf gegronde vrije persoonlijkheden, dat wil zeggen persoonlijkheden die hun eigen levens-, werk- en leerdoelen stellen en zelf de middelen vergaren om die doelen te vervullen. Alleen het leven kan tonen of die doelen realistisch waren en/of de middelen adequaat.

Klik hier voor de klachtenregeling