Leergang Geld

Over verleden, heden en toekomst van het geld en je relatie ermee

Start: zaterdag 25 september 2021

in totaal 10 bijeenkomsten, elke maand een dag

Oriëntatiedag: zaterdag 28 augustus 2021

Locatie: het Lichtschap, Almere-Oosterwold

Kosten: de totstandkoming van de prijs is onderdeel van de cursus

Hoe is je relatie met geld?

Voel je ook dat er iets niet klopt met het huidige geldsysteem? Maar weet je niet precies wat er niet klopt, laat staan wat jij zou kunnen doen om het menselijker te maken? Laat je je denken en handelen te veel door het geld bepalen, vind je, en zou je dat anders willen? Geld, wat is dat überhaupt eigenlijk? En wat is je relatie ermee?

Voor wie is het?

De Leergang Geld is voor iedereen, rijk en arm, die zijn/haar relatie met geld wil verbeteren en op een gezonde manier met geld wil leren omgaan. Vooral mensen die, een vermogen hebben geërfd of anderszins beheren, ondernemen of als zelfstandige professional werken, biedt deze cursus zelfvertrouwen en een goede innerlijke basis om gezond met geld om te gaan, goed te doen met geld en/of de juiste prijs te vragen voor je product of dienst. Voorkennis, op wat voor vlak dan ook, is niet nodig, uitgangspunt ben jij zoals jij hier en nu bent. Wel ben je bereid om naar jezelf met betrekking tot geld kijken.

Wat bieden we?

Tijdens de Leergang Geld:

 • verdiep je je in het fenomeen geld en leer je jezelf kennen in relatie tot geld, iets om bang voor te zijn? of iets om lief te hebben?
 • ontwikkel je inzicht in wat geld eigenlijk is en hoe je door zelf een gezonde verhouding tot geld te vinden, jouw specifieke bijdrage levert aan het gezond maken van het wereldwijde geldsysteem, door te doen waar je goed in bent,
 • krijg je overzicht van de geschiedenis van het geld in relatie tot de bewustzijnsontwikkeling van de mens,
 • werk je aan de transformatie van angst naar liefde,
 • van werken om geld te verdienen naar geld laten stromen door te doen wat je wilt,
 • van aanpassen om te overleven naar leven vanuit liefde voor het samenleven. 
Leergang Geld

Ik volgde de Leergang Geld bij Jac. Hij weet zoveel over het ontstaan van geld en het huidige geldsysteem binnen de ontwikkeling van het menselijk bewustzijn en de samenlevingsvormen van het vroege Egypte tot nu en hier. Geld was voor mij eigenlijk vaak gekoppeld aan emotie: bang, boos, voorzichtig, ‘over-de-kop-het-kan-me-niks-schelen’. Te begrijpen hoe het zover is gekomen, haalt geld uit de emotie, dat is prettig. Kijkend naar het economisch systeem van nu, begrijp ik dat boos worden en me afkeren niks oplevert: aansluiten en van daaruit bijdragen aan verandering des te meer. Grote persoonlijk les voor mij is te gaan staan voor wat ik maak en wie ik ben en van daaruit te geven, dan gaat het vanzelf bewegen. En echt waar, het gebeurt.

Nienke Wiemers

Deed de Leergang Geld

Hoe werkt het?

Je onderzoekt hoe je als individu deel uitmaakt van die ene wereldwijde economie, je verdiept je liefdevol in het fenomeen geld en in welke mate je je denken en handelen laat bepalen door geld. Je verdiept je normale spiegelende denken tot in het intuïtieve (voelende en levende) denken. Je maakt je eigen werk- en levensdoelen helder. Je verdiept je in de geschiedenis van het geld in relatie tot de bewustzijnsontwikkeling van de mens en welke bewustzijnsstap de hedendaagse mens te zetten heeft. Steeds een zaterdag per maand, tien zaterdagen in een jaar. Na dit jaar kijk je of je het start up programma van Economy Transformers wilt doen.

Hoe zien de dagen er praktisch uit?

De dagen duren van 10 uur tot 17 uur en bestaan uit twee blokken van drie uur, eentje van 10.00 uur tot 13.00 uur en eentje van 14.00 uur tot 17.00 uur. We lunchen tussen 13.00 uur en 14.00 uur. Daarnaast doen we tussen de bijeenkomsten door een online avondprogramma van 19.30 uur tot 21.00 uur op nader overeen te komen avonden.

De uitgebreide kennis van Jac over de reden van het ontstaan van geld, zijn goede uitleg hiervan en welke invloed dit heeft in de huidige maatschappij en welke invloed dit heeft in het persoonlijke leven van veel mensen, heeft bij mij ervoor gezorgd voor een meer ontspannen omgang met geld en meer vertrouwen in het doen van werk en het ontvangen van de juiste beloning.

Johan Polinder

Deed de Leergang Geld

Data van de bijeenkomsten 2021/2022

De bijeenkomsten vinden plaats in het Lichtschip in Almere-Oosterwold op de volgende zaterdagen: 25 september, 23 oktober, 20 november, 11 december, 15 januari 2022, 12 februari, 12 maart, 9 april, 14 mei en 11 juni

De online avonden vinden in overleg plaats op nader te bepalen avonden.

Oriëntatiedag

Zaterdag 28 augustus in het Lichtschip op het terrein van Live-to-Be, Almere-Oosterwold

 • tijden: van 11.00 uur tot 16.00 uur (inloop vanaf 10.30 uur)
 • kosten: € 35,–
 • locatie: Rumilaan 30, Almere-Oosterwold
 • aanmelden: klik hier

Locatie

Economy Transformers

het Lichtschip

op het terrein van Live-to-Be

Rumilaan 30

Almere-Oosterwold

Investering*

de deelnemers bepalen zelf hun prijs

Wat is een juiste prijs voor de Leergang Geld? Tijdens de eerste bijeenkomsten bepalen de deelnemers die gezamenlijk zelf. Hoe? Op grond van de eerste inzichten in hoe een prijs überhaupt opgebouwd kan zijn. In de vervolgblokken besluiten de deelnemers in goed onderling overleg wat en hoe ze de cursus willen betalen. Onderdeel van de cursus is dus het gezamenlijke proces om tot inzicht te komen in een juiste prijs voor de cursus en hoe die betaald kan worden.

 • Betalen in termijnen is mogelijk. Ook is het mogelijk om achteraf wat extra’s te geven. De kosten mogen geen reden zijn om niet mee te doen. Alle prijzen zijn inclusief BTW, lunch, koffie/thee en lekkers.

De trainer

Economy Transformers

Jac Hielema

Ik verdiep me in het geldsysteem, maatschappelijke vormen en de mens als schepper van de samenleving.

Vragen of aanmelden?

bel of mail gerust:

Jac: 06-14687873 jac@economytransformers.nl
(Als je ons mailt, reageren we binnen twee werkdagen.)
Economy Transformers
Economy Transformers is CRKBO geregistreerd.
Dit betekent dat we aan kwaliteitseisen voldoen

Wij zijn op deze kwaliteitseisen aanspreekbaar:

Economy Transformers is een open en transparante organisatie. Damaris Matthijsen en Jac Hielema staan altijd open voor vragen, aanvullingen, bedenkingen en opmerkingen via mail, phone, zoom of life. Voor de cursussen en trainingen wordt geworven via de website, de nieuwsbrief, de sociale media en mond op mond. De vrije wil van de (potentiële) deelnemer staat altijd centraal. Een nieuwe samenleving en economie kan immers alleen vanuit vrije wil ontstaan. Alles wat besproken wordt in gesprekken en tijdens bijeenkomsten is vertrouwelijk.

Damaris Matthijsen en Jac Hielema zijn de hoofddocenten van alle cursussen, trainingen en begeleiding van mensen en hun initiatieven die zij verzorgen. Ook zijn er verschillende gastdocenten bij met name de Basisopleiding Samenlevenskunst (vrij gelijk samen). Hoofd- en gastdocenten hebben regelmatig docentendagen. Alle docenten zijn op hun vakgebied deskundig.

Alle informatie over de cursussen en trainingen staat uitgebreid op de website. Bovendien worden potentiële deelnemers altijd uitgenodigd om bij onduidelijkheid te bellen of te mailen. Aan elke cursus of training gaat een informatie-dag, -middag of -avond vooraf zodat elke potentiële deelnemer zich een duidelijk beeld kan vormen van doel en inhoud van de cursus of training en de werkwijze van Economy Transformers. Daarnaast vindt er altijd een intake-gesprek plaats bij de Leergangen en de Basisopleiding. Iedereen die een cursus of training heeft afgerond, ontvangt een certificaat. Alle cursussen en trainingen helpen de deelnemers om zich te ontwikkelen tot vrije in zichzelf gegronde persoonlijkheden die met hun denken en handelen (initiatieven) een bijdrage leveren aan een nieuwe economie en samenleving.

Deelnemers ondertekenen altijd een Verbintenis, waarin ze zeggen bereid te zijn te voldoen aan de deelnemersvoorwaarden. Als deelnemer:

 • ben je bereid te reflecteren op je eigen denken en handelen,
 • Voel je een verlangen om één of meerdere idealen helder te krijgen en alleen of samen met anderen te verwerkelijken,
 • ben je bereid om samen met de mededeelnemers een veilige bedding te vormen waarin alles onderzocht, uitgesproken en gedaan kan worden wat nodig is om bovenstaande doelen te verwerkelijken.

Prijzen zijn nooit vast bij Economy Transformers, maar worden in de loop van de cursus of training vastgesteld. Bij de Leergang Geld is de totstandkoming van de prijs zelfs onderdeel van de cursus. Wel is belangrijk dat de balans tussen geven en nemen goed voelt. 

Nogmaals, de vrije wil van de deelnemer staat centraal bij Economy Transformers, vóór de Verbintenis wordt ondertekend heeft de deelnemer uitgebreid de tijd gehad om zich een goed beeld te vormen van inhoud, vorm en werkwijze van de cursus of training en of hij/zij zich er ook daadwerkelijk mee wil verbinden.

Klik hier voor een voorbeeld Verbintenis.

Elke cursus of training heeft (in principe) een hand-out en/of boek waarin alle inhoud en oefeningen zijn beschreven. Bovendien bieden we deelnemers aan om via een gedeeld document het eigen leerproces met de docenten te delen en te laten spiegelen. Daarnaast worden bijeenkomsten opgenomen zodat deelnemers alles nog eens na kunnen luisteren of als ze een bijeenkomst hebben gemist, die alsnog te horen. Tijdens de Basisopleiding Samenlevenskunst (vrij gelijk samen) worden jaarlijks ontwikkelingsbeelden geschetst, zodat de deelnemer zijn/haar ontwikkeling kan zien. Een vast onderdeel van alle cursussen en trainingen zijn waarnemings-, denk- en bewegingsoefeningen. Ervaringen met het doen van de oefeningen worden gedeeld.

Economy Transformers stelt zichzelf niet in de plaats van de deelnemers zelf en het leven. Ons inziens zijn het de deelnemers zelf en het leven die examineren. Nogmaals: tijdens al onze cursussen en trainingen scheppen we ruimte voor de deelnemers om zich te ontwikkelen tot in zichzelf gegronde vrije persoonlijkheden, dat wil zeggen persoonlijkheden die hun eigen levens-, werk- en leerdoelen stellen en zelf de middelen vergaren om die doelen te vervullen. Alleen het leven kan tonen of die doelen realistisch waren en/of de middelen adequaat.

Klik hier voor de klachtenregeling