Verbindingen

Economy Transformers staat in lossere of vastere verbinding met veel mensen en organisaties. Wat ons betreft, als er een samenwerking is, noemen we onszelf en elkaar bondgenoten. Als bondgenoten maken we elkaars werk mogelijk, maken we elkaar wederzijds mooier. We zouden een bondgenootschap ook voor kortere of langere tijd kunnen vastleggen in een verbintenis.

Ook jou en/of je organisatie nodigen we uit bondgenoot te zijn daar waar je baat hebt (gehad) van onze inhouden en/of denkt ons te kunnen aanvullen met jouw inhouden. Hetzij door het starten van een DeelGenootschap, hetzij door het toepassen van de principes van “commoning” rondom grond, arbeid en kapitaal of nog anders.

Dit noemen we creative commons relations. Alles wat we ontwikkelen delen we vrij met iedereen. Als blijk van dank vragen we je onze bron te voeden en daarmee in relatie met ons te blijven. Dat kan door je ervaringen en inzichten met ons te delen maar ook door een eenmalige of doorlopende gift om ons ontwikkelwerk te ondersteunen. Zo kan de rivier die uit onze bron ontspruit metaforisch blijven stromen en verbreden. Zie verder bij meedoen.

Dit zijn onze huidige bondgenoten respectievelijk wij zijn hun bondgenoten: