Introductie-training voor Bruggenbouwers

Hallo expert op het gebied van juridische structuren en/of financiële vormen! Vraag jij je ook weleens af:
Hoe word ik Economy Transformer? Of, hoe begrijp ik Economy Transformers?

Hoe bouw je de juiste brug en waarom eigenlijk?

De vragen rondom eigendom van het land, van vastgoed of van een bedrijf zijn actueler dan ooit. En ze vragen om radicaal omdenken. Zowel van binnen, het bepalen van nieuwe uitgangspunten als van buiten, het zoeken naar vormen die daarmee in lijn zijn. 

Welke geldstromen zijn passend? Welke eigendomsverhoudingen kloppen bij de uitgangspunten? Wat betekent dat voor jouw werk als bijvoorbeeld rentmeester, fiscalist of fondsmanager?

Voor wie en waarom?

Voor fiscaal administratief adviseurs, juristen, notarissen, financiers, investeerders, rentmeesters,  etc.

 • Heb jij een enthousiaste klant die ‘Economy Transformer’ is en wil jij dienstbaar zijn aan deze klant door meer van onze inhoud te leren kennen?
 • Of ben je zelf enthousiast en wil je je verdiepen in de inhoud van Economy Transformers?
Wij bieden een introductietraining voor bruggenbouwers aan van 3 dagen, waarin je  de inhoud van vrij, gelijk, samen leert kennen.
 
Daarna heb je de gelegenheid om ons èn het Economy Transformers veld van bruggenbouwers direct voor “brug”sessies in te plannen!

En tot slot: is het voor ons óók weer fijn als wij onze klanten kunnen doorverwijzen naar bruggenbouwers.

Wat leer je?

Na de introductietraining voor bruggenbouwers:

 • heb je helder(der) wat het verschil  is tussen uitgangspunten en vorm
 • heb je een beeld van het wereldbeeld ‘vrij, gelijk, samen’ en hoe deze wezenlijk verschilt van het kapitalisme, het communisme en alle tussenliggende vormen
 • heb je een beeld hoe nieuwe eigendomsverhoudingen eruit kunnen zien en wat dat voor jou als adviseur betekent 
 • heb je een beeld hoe nieuwe bestuursverhoudingen eruit kunnen zien en wat dat voor jou als adviseur betekent 
 • heb je een beeld hoe je geldstromen congruent kan maken aan de bovenliggende uitgangspunten.

Hoe werkt het?

Inschrijven & Intake

Je schrijft je in om aan deze training mee te willen doen en we plannen een intake-gesprek (gratis) van 1 – 1,5 uur. 

Datumprikker

Bij voldoende aanmeldingen (4 personen) gaat er een datumprikker rond om de 3 dagen vast te leggen (steeds met een maand tussenpauze) en wordt de definitieve locatie helder.

Trainingsdagen van 10 – 17 uur

Met een groep gelijkgezinde creëren we een veilige, vrije ruimte waarbinnen we het vrij, gelijk, samen gaan onderzoeken. Elke ontmoeting is er ruimte voor een gespreksronde over eigen vraagstukken. 

We bieden een gevarieerd (ervaringsgericht) programma (op basis van het zo-binnen/zo-buiten-principe) waarin we inhoud en gesprek variëren met experimenten en oefeningen.

Gemeenschap van brongenoten

Je krijgt toegang tot onze gemeenschap, in levende lijve en digitaal. 

Gemeenschap van bruggenbouwers

Je hebt na deze training ook de gelegenheid om je casussen met ons uit te werken, door “brug”sessies met ons te plannen. We nodigen dan direct het veld van bruggenbouwers mede uit (tenzij je daar bezwaar tegen hebt), om collectief van je casus te leren.

De locatie wordt gekozen aan de hand van de aanmeldingen.

Hoe zien de dagen er praktisch uit?

verzorgd door één van de trainers *

 • 09.30 uur ontvangst met koffie/thee en lekkers
 • 10.00 uur – 13.00 uur ochtendprogramma
 • 13.00 uur lunch
 • 14.00 uur – 17.00 uur middagprogramma

Data van de bijeenkomsten 2024/2025

Bij 4 aanmeldingen worden de data in overleg afgesproken. Er zit steeds één maand tussen elke trainingsdag.

Investering

 
 • De gewenste vereffening voor de introductietraining voor bruggenbouwers is tussen de € 600 en € 1500 (exclusief btw) voor de drie dagen inclusief lunch
 • De kosten voor een “brug”sessie worden overlegd en hangt af van het aantal deelnemers en de complexiteit van de casus. Richtprijs tussen de € 100 en € 500 (exclusief btw) voor één sessie (2,5 uur)

De prijs mag nooit een reden zijn om niet deel te nemen. Kom s.v.p. altijd in gesprek.

de trainers *

Ik verdiep me in het geldsysteem, maatschappelijke vormen en de mens als schepper van de samenleving.

Ik maak de intenties van ondernemen en samenwerken beleefbaar en begeleid ze naar praktische werkvormen.

De rode draad in mijn leven is het vinden van structuren die menselijk en natuurlijk leven mogelijk maken.