Community Land Trust NL (CLT)

Onze manier om nieuwe eigendomsverhoudingen rondom land concreet te maken, is het opzetten van Community Land Trusts, voortgekomen uit de Small Is Beautiful-beweging van Ernst Schumacher, een beweging die zich in de jaren zestig bewees door het bouwen van betaalbare woningen in Verenigde Staten van Amerika. De afgelopen vijftig jaar zijn er wereldwijd tal van succesvolle projecten ontwikkeld en nu zullen ook in Nederland de eerste projecten vormgegeven worden.

Binnen een Community Land Trust gaat het erom de verschillende relaties rondom een stuk grond te erkennen, stem te geven en de onderlinge verhoudingen goed vast te leggen. Zo zien wij dat de gebruiker/bewoner van de grond het creatieve eigenaarschap mag krijgen van dat stuk grond; een juridisch eigenaar de grond namens de gemeenschap juridisch beheert en onder voorwaarden van de gemeenschap toewijst aan de creatieve eigenaar en dat de gemeenschap zelf ten allen tijde de werkelijke eigenaar van de grond blijft. Zij zijn economisch betrokken bij de grond in de reële betekenis van het woord. Dat wil zeggen, zij vertegenwoordigen de behoefte waarin de creatieve eigenaar met zijn capaciteit in kan voorzien. De grond kost niets (meer), staat voor nul waarde op de balans (komt dus eigenlijk helemaal niet meer voor op de balans) en mag nooit meer voor geld worden verkocht.

Vanzelfsprekend valt er nog veel meer te zeggen en te onderzoeken over eigentijds eigendom en beheer van grond. Zoals gezegd, wordt er gewerkt aan nieuwe publicaties.

Betrokken zijn?

Wil je zelf ook een Community Land Trust worden? Neem dan contact op met Damaris. We helpen je graag op weg.