Drievoudig Eigenaarschap

Op weg naar Community Land Trusts in NL

Onze manier om het drievoudig eigenaarschap en de nieuwe eigendomsverhoudingen die dat vraagt rondom land concreet te maken, is het opzetten van Community Land Trusts. Deze wereldwijde beweging is voortgekomen uit de Small Is Beautiful-beweging van Ernst Schumacher. Een beweging die zich in de jaren zestig bewees door het bouwen van betaalbare woningen in Verenigde Staten van Amerika. De afgelopen vijftig jaar zijn er wereldwijd tal van succesvolle projecten ontwikkeld in Frankrijk (terre de liens), Belgie, Engeland, Zwitserland e.a. en nu zullen ook in Nederland de eerste binnenkort de eerste projecten vormgegeven worden. Als eerste vermoedelijk het Veerhuis.

Om dit te bereiken is het DeelGenootschap Community Land Trust NL opgezet. En ook de stichting Grond van Bestaan i.o. welke de trust vormt voor de (uit het geld systeem vrijgemaakte) grond.

Binnen een Community Land Trust gaat het erom de verschillende relaties rondom een stuk grond te erkennen, stem te geven en de onderlinge verhoudingen goed vast te leggen. Zo zien wij dat de gebruiker/bewoner van de grond het creatieve eigenaarschap mag krijgen van dat stuk grond (de aarde is van één of enkelen in het bijzonder); een partij die namens de gemeenschap de grond juridisch beheerd en onder voorwaarden van die gemeenschap toewijst aan de creatieve eigenaar (de aarde is van niemand) en dat de gemeenschap zelfzelf actief betrokken maakt bij het opstellen van de gebruiksvoorwaarden waaronder de grond bewerkt mag worden door de creatief eigenaar (de aarde is van iedereen). Let op; dit betreft de gebruiksvoorwaarden van de grond, niet dat wat er geproduceerd wordt. Zij zijn immers de ‘economisch betrokkenen’ bij de grond in de reële betekenis van het woord. Dat wil zeggen, zij vertegenwoordigen de behoeften waarin de creatieve eigenaar met zijn capaciteiten kan voorzien.

deze drie mogen tegelijkertijd ‘waar’ worden

De grond is door de gemeenschap financieel vrijgemaakt en geschonken aan de trust, staat daarmee voor nul euro op de balans (komt dus in feite niet meer voor op de balans) en mag door Grond van Bestaan nooit meer voor geld worden verkocht. De toewijzing van de gronden zal altijd in een proces van ‘commoning’ tot stand komen. In wederzijdse afstemming tussen de gebruiker, de gemeenschap en de juridisch beheerder.

Vanzelfsprekend valt er nog veel meer te zeggen en te onderzoeken over eigentijds eigendom en beheer van grond en vanuit Economy Transformers blijven we je daarvan op de hoogte houden en zullen we er steeds meer over publiceren.

Betrokken zijn?

Wil je zelf ook een Community Land Trust worden? Neem dan contact op met Damaris. Inmiddels hebben we steeds meer mogelijkheden om je daarmee op weg te helpen.