Training DeelGenootschap

Over organiseren op basis van gelijkwaardigheid en vanuit liefde en vertrouwen

Start: dit najaar 2021 weer

in totaal 5 bijeenkomsten, elke maand een dag met steeds een online avond tussendoor

Oriëntatiedag: volgt

Locatie: volgt

Kosten: de totstandkoming van de prijs is onderdeel van de cursus

Organiseren vanuit gelijkwaardigheid?

Steeds vaker knellen ‘oude’ structuren waarbij geld verdienen, macht en invloed vergaren leidend zijn. Ondanks nobele doelen. Met als gevolg dat bestuurders van bedrijven, stichtingen, verenigingen of coöperaties meer zeggenschap hebben dan de deelnemers aan het proces.

Of we het nu willen of niet, de oorspronkelijke passie en energie van individuen gaat regelmatig ten onder in ruzie, geharrewar over geld en zeggenschap. Zonde! Want al die energie willen we graag steken in het realiseren van een duurzame, inclusieve samenleving, met mensen die werk willen maken van hun passie en hun dromen willen realiseren.

Het kan anders.

Gelijkwaardig, gericht op de individuele passie en energie van individuele mensen, maar wel in gezamenlijkheid. Het DeelGenootschap biedt een alternatief voor alle oude, geïnstitutionaliseerde organisatievormen. Het geeft deelnemers de kans om werkelijk vrij, creatief en ondernemend te zijn. Om helemaal de eigen ideeën te verwerkelijken en tegelijkertijd ook echt samen aan iets groters te bouwen. Om werkelijk te organiseren vanuit liefde en vertrouwen, in plaats van vanuit angst en controle. 

Economy Transformers

Ik kwam om alles te horen over het DeelGenootschap. Ik leerde van alles over mijzelf, mijn drijfveren, mijn waarde. Confronterend en louterend tegelijk.

Sandra van Kampen

Actief in de voedseltransitie, auteur van "Voer"

Wat leer je?

Tijdens de training verdiepen we ons in de principes van het DeelGenootschap en de toepassing ervan. In deze vijf dagen en vier tussenzooms onderzoeken we met elkaar de volgende onderwerpen:

 • De waarde van het DeelGenootschap binnen die ene wereldwijde economie,
 • Jouw eigen passie, rol en verantwoordelijkheid als individu,
 • De zes sleutels tot transformatie,
 • Samenwerken, feedback, besluitvormen e.d.,
 • Waardecreatie en (onderlinge) vereffening, balans geven/nemen,
 • Eigendom en het tot common maken van grond en kapitaal,
 • Zicht op belemmeringen die jouw praktijk in de weg kunnen staan en zicht op je eigen ontwikkelpotentieel.

Hoe werkt het?

Je leert de ontwerp-principes van het DeelGenootschap in de praktijk toepassen, doordat je met je mede-cursisten een DeelGenootschap start voor de duur van de cursus. We reiken je handvatten aan hoe je in je eigen werk of leven een DeelGenootschap op kunt zetten en wat dat van jou en anderen vraagt. Tijdens de trainingsdagen is er alle ruimte voor vragen, jouw ontwikkelingsproces, feedback van anderen en de trainers. We doen veel praktijkoefeningen, zodat je de ideeën ook direct leert toepassen.

De training als geheel wordt verzorgd en gedragen door Damaris Matthijsen, mede ontwikkelaar van het DeelGenootschap en auteur van het handboek DeelGenootschap dat najaar 2021 uitkomt.

Dit wens ik iedereen die op zoek is naar nieuw organiseren toe!

Derk Hueting

actief in de energietransitie

Economy Transformers

Nieuwsgierig?

Heb je het handboek DeelGenootschap gedownload en gelezen en heeft dit je interesse gewekt? Ben je zelf al een DeelGenootschap gestart of zit je nog vol vragen en verlang je naar een volgende stap in jouw ontwikkeling? Of sta je nog helemaal aan het begin van het nadenken over andere vormen van organiseren? Dan is deze training wellicht iets voor jou.

Het DeelGenootschap is relevant voor iedereen die zich wil organiseren vanuit vertrouwen. Van bestaande organisaties en bedrijven tot beginnende initiatieven en start-ups. Van buurtinitiatieven via woongemeenschappen tot zakelijke netwerken. De grenzen zijn nog niet bereikt, als jij het voor je ziet dan kan het.

Hoe zien de dagen er praktisch uit?

De dagen duren van 10 uur tot 17 uur, bestaan uit twee blokken van drie uur, eentje van 10.00 uur tot 13.00 uur en eentje van 14.00 uur tot 17.00 uur. We lunchen tussen 13.00 uur en 14.00 uur Daarnaast doen we tussen de bijeenkomsten door een online avondprogramma van 19.30 uur tot 21.00 uur op nader overeen te komen avonden.

De locatie is nog onbekend.

Groepsgrootte: minimaal 6 maximaal 12 deelnemer

Ter voorbereiding is het fijn als je het handboek gelezen hebt zodat je vragen kunt stellen en de nieuwe begrippen je niet meer helemaal vreemd zijn. Het handboek is gratis te downloaden.

Na het derde blok ontvang en teken je een verbintenis waardoor deze cursus vrijgesteld is van btw. Tevens maak je daarop kenbaar wat jouw (financiële) bijdrage is aan de cursus. Dit is onderdeel van de cursus waarin we het thema ‘waarde’ onderzoeken.

Investering*

Jouw totale investering voor je training bedraagt iets tussen de € 450,– en € 1600,–. 

Als onderdeel van de training besteden we aandacht aan het vraagstuk van de waardevereffening. Uitgangspunt is dat we tot een prijs komen die voor jou en mij goed is afgestemd op het geheel. Na de derde bijeenkomst, met het ondertekenen van de verbintenis ontvang je een factuur.

Hiervoor krijg je:

 • Vijf dagen van 10.00-17.00 uur,
 • Vier tussenzoombijeenkomsten,
 • eigenaarschap van het DeelGenootschap onder Creative Commons Relations,
 • indien gewenst een individueel eindgesprek over jouw vervolgstappen,
 • het handboek online en blijvende updates ervan
 • opname in de gemeenschappen van DeelGenootschappen waarvoor we diverse (netwerk) bijeenkomsten organiseren.

* Alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief maaltijden tijdens de bijeenkomsten. De prijs mag nooit een reden zijn om niet deel te nemen.

De trainer

Economy Transformers

Damaris Matthijsen

oprichter en ervaringsdeskundige als deelgenoot van Economy Transformers, mede-ontwikkelaar van het concept DeelGenootschap en auteur van het handboek. Docent, spreker, trainer en transitiebegeleider grond, arbeid en kapitaal als common voor bedrijven en organisaties die zich anders willen organiseren, deelgenoot van Community Land Trust NL en Grond van Bestaan.

Vragen of aanmelden?

bel of mail gerust:

Damaris: 06-50637144 damaris@economytransformers.nl
(Als je ons mailt, reageren we binnen twee werkdagen.)
Economy Transformers
Economy Transformers is CRKBO geregistreerd.
Dit betekent dat we aan kwaliteitseisen voldoen

Wij zijn op deze kwaliteitseisen aanspreekbaar:

Economy Transformers is een open en transparante organisatie. Damaris Matthijsen en Jac Hielema staan altijd open voor vragen, aanvullingen, bedenkingen en opmerkingen via mail, phone, zoom of life. Voor de cursussen en trainingen wordt geworven via de website, de nieuwsbrief, de sociale media en mond op mond. De vrije wil van de (potentiële) deelnemer staat altijd centraal. Een nieuwe samenleving en economie kan immers alleen vanuit vrije wil ontstaan. Alles wat besproken wordt in gesprekken en tijdens bijeenkomsten is vertrouwelijk.

Damaris Matthijsen en Jac Hielema zijn de hoofddocenten van alle cursussen, trainingen en begeleiding van mensen en hun initiatieven die zij verzorgen. Ook zijn er verschillende gastdocenten bij met name de Basisopleiding Samenlevenskunst (vrij gelijk samen). Hoofd- en gastdocenten hebben regelmatig docentendagen. Alle docenten zijn op hun vakgebied deskundig.

Alle informatie over de cursussen en trainingen staat uitgebreid op de website. Bovendien worden potentiële deelnemers altijd uitgenodigd om bij onduidelijkheid te bellen of te mailen. Aan elke cursus of training gaat een informatie-dag, -middag of -avond vooraf zodat elke potentiële deelnemer zich een duidelijk beeld kan vormen van doel en inhoud van de cursus of training en de werkwijze van Economy Transformers. Daarnaast vindt er altijd een intake-gesprek plaats bij de Leergangen en de Basisopleiding. Iedereen die een cursus of training heeft afgerond, ontvangt een certificaat. Alle cursussen en trainingen helpen de deelnemers om zich te ontwikkelen tot vrije in zichzelf gegronde persoonlijkheden die met hun denken en handelen (initiatieven) een bijdrage leveren aan een nieuwe economie en samenleving.

Deelnemers ondertekenen altijd een Verbintenis, waarin ze zeggen bereid te zijn te voldoen aan de deelnemersvoorwaarden. Als deelnemer:

 • ben je bereid te reflecteren op je eigen denken en handelen,
 • Voel je een verlangen om één of meerdere idealen helder te krijgen en alleen of samen met anderen te verwerkelijken,
 • ben je bereid om samen met de mededeelnemers een veilige bedding te vormen waarin alles onderzocht, uitgesproken en gedaan kan worden wat nodig is om bovenstaande doelen te verwerkelijken.

Prijzen zijn nooit vast bij Economy Transformers, maar worden in de loop van de cursus of training vastgesteld. Bij de Leergang Geld is de totstandkoming van de prijs zelfs onderdeel van de cursus. Wel is belangrijk dat de balans tussen geven en nemen goed voelt. 

Nogmaals, de vrije wil van de deelnemer staat centraal bij Economy Transformers, vóór de Verbintenis wordt ondertekend heeft de deelnemer uitgebreid de tijd gehad om zich een goed beeld te vormen van inhoud, vorm en werkwijze van de cursus of training en of hij/zij zich er ook daadwerkelijk mee wil verbinden.

Klik hier voor een voorbeeld Verbintenis.

Elke cursus of training heeft (in principe) een hand-out en/of boek waarin alle inhoud en oefeningen zijn beschreven. Bovendien bieden we deelnemers aan om via een gedeeld document het eigen leerproces met de docenten te delen en te laten spiegelen. Daarnaast worden bijeenkomsten opgenomen zodat deelnemers alles nog eens na kunnen luisteren of als ze een bijeenkomst hebben gemist, die alsnog te horen. Tijdens de Basisopleiding Samenlevenskunst (vrij gelijk samen) worden jaarlijks ontwikkelingsbeelden geschetst, zodat de deelnemer zijn/haar ontwikkeling kan zien. Een vast onderdeel van alle cursussen en trainingen zijn waarnemings-, denk- en bewegingsoefeningen. Ervaringen met het doen van de oefeningen worden gedeeld.

Economy Transformers stelt zichzelf niet in de plaats van de deelnemers zelf en het leven. Ons inziens zijn het de deelnemers zelf en het leven die examineren. Nogmaals: tijdens al onze cursussen en trainingen scheppen we ruimte voor de deelnemers om zich te ontwikkelen tot in zichzelf gegronde vrije persoonlijkheden, dat wil zeggen persoonlijkheden die hun eigen levens-, werk- en leerdoelen stellen en zelf de middelen vergaren om die doelen te vervullen. Alleen het leven kan tonen of die doelen realistisch waren en/of de middelen adequaat.

Klik hier voor de klachtenregeling