Gemene gronden in een Drents dorp in de middeleeuwen

op weg naar gezonde eigendomsverhoudingen tussen grondgebruiker, beheerder van grond en de gemeenschap

Het dorp is in deze eeuw een stad geworden met huisjesmelkers, projectontwikkelaars, gemeentepolitiek, supermarkten en daklozen – willen we dat? Toen was grond en arbeid en kapitaal geen handelswaar. Grond is nu veelal opgekocht door projectontwikkelaars. Arbeid is “handelswaar” via uitzendbureaus en we kennen allemaal de kapitaalstromen via beurzen dat vrijwel volledig los staat van de reële economie. 

Handelen in de productiemiddelen grond, arbeid en kapitaal is wat ons betreft dé oorzaak van problemen als klimaatverandering, bodemuitputting, de groeiende kloof tussen arm en rijk, eenzaamheid en depressie. Oplossing? Haal grond, arbeid en kapitaal uit de handel en dus uit het huidige geldsysteem, en creëer nieuwe vormen van eigendom en beheer van deze productiemiddelen.

Precies daar gaat deze cursus over: het scheppen van nieuwe eigendomsverhoudingen in een initiatief, met als ingang grondeigendom. Zodat alle mensen in dat initiatief vrij hun capaciteiten kunnen ontplooien en inzetten voor het geheel en tegelijkertijd gezamenlijk kunnen werken aan de verwerkelijking ervan.

Daarbij kom je ook je angsten en twijfels tegen: hoe regel ik mijn pensioen? Erven mijn kinderen nog wel iets? Ben ik wel goed verzekerd? Angst, gevoelens van minderwaardigheid, onzekerheid kijken we recht in het gezicht, opdat we al doende de innerlijke gronden vinden voor het samenwerken en -leven vanuit liefde en vertrouwen.

Onze gedeelde toekomst vraagt om andere vormen van eigendom, uitwisseling en toewijzing van grond, arbeid en kapitaal

WAT LEER JE?

Tijdens de cursus verdiepen we ons in het thema grondeigendom als gemeengoed en hoe arbeid en kapitaal als gemeengoed daar onherroepelijk mee samenhangen. In 4,5 dag onderzoeken we met elkaar onder meer de volgende onderwerpen:

 • waarom draagt ons huidige eigendomsrecht bij aan de verarming van en ongelijkheid in de samenleving?
 • wat is de juiste prijs voor grond en producten?
 • wat is een gemeengoed, een common?
 • vier basisvormen van samenleven, een wenkend perspectief
 • drievoudig eigenaarschap, wat is dat?
 • de samenhang tussen grond, arbeid en kapitaal
 • DeelGenootschap als manier van organiseren vanuit vertrouwen
 • het denken achter en de praktijk van Community Land Trust
 • zicht op eigen overtuigingen en belemmeringen voor de transformatie van grond en eigendom
 • eigen vraagstukken en casuïstiek

Je leert over het drievoudig eigenaarschap als ontwerp-principe van een nieuwe economie en samenleving gericht op het organiseren van de commons in de praktijk. In eerste instantie gaat het hierbij om het beleven en doorvoelen van de aangedragen theorie zodat je leert reflecteren op vastzittende overtuigingen en ruimte maakt voor werkelijk nieuw en anders denken over eigendom van grond. En dit niet als theorie maar getoetst aan de innerlijk weten. Daarmee reiken we je handvatten aan hoe je in je eigen context aan deze transitie kunt werken en wat dat van jou en anderen vraagt. Tijdens de cursusdagen is er alle ruimte voor vragen, jouw ontwikkelingsproces, feedback van anderen en de cursusleiding.

Jaap Fris en Niels Moshagen: “grootste uitdaging is niet het starten van de boerderij zelf, maar het vinden van grond. Met de huidige grondprijzen is het voor ons onmogelijk landbouwgrond te kopen. En we willen de grond ook helemaal niet in eigendom. Daarom verkennen we momenteel alternatieven om toch te kunnen starten. Bijvoorbeeld het concept Drievoudig Eigenaarschap in de cursus ‘Eigentijds eigendom van grond’.Wij verlangden sterk naar handvatten in de praktijk en soms bleef het daardoor nog wat abstract, maar achteraf gezien zijn wij heel blij dat we ons dankzij alle oefeningen eerst de idee van drievoudig eigenaarschap hebben kunnen eigen maken en hebben mogen doorleven en doorvoelen waardoor ook ons verlangen daarnaar en ons vertrouwen erin nog sterker geworden is. We hebben dat ook gemerkt tijdens de gesprekken in de praktijk. We merken dat we sterker in onze schoenen staan en dat we vanuit onze vurige wens om te komen tot die eerlijke en regeneratieve samenleving de dialoog over eigenaarschap beter kunnen voeren. Gelukkig bieden jullie na de cursus een praktijk werkgroep aan waar we ook allemaal aan meedoen zodat we met elkaar mee blijven reizen, uitdagingen gesteund door de anderen aan kunnen gaan en samen successen kunnen vieren.’

Vervolg

Na de cursus is er dus de mogelijkheid door te gaan in een meerjarige praktijkgroep waarin je de nieuw opgedane ideeën over drievoudig eigenaarschap tot realisatie kunt brengen, gesteund door een groep gelijk stevenden en onder begeleiding van Economy Transformers in samenwerking met rentmeester Evert van Harn.

NIEUWSGIERIG?

Ben jij betrokken bij grond als landbewerker, grondeigenaar, projectontwikkelaar, overheid, investeerder/financier, woongemeenschap of nog anderszins belanghebbend bij dit thema? Dan is deze cursus wellicht precies wat jij zoekt.

Nadenken over nieuwe eigendomsverhoudingen van grond is relevant voor iedereen die wil dat we beter met de Aarde omgaan voor generaties na ons op zo’n manier dat zij tegelijkertijd blijft voorzien in de behoefte van alle mensen.

DATA EN PRAKTISCHE ZAKEN

Data en tijden: open startbijeenkomst 2 oktober van 14.00 tot 17.00
23 oktober, 6, 20 november, 5 december.

Locatie: centraal gelegen, nader te bepalen

De eerste bijeenkomst is tevens de start van de cursus, maar staat open voor geïnteresseerden. Je kunt dan kennis maken met de docenten Damaris en Jac en met de andere deelnemers. Na deze bijeenkomst kun je alsnog besluiten om wel/niet mee te doen. Deelname aan deze avond alleen kost 70,- euro exclusief btw.

Voorkennis over het thema wordt niet vereist voor deelname aan de cursus. Iedereen met een gezond denk- en reflectievermogen is welkom. Daarnaast is het belangrijk dat je wilt bijdragen aan het creëren van een veilige leeromgeving met elkaar en dat je een verlangen voelt om een bijdrage te leveren aan het omvormen van de eigendomsverhoudingen, ook al weet je nog niet precies hoe en wat.

Na de vierde avond teken je een contract zodat de cursus is vrijgesteld van BTW afdracht. Tevens maak je op dit contract kenbaar wat jouw (financiële) bijdrage is aan de cursus, zie hieronder. We delen de begroting met je en jij kan in het licht van je eigen mogelijkheden je bijdrage bepalen. Dit om de cursus voor iedereen toegankelijk te houden.

INVESTERING

De totale investering voor de cursus bedraagt: minimaal 700,- euro, maximaal 2.500 euro (prijs vrijgesteld van BTW). Uitgangspunt is dat we tot een prijs komen die voor jou en ons, afgestemd op het geheel, goed is.

Hiervoor krijg je:

 • 2 trainers met ieder hun unieke inhoud
 • 4,5 dag cursus
 • Cursus Hand-out
 • Syllabus over Community Land Trust
 • indien gewenst een individueel eind/vervolggesprek op jouw lokatie
 • opname in de gemeenschap van Economy Transformers
TRAINERS

Damaris Matthijsen; deelgenoot, docent en trainer Economy Transformers, mede-ontwikkelaar van het concept DeelGenootschap en mede-schrijver van het handboek daarover, deelgenoot Community Land Trust NL en Stichting Grond van Bestaan, Bestuurslid Uno Foundation / Veerhuis en transitiebegeleider naar common beheer en toewijzing van grond, arbeid en kapitaal.

Jac Hielema; maatschappij-filosoof en vernieuwer, deelgenoot Economy Transformers en oprichter van Economy Transformers Academy, auteur van de publicatie over grond, arbeid en kapitaal als commons (hand-out bij de cursus).

NADERE INFORMATIE EN AANMELDEN

Mocht je vragen hebben over de cursus en hoe deze op jouw wensen aansluit neem dan vooral contact op met Damaris door een mail te sturen naar damaris@economytransformers.nl. Ook direct aanmelden kan naar dit adres.

We zien uit naar jouw deelname!

Hartelijke groet,
Damaris en Jac

Cursus; Eigentijds Eigendom van Grond
Prijs: min. € 700,- en max. € 2.500,- (btw vrijgesteld)
Duur: 4,5 dag
Start: 2 oktober 2020
Aantal: minimaal 6, maximaal 12 deelnemers