cursus Eigentijds Eigendom van Grond

Gemene gronden in een Drents dorp in de middeleeuwen

op weg naar gezonde eigendomsverhoudingen tussen grondgebruiker, beheerder van grond en de gemeenschap

Deze cursus is tot stand gekomen in partnerschap met Community Land Trust Nederland

Het dorp is in deze eeuw een stad geworden met huisjesmelkers, projectontwikkelaars, gemeentepolitiek, supermarkten en daklozen . . Willen we dat? Toen was grond en arbeid en kapitaal geen handelswaar. Grond is nu veelal opgekocht door projectontwikkelaars. Arbeid is “handelswaar” via uitzendbureaus en we kennen allemaal de kapitaalstromen via beurzen dat vrijwel volledig los staat van de reële economie. 

Handelen in de productiemiddelen grond, arbeid en kapitaal is wat ons betreft dé oorzaak van problemen als klimaatverandering, bodemuitputting, de groeiende kloof tussen arm en rijk, eenzaamheid en depressie. Oplossing? Haal grond, arbeid en kapitaal uit de handel en dus uit het huidige geldsysteem, en creëer nieuwe vormen van eigendom en beheer van deze productiemiddelen.

Precies daar gaat deze cursus over: het scheppen van nieuwe eigendomsverhoudingen in een initiatief, met als ingang grondeigendom. Zodat alle mensen in dat initiatief vrij hun capaciteiten kunnen ontplooien en inzetten voor het geheel en tegelijkertijd gezamenlijk kunnen werken aan de verwerkelijking ervan. Daarbij kom je ook je angsten en twijfels tegen: hoe regel ik mijn pensioen? erven mijn kinderen nog wel iets? ben ik wel goed verzekerd? Angst, gevoelens van minderwaardigheid, onzekerheid kijken we recht in het gezicht, opdat we al doende de innerlijke gronden vinden voor het samenwerken en -leven vanuit liefde en vertrouwen.

Onze gedeelde toekomst vraagt om andere vormen van eigendom en beheer van grond, arbeid en kapitaal

WAT LEER JE?

Tijdens de cursus verdiepen we ons in het thema grondeigendom als gemeengoed en hoe arbeid en kapitaal als gemeengoed daar onherroepelijk mee samenhangen. In 4,5 dag onderzoeken we met elkaar onder meer de volgende onderwerpen:

 • wat is een gemeengoed, een common?
 • waarom draagt ons huidige eigendomsrecht bij aan de verarming van de samenleving
 • wat is de juiste prijs voor grond en producten?
 • vier basisvormen van samenleven, een wenkend perspectief
 • de samenhang tussen grond, arbeid en kapitaal
 • DeelGenootschap als manier van organiseren vanuit vertrouwen
 • het denken achter en de praktijk van Community Land Trusts
 • bezoek aan een praktijk project
 • zicht op eigen overtuigingen en belemmeringen voor de transformatie van grond en eigendom

Je leert de ontwerp-principes van een nieuwe economie en samenleving richten op het organiseren van de commons in de praktijk. We reiken je handvatten aan hoe je in je eigen context aan deze transitie kunt werken en wat dat van jou en anderen vraagt. Tijdens de cursusdagen is er alle ruimte voor vragen, jouw ontwikkelingsproces, feedback van anderen en de cursusleiding.

De cursus als geheel wordt vormgegeven en gedragen door Damaris, deelgenoot van DeelGenootschap Community Land Trust.

Jac Hielema verzorgt de theoretische gedeelten van de cursus. Hij heeft zijn leven gewijd aan het doorgronden van ons geldsysteem in relatie tot het eigendomsvraagstuk en het omvormen daarvan op zo’n manier dat het mens en Aarde mogelijk maakt.

NIEUWSGIERIG?

Ben jij betrokken bij grond als landbewerker, grondeigenaar, projectontwikkelaar, overheid, investeerder/financier, woongemeenschap of nog anderszins belanghebbend bij dit thema? Dan is deze cursus wellicht precies wat jij zoekt.

Nadenken over nieuwe eigendomsverhoudingen van grond is relevant voor iedereen die wil dat we beter met de Aarde omgaan voor generaties na ons op zo’n manier dat zij tegelijkertijd blijft voorzien in de behoefte van alle mensen.

DATA EN PRAKTISCHE ZAKEN

Data: dinsdagmiddag 14 april 2020 (introductiemiddag) en verder de dinsdagen 19 mei, 2, 16 en 30 juni. In totaal 4,5 dag.

Tijden: 14 april van 13.30 tot 16.00 uur.
Overige dagen van 10.00 tot 16.00 uur. Telkens met een half uur inlooptijd vooraf.

Locatie: nog onder voorbehoud het Veerhuis in Varik

De eerste middag vormt de start van de cursus, maar staat ook open voor geïnteresseerden. Je kunt dan kennis maken met de docenten Damaris en Jac en met de andere deelnemers. Na deze middag kun je alsnog besluiten om wel/niet mee te doen. Deelname aan deze middag alleen kost 50,- euro incl.

Koffie en thee zijn inbegrepen in de prijs. De lunch verzorgen we met elkaar: ieder neemt iets mee dat deelbaar is.

Voorkennis over het thema wordt niet vereist voor deelname aan de cursus. Iedereen met een gezond denk- en reflectievermogen is welkom. Daarnaast is het belangrijk dat je wilt bijdragen aan het creëren van een veilige leeromgeving met elkaar en dat je een verlangen voelt om een bijdrage te leveren aan het omvormen van de eigendomsverhoudingen, ook al weet je nog niet precies hoe en wat.

Op de derde dag teken je een contract wat maakt dat de cursus is vrijgesteld van BTW afdracht. Tevens maak je daarop kenbaar wat jouw (financiële) bijdrage is aan de cursus. Dit om de cursus voor iedereen toegankelijk te houden.

INVESTERING

De totale investering voor de cursus bedraagt: minimaal 450 euro, maximaal 1.250 euro (prijs vrijgesteld van BTW). Omgerekend naar dagen is dit voor jou minimaal 100 euro en maximaal 280,- euro per dag. Uitgangspunt is dat je tot een prijs komt die voor jou afgestemd op het geheel goed is.

Je ontvangt een factuur na de derde bijeenkomst.

Hiervoor krijg je:

 • 4,5 cursus dagen
 • cursus naslagwerk
 • koffie & thee gedurende de dag
 • indien gewenst een individueel eindgesprek op locatie Veerhuis of Almere over jouw vervolgstappen
 • opname in de gemeenschap van Economy Transformers en Community Land Trust.

Geld mag geen belemmering zijn voor deelname!

TRAINERS

Damaris Matthijsen; deelgenoot, docent en trainer Economy Transformers, mede-ontwikkelaar van het concept DeelGenootschap en mede-schrijver van het handboek, transitiebegeleider grond, arbeid en kapitaal als common, deelgenoot Community Land Trust NL.

Jac Hielema; deelgenoot en docent Economy Transformers, auteur publicatie over grond arbeid en kapitaal als common (bij de cursus).

NADERE INFORMATIE EN AANMELDEN

Mocht je vragen hebben over de cursus en hoe deze op jouw wensen aansluit neem dan vooral contact op met Damaris door een mail te sturen naar damaris@economytransformers.nl.

Ook als je je wilt aanmelden voor de kennismaking op 14 april of je direct wilt aanmelden voor de hele cursus mail dan naar damaris@economytransformers.nl.

We zien uit naar jouw deelname!

Hartelijke groet,
Damaris en Jac

Cursus; Eigentijds Eigendom van Grond
Prijs: min € 450,- en max € 1.250,- (btw vrijgesteld)
Duur: 4,5 dagen
Start: 14 april 2020
Aantal: maximaal 12 deelnemers
de prijs mag geen belemmering zijn voor deelname