HOE IS JE RELATIE MET GELD?

Geld, wat is dat eigenlijk? En wat is je relatie met geld? Vind je geld een zegen of een vloek? Beleef je geld als de wortel van al het kwaad? Of juist de brenger van voorspoed en geluk? Iedereen heeft meer en minder mooie ervaringen met geld. Omdat je er te weinig van hebt, denk je. Of juist te veel. Kan dat?

Met de cursus Van vóór Christus tot na Crowdfunding:

  • onderzoek je je relatie met geld, iets om bang voor te zijn? of iets om lief te hebben?
  • ontwikkel je inzicht in wat geld eigenlijk is en hoe je door zelf een gezonde verhouding tot geld te vinden, jouw specifieke bijdrage levert aan het gezond maken van het wereldwijde geldsysteem, door te doen waar je goed in bent,
  • krijg je overzicht van de geschiedenis van het geld in relatie tot de bewustzijnsontwikkeling van de mens.
HOE ZIET HET PROGRAMMA ERUIT?

Het programma bestaat uit 10 dagen van 10.00 uur tot 17.00 uur. Enerzijds doen we binnenwerk: wat is je je persoonlijke verhouding tot geld? Hoe denk ik nu over geld? Wat zijn meest pijnlijke en plezierige ervaringen met geld? Zo binnen. Anderzijds buitenwerk: hoe is het huidige geldsysteem ontstaan? Zijn er tijdperken en/of samenlevingen geweest waarin het geldsysteem gezond functioneerde? Wat kan ik bijdragen aan het gezond maken van het huidige geldsysteem? Zo buiten.

Ergens tijdens de derde of vierde bijeenkomst komt het zo binnen/zo buiten met betrekking tot geld samen. Vanaf dat moment kijk je hoe jij als individu én deel van de samenleving gezond makend kunt denken en handelen met betrekking tot het huidige wereldwijde geldsysteem. Hoe? Door jezelf te zijn.

Als je je verdiept in geld, kom je bij jezelf uit. En als je je verdiept in jezelf, kom je bij geld uit.

Tussen de bijeenkomsten door doe je oefeningen thuis en/of op je werk die je relatie met geld verbeteren. Een onderdeel van het programma is ook dat je gezamenlijk met de hele groep de prijs voor de cursus bepaalt en tot een plan komt hoe je samen met de anderen de gehele cursus financiert.

IS DEZE CURSUS GESCHIKT VOOR MIJ?

Van vóór Christus tot ná Crowdfunding is voor iedereen, rijk en arm, die zijn/haar relatie met geld wil verbeteren. En op een gezonde manier met geld wil leren omgaan. Hoe je kunt doen wat je werkelijk wilt en daar je geld mee kunt verdienen in plaats van doen wat je niet wilt om geld te verdienen. Voorkennis, op wat voor vlak dan ook, is niet nodig. Uitgangspunt ben jij zoals jij hier en nu bent. Wel vraag ik je bereid te zijn naar jezelf met betrekking tot geld kijken.

LOCATIE: De cursus vindt plaats in het Veerhuis, doe- en kennishuis voor een nieuwe economie, Waalbandijk 8 in Varik.

DATA VAN DE BIJEENKOMSTEN 2020/2021

De cursus start op donderdag 22 oktober 2020. De eerste bijeenkomst is tegelijkertijd een oriëntatiedag. Na die dag besluit je of je wel of niet de hele cursus doet. Dit zijn alle data van de cursus Van vóór Christus tot ná Crowdfunding op donderdagen:

Dus donderdag 22 oktober, donderdag 19 november, 17 december, 21 januari 2021, 18 februari, 18 maart, 15 april, 13 mei, 11 juni en 8 juli.

Tussen de bijeenkomsten door vinden online bijeenkomsten plaats.

INVESTERING

Wat is een juiste prijs voor de cursus Van vóór Christus tot ná Crowdfunding? Tijdens de eerste bijeenkomsten bepalen de deelnemers die gezamenlijk zelf. Hoe? Op grond van de eerste inzichten in hoe een prijs überhaupt opgebouwd kan zijn. In de vervolgblokken besluiten de deelnemers in goed onderling overleg wat en hoe ze de cursus willen betalen. Onderdeel van de cursus is dus het gezamenlijke proces om tot inzicht te komen in een juiste prijs voor de cursus en hoe die betaald kan worden.

Betalen in termijnen is mogelijk. Ook is het mogelijk om achteraf wat extra’s te geven. De kosten mogen geen reden zijn om niet mee te doen. Alle prijzen zijn inclusief BTW, lunch, koffie/thee en lekkers.

TRAINERS

Jac Hielema, oprichter van Economy Transformers Academy, hoofddocent van de Basistraining Vrij, gelijk, samen, vrij reizende en creërende leraar, verdiept zich al sinds zijn studie aan de Landbouw Universiteit in Wageningen in die ene wereldwijde economie en…

… dat geldsysteem. Hij gaf meerdere cursussen geschiedenis het geld, ontwikkelde een moderne visie op mens en geld, is bezig daar een boek over te schrijven. Dit is de eerste keer dat hij een cursus in deze vorm geeft.

Gastdocenten: al doende kijkt Jac Hielema in overleg met de deelnemers of er voor specifieke aspecten van het geld gastdocenten een bijdrage kunnen leveren.

Nadere informatie en aanmelden

Mocht je vragen hebben over de cursus en hoe deze op jouw wensen aansluit neem dan vooral contact op met Jac door een mail te sturen naar jac@economytransformers.nl.

Ook als je je wilt aanmelden voor de eerste dag op donderdag 22 oktober of de hele cursus kun je mailen naar jac@economytransformers.nl.

Ik verheug me op jouw deelname!

Hartelijke groet,
Jac

Cursus Van vóór Christus tot ná Crowdfunding, over je relatie met geld
Prijs: gezamenlijk nader vast te stellen, doch minimaal € 900,–
Duur: 10 dagen
Start: donderdag 22 oktober 2020
Aantal: maximaal 12 deelnemers
de prijs mag geen belemmering zijn voor deelname