Maandag 27 mei – verdiepingsdag rondom jouw plek en rol als initiatiefnemer

Maandag 27 mei – verdiepingsdag rondom jouw plek en rol als initiatiefnemer

Op 11 maart jl organiseerde ik een verdiepingsdag over de plek en rol van een initiatiefnemer. Dat werd zo’n succes dat ik besluit deze dag nogmaals te organiseren. Bij deze dus.

WAT
Het nemen van een initiatief is een bijzonder proces. Om er voor te zorgen dat je initiatief goed van de grond komt, vraagt de rol van initiatiefnemer om zorg, aandacht en vaak veel meer inzicht over de plek die je hiermee in het geheel inneemt. Ik spreek graag over impulsdragers, mensen die ver naar de toekomst kunnen reiken in hun voorstelling en iets zien wat anderen vaak nog niet zien. Dan heb je in de eerste fase van idee-ontwikkeling juist eigenaarschap te nemen over je project. Het hebben van een impuls is geen co-creatie maar een baringsproces waarin je je best mag laten ondersteunen. Het is Samenlevenskunst om aan te voelen of je het te lang bij je houdt of juist te vroeg weggeeft aan de mensen met wie je het verder wilt vormgeven. Inzicht krijgen in de fasen van een initiatief en jouw specifieke plek daarin, gaat je helpen om ervoor te zorgen dat je niet te vroeg in de co-creatie stapt maar ook niet te laat uit het midden wegstapt. Wat dit midden precies is waar mensen op aan sluiten, hoe je dit formuleert, hoe je uit het midden weg kunt stappen om ruimte te maken voor anderen.. dat en meer, daar gaat deze dag over.

Als jij je een impulsdrager voelt dan wil ik je graag ondersteunen en mijn inzichten met je delen. Ik verlang naar een Vrij, Gelijk & Samen leven en werken met elkaar en deze manier van samenwleven kan alleen maar door initiatiefnemers in de samenwerking tot stand gebracht worden. Daarom hecht ik zelf zo veel waarde aan initiatieven en hou ik van jou als initiatiefnemer of impulsdrager. Het kan best spannend zijn om een initiatief te nemen, het kan je angsten geven, een gevoel van alleen komen te staan. Met je initiatief stap je ook vaak uit ‘hoe het hoorde thuis’.
Ik hoop je met deze dag bedding en de juiste ondersteuning te bieden voor je initiatief, je meer inzicht te geven over jouw plek en taak waar je met je initiatief, zonder dat je het door had, ingerold bent en hoe je die kunt aangaan om er zo voor te zorgen dat je op een fijne manier je initiatief de wereld in kunt zetten.

Let op: deze dag is niet bedoeld voor het helder maken van wat je initiatief nu precies is. Het gaat over jouw plek in het geheel als impulsdrager, wat dit van je vraagt, hoe je dit het beste kunt doen en welke belemmerende overtuigingen in jouw systeem hiertoe nog mogelijk in de weg zitten.

Ruth Hendrix, de Monasterij: “Het woord initiatiefnemer en een speciale dag daarvoor is op zich al een geschenk. Een erkenning van iets dat zes jaar geleden in mij vrij woest en onhelder begon vanuit een donkerte en jouw woorden initiatiefnemer, impulsdrager, wond en ster, zijn helpend. Ik hoor dus blijkbaar bij dat soort mensen die uit zichzelf iets tot stand willen brengen los van wat er ook daar in die bestaande wereld bestaat. De erkenning voor deze impuls in mij, is een zeer zeer waardevolle erkenning. Zonder die erkenning zou ik mogelijk bij moeilijkheden gaan denken dat ik gek ben en het waarschijnlijk niet meer durven geloven dat het waar is dat het zo kan. DANK JE WEL DAARVOOR.
De simpele vraag in welke fase we zitten met ons initiatief is echt heel helpend. Dat er überhaupt fasen zijn die te onderscheiden zijn. Dat jij die benoemt en helder maakt is heel waardevol voor mij. Ik kan nu mijn fase respecteren en volledig tot uitvoering brengen. Ik kan mezelf als ‘barende’ erkennen en ik hoef niets anders dan dat. Wat is dat een verademing en een helderheid.

VOOR WIE?
Voor mensen die al een initiatief of onderneming hebben neergezet maar merken dat ze niet voorbij de piramide komen naar meer plat en zelfsturend organiseren. Je krijgt het als het ware niet ‘voorbij jezelf’ georganiseerd. Mensen blijven altijd nog naar jou kijken als initiatiefnemer, medewerkers durven uiteindelijk geen verantwoordelijkheid te nemen en jij hebt nog altijd de laatste stem ook al wil je dat allang niet meer. Hoe komt dit, wat is hier aan de hand, wat wordt er nog van je gevraagd en wat juist niet meer?
De dag is ook voor mensen die rondlopen met een idee en net een initiatief hebben genomen of op het punt staan om te nemen. Je vraagt je bijvoorbeeld af wat je samen al kan gaan doen, wanneer je er mensen bij vraagt en hoe dat proces van verbinden gaat. Wanneer kan je nieuwe aanhakers vertrouwen? Wat kan je co-creëren en wat niet? Welke rol heb je precies als je een initiatiefnemer bent?

PRAKTISCHE ZAKEN
* Datum: maandag 27 mei a.s.
* Locatie: Live 2 Be, Ubuntulaan 31, Almere Oosterwold (graag sloffen/warme sokken mee)
* Tijd: van 10.00 tot 17.00 uur. Koffie/thee en lekkers inbegrepen, graag zelf lunch meebrengen
* Investering:
– 150,- euro exclusief btw voor mensen die geen training bij Economy Transformers gevolgd hebben.
– 150,- euro btw vrij voor mensen die eerder al een training gevolgd hebben of nog volgen.
* Aanmelden kan door een mail te sturen naar damaris@economytransformers.nl
De dag gaat door bij minimaal zes deelnemers en er geldt een maximum aantal van 12 deelnemers.

DEELNAME VOORWAARDEN
De dag is voor alle initiatiefnemers toegankelijk. Voor mensen die al eerder een training gevolgd hebben bij Economy Transformers, is dit een specifieke verdiepingsdag die geen overlap heeft met de overige opleidingsmogelijkheden. Heb je nog nooit iets bij ons meegemaakt, dan is het fijn als je het boek Vrij, Gelijk & Samenleven, wegwijzer naar een mens- en Aardewaardige samenleving hebt gelezen vooraf. Ook raad ik je aan de twee podcasts te luisteren ter voorbereiding. Dan zijn begrippen als het midden en de cirkel, een brondocument, een gemeenschappelijke intentie niet meer nieuw voor je. Daarnaast vraag ik je bereidheid om met elkaar een veilige ruimte te scheppen waarin ieder zijn/haar eigen leerproces kan gaan. Alles wat op deze dag gedeeld wordt met elkaar blijft binnen de groep.
Link naar de podcast deel 1 en deel 2.

Mocht je om wat voor reden nog vragen hebben of deze dag voor jou geschikt is, je weet me te vinden.

TRAINER
De dag wordt verzorgd door Damaris Matthijsen, initiatiefnemer en deelgenoot van Economy Transformers en mede oprichter van Oosterwoldschool Sofia (een B3 lagere school).
“Ik ben docent Vrij, Gelijk en Samen in de leergang Samenlevenskunst, schrijver van het boek Vrij, Gelijk & Samenleven en ik begeleid projecten en hun initiatiefnemers met praktijkvragen rondom nieuwe vormen van eigendom (drievoudig eigenaarschap), het opzetten van een DeelGenootschap, nieuwe manieren van besluitvorming, het schrijven van een brondocument e.d. Als impulsdrager ben ik ervaringsdeskundige in de inzichten die ik overdraag. Ik verheug me enorm op deze dag omdat ik uit ervaring weet hoeveel er kan misgaan en hoe fijn het is als je meer inzicht hebt en meer bedding voelt voor jouw plek en rol als initiatiefnemer. Voel je welkom! 

Corné Winter: “Heb jij een initiatief waarin je mens- en natuurwaardig wilt werken en/of leven?  Waar je in jouw proces ook bent, dan heb je iets aan deze dag! Dat ik een initiatief draag is me heel duidelijk. Maar… Wat is mijn rol als initiatiefnemer precies? Wat doe ik wel. En wat niet. Wat doe je samen. En wat is toch echt aan mij. De antwoorden op deze vragen (en meer!) vielen tijdens deze verdiepingsdag gaandeweg op z’n plek. Heerlijk om daar met andere initiatiefnemers over te sparren en alle kersverse bevindingen direct te doorleven. Deze dag heeft mijn vuur extra aangewakkerd. Dat maakt me blij en dat geeft me ook nog meer vertrouwen in een mens- en natuurwaardige samenleving.”

Corné Winter.