Deelgenoot

Regelmatig organiseren wij terugkom dagen 

De kenniskring

Het geleerde in praktijk brengen vraagt om verzorging, terugkomdagen, om gevoed te blijven door de deelgenoten van Economy Transformers die allen op hun eigen wijze bouwen aan die vrij gelijk samenleving. Om deze gemeenschap te voeden en mensen te blijven inspireren om van ideaal naar vorm te komen organiseren we het volgende:

een leergemeenschap van alumni ook wel een soort kenniskring, die regelmatig weer terugkomen om ervaringen uit te wisselen, vragen te onderzoeken, samen te zijn, waar we een email nieuwsbrief voor verzorgen e.d.. Hiervoor betaal je eenmalig een instap fee van 150,- euro.

Hiervoor zou ook een fonds in het leven geroepen kunnen worden, mensen die deze fee niet kunnen betalen en een beroep willen doen op dit fonds.

Voor specifieke doelgroepen binnen Economy Transformers organiseren we ook:

Voor wie is het?

Voor iedereen die een training of opleiding heeft gedaan binnen Economy Transformers

Wat bieden we?

Een steeds groter wordend netwerk van Economy Transformers waar we elkaar kunnen versterken in elkaars behoefte. 

Toegang tot het gehele netwerk

Jaarlijkse bijeenkomst

Maandelijkse input en kennisoverdracht door middel van nieuwsbrief en blog artikelen. 

Begeleiding van praktijkgroepen 

Economy Transformers

Dit voorbeeld zou wel eens het begin kunnen zijn van een echt grote doorbraak in de deeleconomie. Sociaal, duurzaam, meedoen in de lokale economie en extra inkomen halen uit ongebruikte spullen en daarmee voordelig je nieuwe wensen realiseren. Een mooi multi-stakeholder business model waarbij iedereen wint. Waarde die, ook zonder geld, zeer waardevol blijkt te zijn! 

Jenny Elissen

Deed de Eigentijds Eigendom van Grond

Hoe werkt het?

Je onderzoekt hoe je binnenwereld samenhangt met de uiterlijke (sociale) werkelijkheid, je experimenteert met je intuïtie, je maakt je eigen werk- en levensdoelen helder, je werkt en leert samen op basis van gelijkwaardigheid, je verdiept je op een liefdevolle manier in geld en het nemen van besluiten. Steeds een dag per maand, tien vrijdagen in een jaar, na het eerste jaar kijk je of, en zo ja, hoe je verder wilt.

Wat leer je?

in het eerste jaar:

 • helderheid met betrekking tot uitgangspunten en vorm van de huidige samenleving en economie,
 • perspectief op uitgangspunten en vorm van een toekomstige mens- en Aarde-waardige economie en samenleving,
 • vertrouwen op je eigen waarnemen en denken (intuïtie),
 • met heel je lichaam (je hart én je buik) denken en handelen,
 • bewegen tussen vrij (individualiteit) en samen (die ene wereldwijde economie),
 • je eigen levens-, werk- en leerdoelen kennen,
 • omgaan met angst/moed, haat/liefde en twijfel/zekerheid.

in het tweede jaar:

 • helderheid met betrekking tot de werking van het huidige geldsysteem,
 • perspectief op een toekomstige mens- en Aarde-waardig geldsysteem,
 • het vinden van een gezonde relatie en omgang met geld,
 • rust en overzicht met betrekking tot besluitvorming, zowel persoonlijk als binnen organisaties,
 • je eigen levens-, werk- en leerdoelen vervullen in een vorm die bij je past.

Als een prachtige, authentieke, levensechte opleiding waar persoonlijke ontwikkeling vanuit verbinding met de samenleving centraal staat. Ik houd van de manier waarop de opleiding en de opleiders zelf ook mogen ontdekken en groeien, dat niet alles vaststaat, dat je serieus genomen wordt, dat je onderdeel bent van de opleiding. Dus niet alleen komt halen maar ook brengen. Het is wat onconventioneel, maar het voelt zo kloppend.

Gina van den Berg

Deed de Opleiding Samenlevenskunst

Economy Transformers

Hoe zien de dagen er praktisch uit?

De dagen duren van 10 uur tot 20 uur, bestaan uit drie blokken van twee en een half uur, eentje van 10.00 uur tot 12.30 uur, eentje van 14.00 uur tot 16.30 uur en eentje van 17.30 uur tot 20.00 uur. We dineren tussen 12.30 uur en 14.00 uur en eten avondbrood tussen 16.00 uur en 17.30 uur. Daarnaast doen we tussen de bijeenkomsten door een online avondprogramma van 19.30 uur tot 21.00 uur op nader overeen te komen avonden.

Oriëntatiedag

Tijdens de oriëntatiedag op vrijdag 27 augustus 2021 kun je kennismaken met de docenten en de werkwijze.

Data van de bijeenkomsten 2021/2022

De bijeenkomsten vinden plaats op de Kraaybeekerhof in Driebergen (in het midden van het land) op de volgende vrijdagen: 24 september, 22 oktober, 19 november, 10 december, 14 januari 2022, 11 februari, 11 maart, 8 april, 13 mei en 10 juni

De online avonden vinden in overleg plaats op nader te bepalen avonden.

Locatie

Economy Transformers

Kraaybeekerhof

Diederichslaan 25a

3971 PA DRIEBERGEN

0343 – 53 38 85

Investering*

de eerstejaars betalen een vast bedrag:

 • €  900,– voor studenten en mensen mensen met een uitkering,
 • € 1600,– voor mensen met een kleinere beurs,
 • € 2300,– voor mensen met een grotere beurs. 

de tweedejaars bepalen zelf hun prijs

Het bepalen van een juiste prijs voor het tweede jaar van de Leergang is onderdeel van het proces tijdens de module Geld en Besluitvorming.

* Alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief maaltijden tijdens de bijeenkomsten. De prijs mag nooit een reden zijn om niet deel te nemen.

De trainers

Economy Transformers

Damaris Matthijsen

De rode draad in mijn leven is het vinden van structuren die het menselijk en natuurlijk leven mogelijk maken.

Economy Transformers

Jac Hielema

Ik verdiep me in het geldsysteem, maatschappelijke vormen en de mens als schepper van de samenleving.

Vragen of aanmelden?

bel of mail gerust:

Damaris: 06-50637144 damaris@economytransformers.nl
Jac: 06-14687873 jac@economytransformers.nl
(Als je ons mailt, reageren we binnen twee werkdagen.)
Economy Transformers
Economy Transformers is CRKBO geregistreerd.
Dit betekent dat we aan kwaliteitseisen voldoen

Wij zijn op deze kwaliteitseisen aanspreekbaar:

Economy Transformers is een open en transparante organisatie. Damaris Matthijsen en Jac Hielema staan altijd open voor vragen, aanvullingen, bedenkingen en opmerkingen via mail, phone, zoom of life. Voor de cursussen en trainingen wordt geworven via de website, de nieuwsbrief, de sociale media en mond op mond. De vrije wil van de (potentiële) deelnemer staat altijd centraal. Een nieuwe samenleving en economie kan immers alleen vanuit vrije wil ontstaan. Alles wat besproken wordt in gesprekken en tijdens bijeenkomsten is vertrouwelijk.

Damaris Matthijsen en Jac Hielema zijn de hoofddocenten van alle cursussen, trainingen en begeleiding van mensen en hun initiatieven die zij verzorgen. Ook zijn er verschillende gastdocenten bij met name de Basisopleiding Samenlevenskunst (vrij gelijk samen). Hoofd- en gastdocenten hebben regelmatig docentendagen. Alle docenten zijn op hun vakgebied deskundig.

Alle informatie over de cursussen en trainingen staat uitgebreid op de website. Bovendien worden potentiële deelnemers altijd uitgenodigd om bij onduidelijkheid te bellen of te mailen. Aan elke cursus of training gaat een informatie-dag, -middag of -avond vooraf zodat elke potentiële deelnemer zich een duidelijk beeld kan vormen van doel en inhoud van de cursus of training en de werkwijze van Economy Transformers. Daarnaast vindt er altijd een intake-gesprek plaats bij de Leergangen en de Basisopleiding. Iedereen die een cursus of training heeft afgerond, ontvangt een certificaat. Alle cursussen en trainingen helpen de deelnemers om zich te ontwikkelen tot vrije in zichzelf gegronde persoonlijkheden die met hun denken en handelen (initiatieven) een bijdrage leveren aan een nieuwe economie en samenleving.

Deelnemers ondertekenen altijd een Verbintenis, waarin ze zeggen bereid te zijn te voldoen aan de deelnemersvoorwaarden. Als deelnemer:

 • ben je bereid te reflecteren op je eigen denken en handelen,
 • Voel je een verlangen om één of meerdere idealen helder te krijgen en alleen of samen met anderen te verwerkelijken,
 • ben je bereid om samen met de mededeelnemers een veilige bedding te vormen waarin alles onderzocht, uitgesproken en gedaan kan worden wat nodig is om bovenstaande doelen te verwerkelijken.

Prijzen zijn nooit vast bij Economy Transformers, maar worden in de loop van de cursus of training vastgesteld. Bij de Leergang Geld is de totstandkoming van de prijs zelfs onderdeel van de cursus. Wel is belangrijk dat de balans tussen geven en nemen goed voelt. 

Nogmaals, de vrije wil van de deelnemer staat centraal bij Economy Transformers, vóór de Verbintenis wordt ondertekend heeft de deelnemer uitgebreid de tijd gehad om zich een goed beeld te vormen van inhoud, vorm en werkwijze van de cursus of training en of hij/zij zich er ook daadwerkelijk mee wil verbinden.

Klik hier voor een voorbeeld Verbintenis.

Elke cursus of training heeft (in principe) een hand-out en/of boek waarin alle inhoud en oefeningen zijn beschreven. Bovendien bieden we deelnemers aan om via een gedeeld document het eigen leerproces met de docenten te delen en te laten spiegelen. Daarnaast worden bijeenkomsten opgenomen zodat deelnemers alles nog eens na kunnen luisteren of als ze een bijeenkomst hebben gemist, die alsnog te horen. Tijdens de Basisopleiding Samenlevenskunst (vrij gelijk samen) worden jaarlijks ontwikkelingsbeelden geschetst, zodat de deelnemer zijn/haar ontwikkeling kan zien. Een vast onderdeel van alle cursussen en trainingen zijn waarnemings-, denk- en bewegingsoefeningen. Ervaringen met het doen van de oefeningen worden gedeeld.

Economy Transformers stelt zichzelf niet in de plaats van de deelnemers zelf en het leven. Ons inziens zijn het de deelnemers zelf en het leven die examineren. Nogmaals: tijdens al onze cursussen en trainingen scheppen we ruimte voor de deelnemers om zich te ontwikkelen tot in zichzelf gegronde vrije persoonlijkheden, dat wil zeggen persoonlijkheden die hun eigen levens-, werk- en leerdoelen stellen en zelf de middelen vergaren om die doelen te vervullen. Alleen het leven kan tonen of die doelen realistisch waren en/of de middelen adequaat.

Klik hier voor de klachtenregeling