In samenwerking met het Veerhuis ontwikkelde Economy Transformers het DeelGenootschap, een rechtsvorm waarin mensen met een gedeelde intentie op basis van gelijkwaardigheid kunnen samenwerken. De uitgebreide inhoud is te lezen in het gratis te downloaden handboek DeelGenootschap.

Organiseren vanuit liefde en vertrouwen

Het DeelGenootschap geeft als organisatievorm concrete invulling aan de vrij-gelijk-samenleving. Het biedt op alle zes sleutels handvatten om in iedere situatie en in iedere constellatie van mensen een initiatief werkzaam te maken. Twee keer per jaar organiseert Economy Transformers een cursus DeelGenootschap voor iedereen die een initiatief vanuit vertrouwen maatschappelijk vruchtbaar wil maken.

Inmiddels ontwikkelen er zich diverse DeelGenootschappen. Steeds meer mensen melden hoeveel baat ze hebben bij de nieuwe organisatieprincipes en hoe leuk en spannend het is om ermee aan de slag te zijn.

Het DeelGenootschap is niet de redding van alles. Ik bedoel, het is niet de nieuwe coöperatie of zo. Alles is uiteindelijk mensenwerk. Of een initiatief succes heeft, hangt af van ieders eigen inspanning en bewustzijn. Wel geeft het DeelGenootschap structuur en vorm aan een initiatief zó dat het goede, het liefdevolle, het creatieve wordt ondersteund, een bedding krijgt. Alle twijfels, angsten en beren op de weg worden snel voel- en zichtbaar en kunnen aangepakt worden zonder dat de vaart uit de verdere ontwikkeling van het initiatief wordt gehaald.

Ik zie hoe steeds meer mensen moed ontwikkelen om samenwerkingsvormen te creëren die passen bij het nieuwe bewustzijn, het één zijn met de Aarde. Steeds meer mensen zijn bereid om allerlei uiterlijke zekerheden los te laten en te vertrouwen op zichzelf als deel van het geheel. Alle mensen leven immers in één wereld. Vanuit dat vertrouwen ontstaan dus nieuwe vormen van samenwerken en samenleven. Het DeelGenootschap is een vorm van organiseren vanuit liefde en vertrouwen.

Start je eigen Deelgenootschap

Je bent welkom om zelf een DeelGenootschap te starten aan de hand van het handboek. Laat ons dit weten, dan houden we je op de hoogte van ontwikkelingen binnen het DeelGenootschap-denken. Ook horen we graag jouw ervaringen en nieuwe inzichten met betrekking tot het DeelGenootschap. Wat mij betreft maken we met elkaar nieuwe werkelijkheid mogelijk door middel van het DeelGenootschap.

Als je wilt, kun je de cursus ook volgen met één of meerdere collega’s of samenwerkingspartners. Je kunt me ook benaderen voor een individueel begeleidingstraject bij jou op locatie. Alles is mogelijk.

Ik hoor graag wat ik voor je kan doen om ook jouw vertrouwen en praktijk te versterken in het nieuwe organiseren.

Damaris