Downloads

Deelgenootschap

Meer weten over hoe je kunt organiseren vanuit liefde en vertrouwen, download hier het handboek DeelGenootschap. Je kunt ook eerst de checklist om te kijken of het DeelGenootschap iets voor je is.

Zes Sleutels voor Transitie

Meer weten over jouw bedrijf in relatie tot de Zes Sleutels voor Transitie? Vraag hier de quick-scan voor een nieuwe economie aan om te zien waar jij al organiseert in lijn met je idealen en waar nog ontwikkelingsmogelijkheden zijn.

Radicale ketenvernieuwing

Meer weten over het radicaal vernieuwen van ketens, download hier het rapport.

Video portret van Damaris over het grondvraagstuk. Gemaakt door MaatschapWij, maart 2020

Videoportret grondeigendom

Van Damaris over grondeigendom, gemaakt door MaatschapWij, Jeppe van Pruissen, maart 2020.