Eigendomsconferentie

Uit ons netwerk. Graag maken wij jou attent op de eerste ‘eigendomsconferentie’ in Nederland, in navolging van de eigentumsconference in Duitsland van vorig jaar. Als eigendomsverhoudingen je interesseren raden we je zeer aan hier heen te gaan, het is een spannend en mooi programma en ook wij leveren onze bijdrage aan de inhoud.


Op maandag 9 maart 2020 vindt op Landgoed De Horst in Driebergen deze Eigendomsconferentie plaats. Een conferentie over eigendom in ondernemingen. Van 9.30 uur (inloop 9.00 uur) tot 18.30 uur.

Meer informatie er over vind je hier: Eigendomsconferentie.

Jac verzorgt een lezing over hoe eigendom vorm heeft gekregen door de geschiedenis heen. Hij draagt begrippen aan die zicht geven op de huidige realiteit van hoe we over eigendom denken en hoe we dit georganiseerd hebben. Ook maakt dit de weg vrij voor een heldere blik op de ontwikkelingsweg vooruit.

Damaris neemt samen met Henry deel aan de workshop “vormen van geneutraliseerd ondernemen” waarbij zij in zal gaan op de praktijk van het in relatie brengen van eigendom; de aarde is immers tegelijkertijd van niemand, een iemand en iedereen. Hoe zit dit precies? Community Land Trust geeft hier in concreto vorm aan, het Veerhuis is de eerste pilot.