Eigentijds Eigendom van Grond Social Lab 2014/2018

Gedurende een 3 jaar durende reis met 30 mensen uit alle sectoren van de samenleving trokken we met elkaar op in een ‘social lab’. We hebben wel 10 dialoogsessies gehouden door het hele land gevolgd door een vaste groep van mensen met wie we een intensief traject zijn ingegaan resulterend in het ontwerpen van 4 mogelijke toekomst scenario’s. We hebben de reis afgesloten met een fysieke publicatie. Deze is gratis te bestellen bij Jos Verheul zolang de voorraad strekt. Mail naar jos.verheul@bewustbodemgebruik.nl. Ook is hij onderaan deze pagina online als pdf opvraagbaar.

Uit dit eerste proces trokken Jos en ik de conclusie dat het erom gaat grond op een nieuwe manier in eigendom te nemen dusdanig dat de grond ook uit het geldsysteem en de handel genomen wordt en teruggaat naar de gemeenschap voor beheer en toewijzing. Hoe regel je beheer en toewijzing van grond in de praktijk wanneer het niet meer door de markt of de staat gereguleerd wordt? Is dat haalbaar, realistisch? Een vraagstuk dat al onze creativiteit en ondernemerslust vraagt, we vinden immers daarmee de samenleving opnieuw uit. Vanuit dit proces is de Werkgroep Eigentijds Eigendom van Grond ontstaan die op 15 juni 2020 tot voltooiing kwam. Vervolgens onstond uit deze werkgroep voor Damaris de volgende stap in deze reekst om nu vanuit Economy Transformers samen met Jac een eigen cursus vorm te geven, wederom onder dezelfde naam.