Eigentijds Eigendom van Kapitaal

Over ondernemen vanuit liefde voor de waarde die je creëert

Start: donderdag 31 maart 2022

in totaal 6 bijeenkomsten, elke twee weken een dag van 10 uur tot 17 uur

Oriëntatiedagen: donderdag 17 maart 2022

Locatie: het Veerhuis in Varik

Kosten: De totstandkoming van de prijs is onderdeel van het proces (inclusief maaltijden)

Eigentijds Eigendom van Kapitaal

Start: donderdag 31 maart 2022

in totaal 6 bijeenkomsten,

elke twee weken een dag van 10 uur tot 17 uur

Oriëntatiedagen: donderdag 17 maart 2022

Locatie: het Veerhuis in Varik

Kosten: De totstandkoming van de prijs

is onderdeel van het proces (inclusief maaltijden)

Anders ondernemen?

Wat als je wilt ondernemen, niet om winst te maken, maar vanuit liefde voor het produceren van een bepaald product of het leveren van een bepaalde dienst? Die ook werkelijk voorziet in concrete behoeften van medemensen. Wat als je geen kosten wilt afwentelen op medemensen om de winst te maximaliseren, maar altijd de mens ziet, in je leveranciers, in je medewerkers, in je klanten? Wat als je je bewust bent van de consequenties voor de landschappen waarin je werkt door de manier waarop je werkt? Wat als je je onderneming financiert, niet door middel van krediet bij een bank, maar door middel van crowdfunding of vanuit een fonds waarin verschillende bedrijven hun gezamenlijk kapitaal beheren? Wat als je überhaupt wil ondernemen om de samenleving mens- en Aarde-waardiger te maken? Hoe doe je dat eigenlijk?

Voor wie is het?

Voor ondernemers van kleinere en grotere bedrijven, die:

 • hun bedrijf ‘van zichzelf’ willen maken en/of
 • anders met hun leveranciers en klanten willen omgaan en/of
 • op basis van gelijkwaardigheid met hun medewerkers willen samenwerken en/of
 • nieuwe vormen van financiering willen ontwikkelen en/of
 • überhaupt op een nieuwe manier met kapitaal willen omgaan.

Wat bieden we?

We bieden een gevarieerd (ervaringsgericht) programma (op basis van het zo- binnen/zo-buiten-principe) waarin we uitzoomen op het geheel waar we deel van uitmaken om onszelf te leren zien in het grote plaatje van de mensheidsontwikkeling met betrekking tot ondernemen, geld, kapitaal en het ontplooien van capaciteiten die voorzien in behoeften van anderen en inzoomen op onze eigen situatie, wat een ieder van ons als ondernemer hier en nu kan doen voor de samenleving en economie waar we deel van uitmaken.

Economy Transformers

“Niemand heeft ooit één grassprietje op deze aarde in bezit gehad…”

Door Economy Transformers ontdekte ik dat iets wat ik van jongs af aan leerde niet waar hoeft te zijn, namelijk dat een bedrijf een eigenaar heeft. De gedachteoefening wat het zou betekenen als een bedrijf “van zichzelf” is en de ondernemer in alle vrijheid onderneemt, gaf mij een andere kijk op ondernemen. Hoe zouden we dan omgaan met grondstoffen, klimaat, met inkomensongelijkheid, met arbeid en met de race van goedkoop, goedkoper, goedkoopst? Waarom moet alles überhaupt altijd goedkoper? Waarom zijn we niet (meer) bereid om een redelijke prijs te betalen voor arbeid? Waar gaat het eigenlijk heen met die ene economische factor die alles bepalend is: economische groei? Waar leidt dit mantra toe? Wat streven we eigenlijk na? Wanneer hebben we de finish bereikt? Jac leerde me hoe geld werkt, waar het vandaan komt, wat economie eigenlijk is. Door terug te gaan naar de basis verkreeg ik een helder inzicht in waarom het huidige systeem niet (meer) werkt. Maar ook inzicht in hoe het anders kan. Ik heb me voorgenomen om te gaan experimenteren met nieuwe manieren van ondernemen, niet met, maar naast het huidige systeem. Op deze manier wil ik mijn bijdrage leveren aan een duurzamere wereld.

Peter Joosten, ondernemer

Deed de Leergang Geld

Hoe werkt het?

Je onderzoekt hoe je binnenwereld samenhangt met de uiterlijke (sociale) werkelijkheid, je experimenteert met je intuïtie, je maakt je eigen werk- en levensdoelen helder, je werkt en leert samen op basis van gelijkwaardigheid, je verdiept je op een liefdevolle manier in geld en het nemen van besluiten. Steeds een dag per maand, tien vrijdagen in een jaar, na het eerste jaar kijk je of, en zo ja, hoe je verder wilt.

Wat leer je?

 • helderheid met betrekking tot uitgangspunten en vorm van de huidige samenleving en economie,
 • perspectief op uitgangspunten en vorm van een toekomstige mens- en Aarde-waardige economie en samenleving,
 • vertrouwen op je eigen waarnemen en denken (intuïtie),
 • met heel je lichaam (je hoofd, je hart én je buik) denken en handelen,
 • bewegen tussen vrij (individualiteit) en samen (die ene wereldwijde economie),
 • je eigen levens-, werk- en leerdoelen kennen,
 • omgaan met angst/moed, haat/liefde en twijfel/zekerheid,
 • de geschiedenis van het geld in relatie tot de bewustzijnsontwikkeling van de mens,
 • de geschiedenis van de uitwisseling en toewijzing van de productiemiddelen grond, arbeid en kapitaal,
 • überhaupt de werking van geld, wat het is, hoe het ontstaat, hoe het rouleert en hoe het weer zou moeten vergaan,
 • bovendien nemen we veel tijd en ruimte om alles wat we behandelen toe te passen in de eigen situatie.

Vanaf september 2022 een praktijkgroep

 • Bovendien bieden we de deelnemers aan deze bijeenkomsten aan om vanaf september mee te doen met een praktijkgroep, waar ondernemers elkaar helpen hun onderneming vorm te geven en verder te ontwikkelen op basis van zelf geformuleerde uitgangspunten.

We liepen er al een tijdje mee rond, Leonie en ik: het klopt eigenlijk niet dat wij vermogen opbouwen via onze BV’s terwijl het werk door alle collega’s samen gedaan wordt. Squarewise groeide en je voelt dat het kapitaal dan een wissel kan gaan trekken op de onderlinge cohesie en gemeenschappelijkheid. We hebben Squarewise daarom steward-owned en zelfsturend gemaakt.

En toen leerden we Economy Transformers kennen en viel alles in systemisch en maatschappelijk perspectief in elkaar. De rol die Economy Transformers aan kapitaal toedicht is zuiver en inspirerend en helpt ons de volgende stappen te zetten. Soms is kapitaal nodig om te kunnen creëren. Wij zitten in een sector waarin de kapitaal behoefte en het risico relatief laag is, terwijl de verdiencapaciteit groot is. Daarom willen we ook niet langer vasthouden aan ons kapitaal en het laten stromen naar plekken waar het niet vanzelfsprekend verdiend kan worden, zoals in de zorg, het onderwijs, de kunsten en R&D.

Ondernemen is creëren. De ervaring daaruit is de echte beloning voor ondernemerschap.

Marcel Heskes, ondernemer

wordt begeleid door Economy Transformers

Economy Transformers

Hoe zien de dagen er praktisch uit?

 • 09.30 uur ontvangst met koffie/thee en lekkers
 • 10.00 uur – 13.00 uur ochtendprogramma
 • 13.00 uur lunch
 • 14.00 uur – 17.00 uur middagprogramma

Oriëntatiedag

Donderdag 17 maart in het Veerhuis in Varik

 • tijden: van 11.00 uur tot 16.00 uur (inloop vanaf 10.30 uur)
 • kosten: € 50,– (inclusief lunch)
 • locatie: Waalbandijk 8, Varik
 • aanmelden: klik hier

Data van de bijeenkomsten:

De bijeenkomsten vinden plaats op de donderdagen 31 maart, 14 en 28 april, woensdag 18 mei en de donderdagen 2 en 16 juni

Locatie

Economy Transformers

het Veerhuis

Waalbandijk 8

4064 CB  VARIK

0344-605641

Investering*

de deelnemers bepalen zelf hun prijs

Het bepalen van een juiste prijs voor deze doe- en oefenweg Eigentijds Eigendom van Kapitaal is onderdeel van het proces.

* Economy Transformers is vrijgesteld van BTW. Alle prijzen zijn inclusief maaltijden tijdens de bijeenkomsten. De prijs mag nooit een reden zijn om niet deel te nemen. 

De trainers

Economy Transformers

Jac Hielema

Ik verdiep me in het geldsysteem, maatschappelijke vormen en de mens als schepper van de samenleving. Ik begrijp me zelf als een vrij reizende leraar in de traditie van Socrates.

Economy Transformers

Jennifer Benson

Ik inspireer, faciliteer en begeleid ondernemers om de potentie van zichzelf en hun onderneming maximaal te ontplooien en zo mee te bouwen aan een gezonde economie.

Vragen of aanmelden?

bel of mail gerust:

Jac: 06-14687873 jac@economytransformers.nl
(Als je ons mailt, reageren we binnen twee werkdagen.)
Economy Transformers
Economy Transformers is CRKBO geregistreerd.
Dit betekent dat we aan kwaliteitseisen voldoen

Wij zijn op deze kwaliteitseisen aanspreekbaar:

Economy Transformers is een open en transparante organisatie. Damaris Matthijsen en Jac Hielema staan altijd open voor vragen, aanvullingen, bedenkingen en opmerkingen via mail, phone, zoom of life. Voor de cursussen en trainingen wordt geworven via de website, de nieuwsbrief, de sociale media en mond op mond. De vrije wil van de (potentiële) deelnemer staat altijd centraal. Een nieuwe samenleving en economie kan immers alleen vanuit vrije wil ontstaan. Alles wat besproken wordt in gesprekken en tijdens bijeenkomsten is vertrouwelijk.

Damaris Matthijsen en Jac Hielema zijn de hoofddocenten van alle cursussen, trainingen en begeleiding van mensen en hun initiatieven die zij verzorgen. Ook zijn er verschillende gastdocenten bij met name de Basisopleiding Samenlevenskunst (vrij gelijk samen). Hoofd- en gastdocenten hebben regelmatig docentendagen. Alle docenten zijn op hun vakgebied deskundig.

Alle informatie over de cursussen en trainingen staat uitgebreid op de website. Bovendien worden potentiële deelnemers altijd uitgenodigd om bij onduidelijkheid te bellen of te mailen. Aan elke cursus of training gaat een informatie-dag, -middag of -avond vooraf zodat elke potentiële deelnemer zich een duidelijk beeld kan vormen van doel en inhoud van de cursus of training en de werkwijze van Economy Transformers. Daarnaast vindt er altijd een intake-gesprek plaats bij de Leergangen en de Basisopleiding. Iedereen die een cursus of training heeft afgerond, ontvangt een certificaat. Alle cursussen en trainingen helpen de deelnemers om zich te ontwikkelen tot vrije in zichzelf gegronde persoonlijkheden die met hun denken en handelen (initiatieven) een bijdrage leveren aan een nieuwe economie en samenleving.

Deelnemers ondertekenen altijd een Verbintenis, waarin ze zeggen bereid te zijn te voldoen aan de deelnemersvoorwaarden. Als deelnemer:

 • ben je bereid te reflecteren op je eigen denken en handelen,
 • Voel je een verlangen om één of meerdere idealen helder te krijgen en alleen of samen met anderen te verwerkelijken,
 • ben je bereid om samen met de mededeelnemers een veilige bedding te vormen waarin alles onderzocht, uitgesproken en gedaan kan worden wat nodig is om bovenstaande doelen te verwerkelijken.

Prijzen zijn nooit vast bij Economy Transformers, maar worden in de loop van de cursus of training vastgesteld. Bij de Leergang Geld is de totstandkoming van de prijs zelfs onderdeel van de cursus. Wel is belangrijk dat de balans tussen geven en nemen goed voelt. 

Nogmaals, de vrije wil van de deelnemer staat centraal bij Economy Transformers, vóór de Verbintenis wordt ondertekend heeft de deelnemer uitgebreid de tijd gehad om zich een goed beeld te vormen van inhoud, vorm en werkwijze van de cursus of training en of hij/zij zich er ook daadwerkelijk mee wil verbinden.

Klik hier voor een voorbeeld Verbintenis.

Elke cursus of training heeft (in principe) een hand-out en/of boek waarin alle inhoud en oefeningen zijn beschreven. Bovendien bieden we deelnemers aan om via een gedeeld document het eigen leerproces met de docenten te delen en te laten spiegelen. Daarnaast worden bijeenkomsten opgenomen zodat deelnemers alles nog eens na kunnen luisteren of als ze een bijeenkomst hebben gemist, die alsnog te horen. Tijdens de Basisopleiding Samenlevenskunst (vrij gelijk samen) worden jaarlijks ontwikkelingsbeelden geschetst, zodat de deelnemer zijn/haar ontwikkeling kan zien. Een vast onderdeel van alle cursussen en trainingen zijn waarnemings-, denk- en bewegingsoefeningen. Ervaringen met het doen van de oefeningen worden gedeeld.

Economy Transformers stelt zichzelf niet in de plaats van de deelnemers zelf en het leven. Ons inziens zijn het de deelnemers zelf en het leven die examineren. Nogmaals: tijdens al onze cursussen en trainingen scheppen we ruimte voor de deelnemers om zich te ontwikkelen tot in zichzelf gegronde vrije persoonlijkheden, dat wil zeggen persoonlijkheden die hun eigen levens-, werk- en leerdoelen stellen en zelf de middelen vergaren om die doelen te vervullen. Alleen het leven kan tonen of die doelen realistisch waren en/of de middelen adequaat.

Klik hier voor de klachtenregeling