Datum

dec 10 2021 - feb 04 2022
Expired!

praktijktraining samenwerken binnen een CSA

Deze training is tot stand gekomen op initiatief van Bregje Hamelynck, voorzitter van het CSA netwerk en zelf CSA tuinder bij ús Hôf. Na haar ervaring met Economy Transformers en Damaris in de training Eigentijds Eigendom van Grond was voor haar de ontbrekende sleutel het hoe rondom samenwerken tussen tuinder en CSA. Het DeelGenootschap denken werd voor haar de sleutel in haar zoektocht naar nieuwe handvatten voor de samenwerking tussen tuinder en gemeenschap. Graag bieden we deze training dan ook aan speciaal in het netwerk van CSA tuinders. Zie ook de nieuwsbrief van het CSA netwerk.

SAMENWERKEN VANUIT VERTROUWEN VRAAGT OM NIEUWE STRUCTUREN!

Veel CSA’s komen in de praktijk de volgende knelpunten tegen:

  • Als je een gemeenschap van afnemers om je heen wilt of al hebt, hoe verhoud je je daar dan goed mee. Welke besluiten neem jij bijvoorbeeld als tuinder en hoe behoud je eigenaarschap over de tuin? Welke besluiten wil je juist samen nemen? En welke organisatievorm past daar dan het beste bij? Is er eigenlijk wel een duidelijke gemeenschappelijke intentie waarop mensen zich verbinden en hoe zorg je er als initiatiefnemer voor dat niet iedereen altijd naar jou blijft kijken?
  • Soms is de tuin in eigendom van de tuinder. Dit kan scheef voelen in relatie tot de gemeenschap die op jou rekent. Welke nieuwe vormen van eigendom en eigenaarschap over grond zijn mogelijk? Hoe kan je de grond als common in eigendom beheren en behoud je als tuinder toch al je zeggenschap over het runnen van de tuin?
  • En welke vergoeding krijg je dan voor al het werk dat je erin stop. Hoe komt die vereffening eigenlijk tot stand?

Dit en nog veel meer vragen zijn actueel en vragen om reflectie, keuzes maken. Inzicht in sociale en organisatie aspecten die we nu vaak nog onvoldoende hebben. Als gemeenschap organiseren vraagt om meer inzicht in de voorwaarden voor een gezonde samenwerken dan de bestaande organisatie structuren ons aanreiken.

Aukje: via deze training heb ik mezelf in het denken over CSA en DeelGenootschap verdiept en ‘bevraagt’. Leerzaam en boeiend om het langzamerhand verder uit te dragen naar mijn eigen community en te starten met hoe ik dat vorm wil geven”


Deze training is een intensieve kortdurende training waarin je een gedegen fundament legt onder de verhoudingen binnen je CSA op basis van de ontwerpprincipes van de nieuwe economie uitgaande van vertrouwen en het zelf creërend vermogen van mensen. De tools die je aangereikt krijgt in de training zijn vrij, gelijk, samen, de zes sleutels (Ik ben, relatie, eigendom, organisatie, waarde en Aarde), het drievoudig eigenaarschap van grond en kapitaal en het DeelGenootschap als nieuwe organisatievorm.

RESULTAAT
Als achtergrond materiaal is een handboek DeelGenootschap beschikbaar en diverse artikelen over drievoudig eigendom van grond.
Gedurende de training werk je door middel van opdrachten toe naar het eindresultaat: je eigen brondocument. Aan de hand van elke sleutel formuleer je daartoe het uitgangspunt voor jouw organisatie zodat heel helder is wat de basis van je initiatief is en hoe mensen zich daaraan kunnen verbinden.
Na afloop heb je taal en handvatten aangereikt gekregen om met vertrouwen sturing te geven aan de inrichting van jullie CSA, wetende dat je geworteld bent in de nieuwe economie. Je voelt je opgenomen en wordt onderdeel van de Economy Transformers broedplaats en doordat je in een groep zit met mede CSA’s leer je bovendien ook veel van elkaar.

Natasja: de training zette bij mij een nieuwe manier van denken in gang over hoe je een groep kunt organiseren vanuit een bron.

Vooraf teken je een overeenkomst en na afloop ontvang je van Economy Transformers een certificaat voor jouw deelname aan deze training.

VOOR WIE
Voor startende en bestaande CSA’s, begonnen vanuit tuinder of gemeenschap.

DATA EN PRAKTISCHE ZAKEN

Data en plaats
We starten en eindigen met twee aaneengesloten dagen inclusief een overnachting in het Veerhuis.
Tussentijds vinden 4 online werkbijeenkomsten plaats van 9 tot 15.00 uur.
Locatie Veerhuis: Waalbandijk 8 te Varik.

Data 
Weekend 1:
Online bijeenkomsten:
Weekend 2:

Groepsgrootte: tussen de 7 en 12 deelnemers.

Investering
Richtbedrag voor deze training is 1.200,- euro inclusief btw. Tijdens de training delen we de begroting met je en mag je de training naar eigen oordeel definitief waarderen.
Dit bedrag is inclusief 1 warme maaltijd op de eerste dag en ontbijt en lunch op de tweede dag.
Dit bedrag is exclusief de kosten voor de overnachting, zie hieronder.

Extra kosten voor de locatie
Er zijn diverse opties. Graag reserveren bij Henry Mentink van het Veerhuis door een mail te sturen naar henry@veerhuis.nl. Ook voor de trekkershut.

  • Overnachting Veerhuis:
    • 2 persoons kamer 65,- euro incl btw
    • 1 persoons kamer 45,- euro incl btw
  • Overnachting trekkershut: 20,- euro incl btw (slaapzaal).

Aanmelden en voorwaarden
Deze training is alleen bedoeld voor CSA tuinders, leden van de gemeenschap of anderszins betrokkenen bij de CSA. Je kan je aanmelden door een mail te sturen naar damaris@economytransformers.nl.
Uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de training hebben we een intakegesprek en beoordelen we samen of inschrijving past. Belangrijk daarbij is bijvoorbeeld dat je naast eigen leervragen ook bereid bent een groepsproces te dragen en een veilige sfeer wilt creëren voor de andere deelnemers. Daarna ontvang je een deelname overeenkomst en na ondertekening en de betaling van de aanbetaling van 300,- euro is je plaatsing definitief.

Let op: voor deze training kan door agrariërs een kennisvoucher aangevraagd worden via de SABE regeling. Iedere boer of tuinder kan de voucher vanaf 1 mei 2021 aanvragen bij het RVO loket. We raden je aan dat ook op zaterdag 1 mei te doen, want het kan zijn dat de vouchers die dag al overtekend worden. Voor de aanvraag heb je een E-herkenning nodig, niveau 1. Die heb je waarschijnlijk voor je belastingaangifte en anders kan je die online aanvragen, bijvoorbeeld bij Reconi. Kies bij de aanvraag voor categorie E1: ‘Persoonlijke ontwikkeling van de ondernemer en zijn bedrijf’ en als adviseur Damaris Matthijsen. Voor vragen over deze financieringsregeling en aanmelding kan je terecht bij info@csanetwerk.nl.

Voor inhoudelijke vragen over de training E: damaris@economytransoformers.nl

INFORMATIE OVER DE TRAINER
Damaris Matthijsen, founder en ervaringsdeskundige als deelgenoot bij Economy Transformers, mede- ontwikkelaar van het concept DeelGenootschap en schrijfster van het handboek. docent, spreker, schrijver en transitiebegeleider grond, arbeid en kapitaal als common voor bedrijven en organisaties die zich anders willen organiseren.

We zien uit naar jouw deelname!

Hartelijke groet,
Damaris

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.