Economy Transformers

Datum

sep 01 2021 - jun 01 2022

Tijd

10:00 - 17:00

Training Eigentijds Eigendom van Grond

op weg naar gezonde eigendomsverhoudingen tussen grondgebruiker, beheerder van grond en de gemeenschap.

Het dorp is in deze eeuw een stad geworden met huisjesmelkers, projectontwikkelaars, gemeentepolitiek, supermarkten en daklozen – willen we dat? Toen waren grond, arbeid en kapitaal geen handelswaar. Nu is grond veelal opgekocht door projectontwikkelaars; arbeid is “handelswaar” via uitzendbureaus; en we kennen allemaal de kapitaalstromen via beurzen die vrijwel volledig losstaan van de reële economie.

Handelen in de productiemiddelen grond, arbeid en kapitaal is wat ons betreft dé oorzaak van problemen als klimaatverandering, bodemuitputting, de groeiende kloof tussen arm en rijk, eenzaamheid en depressie.

Of om met Rousseau te spreken in de Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes: “The first person who, having enclosed a plot of land, took it into his head to say this is mine and found people simple enough to believe him was the true founder of civil society. What crimes, wars, murders, what miseries and horrors would the human race have been spared, had some one pulled up the stakes or filled in the ditch and cried out to his fellow men: “Do not listen to this imposter. You are lost if you forget that the fruits of the earth belong to all and the earth to no one!”

Wij geloven dat onze gedeelde toekomst vraagt om andere vormen van eigendom, uitwisseling en toewijzing van grond, arbeid en kapitaal. Daarbij streven wij ernaar grond, arbeid en kapitaal uit de handel en uit het geldsysteem te nemen om het als commons te beheren.

Zo binnen zo buiten

Precies daar gaat deze training over: het scheppen van gezonde eigendomsverhoudingen binnen een initiatief, met als focus grond. Eigendom is sterk verbonden met onze (financiële) zekerheid. En dus kom je in deze training ook je angsten en twijfels tegen: hoe regel ik mijn pensioen dan? Erven mijn kinderen nog wel iets? Ben ik wel goed verzekerd? Angsten, gevoelens van minderwaardigheid, en onzekerheid kijken we recht in het gezicht, opdat we al doende de innerlijke gronden vinden voor het samenwerken en -leven vanuit liefde en vertrouwen. Zodat we een menswaardige samenleving kunnen opbouwen waarin er voor alle mensen plek is om te leven en tot hun recht te komen. Wij noemen dit ook wel het ‘zo binnen zo buiten’ principe. We kunnen geen nieuwe structuren en vormen scheppen – lees onze eigendomsverhoudingen vernieuwen – zonder ook de weg naar binnen te gaan. Immers, onze structuren zijn een weerslag van hoe we denken en handelen. Deze vormen veranderen vraagt dus ook om nieuw denken en handelen. Niet meer vanuit angst & controle maar vanuit liefde & vertrouwen.

WAT LEER JE?

Tijdens de training verdiepen we ons in het thema grondeigendom als gemeengoed en hoe arbeid en kapitaal als gemeengoed daar onlosmakelijk mee samenhangen. In  zes dagen onderzoeken we met elkaar onder meer de volgende onderwerpen:

 • hoe verhoudt de buitenwereld zich tot de binnenwereld, wat betekent het zo binnen zo buiten principe eigenlijk? Wat zijn onze mens- en wereldbeelden en waar streven we, waar streef jij naar?
 • waarom draagt ons huidige eigendomsrecht bij aan de uitnutting van de aarde en de verarming van en ongelijkheid in de samenleving?
 • wat is de juiste prijs voor producten en hoe verhouden grond, arbeid en kapitaal zich daartoe?
 • wat is een gemeengoed, een common?
 • vier basisvormen van samenleven, een wenkend perspectief
 • de samenhang tussen grond, arbeid en kapitaal
 • DeelGenootschap als manier van organiseren vanuit vertrouwen
 • het denken achter en de praktijk van Community Land Trust als vorm voor drievoudig eigenaarschap
 • zicht op eigen overtuigingen en belemmeringen voor de transformatie van grond en eigendom
 • ruimte voor inbrengen van eigen vraagstukken en casuïstiek, geleerde lessen vertalen naar de eigen pratkijk. 

Je leert de ontwerp-principes van een nieuwe economie en samenleving richten op het organiseren van de commons in de praktijk. We reiken je handvatten aan hoe je in je eigen context aan deze transitie kunt werken en wat dat van jou en anderen vraagt. Tijdens de trainingsdagen is er alle ruimte voor vragen, jouw ontwikkelingsproces, feedback van anderen en de trainers.

Onze grootste uitdaging is niet het starten van de boerderij zelf, maar het vinden van grond. Met de huidige grondprijzen is het voor ons onmogelijk landbouwgrond te kopen. En we willen de grond ook helemaal niet in eigendom. Daarom verkennen we momenteel alternatieven om toch te kunnen starten. Bijvoorbeeld het concept Drievoudig Eigenaarschap in de cursus ‘Eigentijds eigendom van grond’.Wij verlangden sterk naar handvatten in de praktijk en soms bleef het daardoor nog wat abstract, maar achteraf gezien zijn wij heel blij dat we ons dankzij alle oefeningen eerst de idee van drievoudig eigenaarschap hebben kunnen eigen maken en hebben mogen doorleven en doorvoelen waardoor ook ons verlangen daarnaar en ons vertrouwen erin nog sterker geworden is. We hebben dat ook gemerkt tijdens de gesprekken in de praktijk. We merken dat we sterker in onze schoenen staan en dat we vanuit onze vurige wens om te komen tot die eerlijke en regeneratieve samenleving de dialoog over eigenaarschap beter kunnen voeren. Gelukkig bieden jullie na de cursus een praktijk werkgroep aan waar we ook allemaal aan meedoen zodat we met elkaar mee blijven reizen, uitdagingen gesteund door de anderen aan kunnen gaan en samen successen kunnen vieren”  Jaap Fris en Niels Moshagen
NIEUWSGIERIG?

Ben jij betrokken bij grond als landbewerker, grondeigenaar, projectontwikkelaar, overheid, investeerder/financier, woongemeenschap of nog anderszins belanghebbend bij dit thema? Dan is deze training wellicht precies wat jij zoekt.

Nadenken over nieuwe eigendomsverhoudingen van grond is relevant voor iedereen die wil dat we beter met de Aarde omgaan voor generaties na ons op zo’n manier dat zij tegelijkertijd blijft voorzien in de behoefte van alle mensen.

Het enthousiasme en de betrokkenheid van Jac en Damaris nodigen uit om je beelden en overtuigingen te verkennen, op te rekken en nieuwe mogelijkheden te zien. Doranne

Praktische zaken, voorwaarden en studiebelasting

Data en tijden: najaar 2021

Locatie: Kennis- en doehuis nieuwe economie het Veerhuis, Waalbandijk 8, 4064 CB Varik

Voorwaarden: na jouw aanmelding heb je met een van de trainers een intakegesprek waarbij de deelname verbintenis doorgenomen wordt. Daarin zijn onder andere de volgende deelnemersvoorwaarden opgenomen:
– je wilt iets leren, ontwikkelen, je hebt een duidelijk verlangen een door jouw gekozen bijdrage te willen leveren aan een mens- en aardewaardige samenleving.
– je bent bereid op je eigen denken en handelen te reflecteren
– je bent bereid jouw bijdrage te leveren aan het met elkaar scheppen van een veilige leeromgeving voor de groep.

Voorkennis over eigendom is geen vereiste voor deelname.

Studiebelasting: de studiebelasting is afhankelijk van je eigen inzet. Voor elke dag is er een leesopdracht. Geven we enkele thuiswerk oefeningen mee en we vragen je om voor jezelf een online dagboek bij te houden waarin je je leerdoelen bij aanvang opschrijft en na elke trainingsdag bijhoudt wat je hebt geleerd en welke nieuwe vragen er bij je opgekomen zijn. Dit document mag je delen met de trainers die tussentijds reageren op jouw inhoud en/of de inhoud mee de les in nemen.

“zie je wel, ik ben niet gek, ik ben een economy transformer”! Ginny Mulders
INVESTERING

De richtprijs voor de training is 1.250,- euro (prijs vrijgesteld van BTW). Uitgangspunt daarbij is echter ook dat we de training graag mogelijk willen maken voor mensen die minder te besteden hebben. Indien de prijs een belemmering voor je is, neem dan gerust contact met ons op.

Met het tekenen van het contract doe je ook een aanbetaling van 300,- euro te voldoen uiterlijk één week voor aanvang van de training. Tijdens de vierde bijeenkomst geef je aan wat de hele training je waard is. We delen de begroting met je en jij bepaalt binnen je eigen mogelijkheden jouw uiteindelijke bijdrage.

Hiervoor krijg je:

 • een training van 5 dagen en 4 tussentijdse avondsessies van 2 uur 
 • 2 trainers met ieder hun unieke inhoud
 • Trainingsmateriaal in print
 • indien gewenst een individueel eind/vervolggesprek op jouw locatie
 • opname in de gemeenschap van Economy Transformers en grondeigendom vernieuwers
TRAINERS

Damaris Matthijsen; deelgenoot, trainer, spreker, coach en transitiebegeleider Economy Transformers. Mede-ontwikkelaar van het concept DeelGenootschap en schrijver van het handboek daarover. Betrokken bij Stichting Grond van Bestaan en Community Land Trust en het Veerhuis als eerste casus.

Jac Hielema; maatschappij-filosoof en vernieuwer, deelgenoot Economy Transformers en oprichter van Economy Transformers Academy, auteur van de publicatie over grond, arbeid en kapitaal als commons (hand-out bij deze training).

NADERE INFORMATIE EN AANMELDEN

Mocht je vragen hebben over de cursus en hoe deze op jouw wensen aansluit, neem dan contact op met Damaris door een mail te sturen naar damaris@economytransformers.nl. Ook direct aanmelden kan naar dit adres.

We zien uit naar jouw deelname!

Hartelijke groet, Damaris en Jac

Training; Eigentijds Eigendom van Grond
Prijs: richtprijs 1.250,- (btw vrijgesteld). Let op: prijs mag geen belemmering zijn voor deelname. Neem, indien dit zo is, contact met ons op.
Duur: 5 dagen van 10.00 tot 17.00 uur en 4 avonden van 20.00 tot 22.00 uur
Start: najaar 2021
Aantal: minimaal 6, maximaal 14 deelnemers
 

 

 • 00

  dagen

 • 00

  uren

 • 00

  minuten

 • 00

  secondes

Geef een reactie