Drievoudig eigenaarschap

 • Drievoudig eigenaarschap

  Posted by Ada Verzijden on 07/09/2023 at 20:48

  Tijdens de laatste bijeenkomst kwam naar voren dat drievoudig eigenaarschap van toepassing in ons bedrijf (een kleinschalige stadsboerderij).

  Hoe ziet drievoudig eigenaarschap eruit?

  Wat is de rol van de creatief eigenaar, van de economisch eigenaar en van de juridisch eigenaar?

  Jac Hielema replied 7 maanden, 1 week geleden 3 Members · 2 Replies
 • 2 Replies
 • Pieter Hessel

  initiatiefnemer(s)
  08/09/2023 at 07:50

  Ik herken jouw situatie met verschillende betrokken mensen (vrijwilligers). Op basis van welke betrokkenheid ben je deelgenoot, brongenoot of bondgenoot? Bij de bewonersinitiatieven zijn dezelfde niveau’s van betrokkenheid aanwezig. Er zijn vrijwilligers die een vaste rol en taak nemen (die gaan daar voor staan), er zijn vrijwilligers die wat vrijblijvender betrokken zijn (die zijn er niet altijd als je ze verwacht of bellen makkelijk af) en je hebt vrijwilligers die op therapeutische basis betrokken zijn (zij zoeken een bezigheid). Door mensen een rol toe te wijzen op basis van hun betrokkenheid en de vereffening (wat heb jij nodig om deze rol te kunnen vervullen) kun je op een heldere manier samenwerken. En dan kan een vrijwilliger ook een deelgenoot worden. Daarmee heeft iedereen gelijke kansen op basis van de eigen keuze.

 • Jac Hielema

  Brongenoot
  09/09/2023 at 15:36

  Hallo Ada,

  Dit jaar gaan we drievoudig eigenaarschap van grond sowieso ook in de les behandelen. Het komt er in het kort op neer dat grond zowel van iedereen is (economisch eigenaarschap), als van niemand (juridisch eigenaarschap) als van een of enkelen (creatief eigenaarschap). Jij en je broer zijn de creatief eigenaren, jullie maken het teeltplan en geven leiding, nemen ook alle besluiten en jullie moeten ervan leven, de gemeenschap om jullie heen zijn de economisch eigenaren, die ook op verschillende manieren hun arbeid leveren (zoals beschreven door Pieter) en die, als jullie ermee ophouden gezamenlijk zouden kunnen zoeken naar nieuwe creatief eigenaren om het stuk grond aan toe te wijzen. De grond is ook van niemand of van zichzelf en wordt als zodanig ondergebracht in een stichting. De beheerders in de stichting hebben geen beslissingsbevoegdheden maar regeleen de afstemming tussen de economisch eigenaren (de gemeenschap) en de creatief eigenaren (de tuinders).

  Een en ander kun je ook nalezen in het boek van Damaris onder de sleutel “Eigendom”.

  Hoe alles concreet vorm zou kunnen krijgen in jullie situatie kunnen we een keer in de les onderzoeken.

  tot zover,

  Jac

Log in to reply.