Reageer op: Drievoudig eigenaarschap

 • Jac Hielema

  Brongenoot
  09/09/2023 at 15:36

  Hallo Ada,

  Dit jaar gaan we drievoudig eigenaarschap van grond sowieso ook in de les behandelen. Het komt er in het kort op neer dat grond zowel van iedereen is (economisch eigenaarschap), als van niemand (juridisch eigenaarschap) als van een of enkelen (creatief eigenaarschap). Jij en je broer zijn de creatief eigenaren, jullie maken het teeltplan en geven leiding, nemen ook alle besluiten en jullie moeten ervan leven, de gemeenschap om jullie heen zijn de economisch eigenaren, die ook op verschillende manieren hun arbeid leveren (zoals beschreven door Pieter) en die, als jullie ermee ophouden gezamenlijk zouden kunnen zoeken naar nieuwe creatief eigenaren om het stuk grond aan toe te wijzen. De grond is ook van niemand of van zichzelf en wordt als zodanig ondergebracht in een stichting. De beheerders in de stichting hebben geen beslissingsbevoegdheden maar regeleen de afstemming tussen de economisch eigenaren (de gemeenschap) en de creatief eigenaren (de tuinders).

  Een en ander kun je ook nalezen in het boek van Damaris onder de sleutel “Eigendom”.

  Hoe alles concreet vorm zou kunnen krijgen in jullie situatie kunnen we een keer in de les onderzoeken.

  tot zover,

  Jac