Jac Hielema vertelt over geld (deel 3)

Jac Hielema vertelt over geld (deel 3)

Dit is alweer deel 3 over geld. Ook deze keer vertelt Jac honderduit. Over de economie als productie, distributie en consumptie en over de samenleving als geheel als de uitwisseling en toewijzing van grond, arbeid en kapitaal. En geld als middel om arbeidsdeling en afstemming mogelijk te maken. De verwarring in de huidige tijd met betrekking tot geld. Namelijk dat het iets reëels zou zijn. En niet alleen een spiegel van reële processen. Enfin, luister maar en laat je verbazen. En misschien dat het woorden geeft aan gevoelens die je altijd al had.