Leergang Eigentijds Ondernemen

Zien, ervaren en begrijpen wat je nodig hebt om je bedrijf of je kapitaal 'van zichzelf' te laten zijn en haar potentie optimaal te laten ontvouwen. En alle oefeningen, ruimte en begeleiding om dit in de praktijk te brengen.

Bewegen naar een harmonieus geheel?

Wil je jouw intenties optimaal in je ondernemerschap integreren? En daarbij vernieuwende vormen van eigendom, zoals het drievoudig eigenaarschap (een holistische manier van steward-ownership) onderzoeken? Integere samenwerkingen tot bloei laten komen? 

In deze leergang ontdek je waarom een bedrijf of kapitaal van jou, van zichzelf en van iedereen is, hoe je dat in de praktijk kan toepassen en hoe jij jouw eigen ondernemerschap op een kloppende manier kan gaan ontwikkelen in lijn met deze structuren.

Wat leer je?

De realiteit van jouw eigen praktijksituatie/vraagstuk staat centraal. Dus afhankelijk van jouw vraag heb je aan het einde van de Leergang Eigentijds Ondernemen meerdere van onderstaande inzichten geoogst:
 
 • heb je (nog) helder(der) wat jouw intenties (ofwel jouw “ik-Ben”) eigenlijk is
 • heb je (nog) helder(der) wat de intenties (rondom de purpose, ofwel de ‘Ik-Ben’) van jouw onderneming eigenlijk zijn
 • begrijp je hoe je jouw intenties optimaal tot bloei kan laten komen en hoe deze beleefbaar te maken.
 • heb je een beeld óf je je eigendom wil omvormen (‘steward-ownership’), waarom je dat wil en/of hoe deze congruent te maken aan je intenties door middel van drievoudig eigenaarschap
 • heb je een breder beeld over geld en óf en hoe je de geldstromen in je onderneming wil (om)vormen of vernieuwen, zodat ze congruent zijn aan je intenties
 • heb je een beeld over hoe je wil groeien en met welk verhaal (welke marketing), zodat dat congruent is aan je intenties
 • begrijp je hoe je samenwerkingen kan aangaan, die dienstbaar zijn aan de intenties van jouw onderneming
 • begrijp je hoe je jouw ondernemerschap- en leiderschap, maar ook jouw intenties, verder in beweging kan brengen
 • heb je gevoel en inzicht in het sociale geheel waarbinnen je werkzaam bent
 • kun je meer vrijheid en vitaliteit ervaren in je ondernemerschap
 • begrijp je de zes sleutels van het Deelgenootschap en heb je ervaren hoe je deze als handvatten voor elk toekomstig vraagstuk kunt gaan gebruiken
 • heb je (nieuwe of meer) woorden voor jouw intenties, die je dan in je eigen brondocument kan zetten en waardoor je je verhaal beter kan vertellen

Hoe leer je?

Met een groep gelijkgezinde ondernemers creëren we een veilige, vrije ruimte, waarbinnen je als deelnemer ook ruimte voelt om op jezelf te reflecteren.

We wisselen kennisoverdracht af met het verdiepend onderzoeken in gespreksronden en sociale waarneming/beweeg-oefeningen. Elke ontmoeting is er veel ruimte om eigen vraagstukken uit te diepen. De leergang heeft dus een ‘praktijkgroep’ karakter.

Je kunt het geleerde direct in de praktijk brengen. In die zin heb je geen huiswerk. Toch is het fijn om het één en ander in een journal bij te gaan houden. Buiten de 9 bijeenkomsten die over een periode van 9 maanden gepland zijn, reken met 4 uren thuiswerk per maand.

Met een eerdere groep die deze leergang heeft gedaan, is een vervolg voor 4 dagen per jaar ‘bronwerk’ afgesproken. Daarmee wil ik tot uitdrukking brengen dat deze leergang geen kant- en klare leerdoelen heeft, maar je hierin juist krachtiger kan zien en oefenen wat de nieuwe praktijk van ‘Eigentijds Ondernemen’ eigenlijk inhoudt… Daarna is het super waardevol om te blijven spiegelen en te blijven oefenen, vandaar het aanbod tot dit specifieke vervolg.

Voor wie is het?

Voor mensen met een initiatief, een onderneming, kapitaal (een stuk grond, geld of een gebouw) of een samenwerkingsverband.

Voor ondernemende mensen die met een vraagstuk rondlopen rondom opstart en/of groei en/of impact en/of purpose en/of gemeenschapsvorming en/of samenwerken en/of opvolging, en die daarbij meer over congruente eigendomsvormen willen ontdekken en hoe deze verband houden met hun vraagstuk en/of de relatie met stakeholders.

Uiteraard ook voor ondernemers die al een leergang of training bij Economy Transformers hebben gevolgd, en graag voor de eigen (bestaande) onderneming het ‘eigentijds ondernemen’ (verder) willen ontwikkelen.

Wat bied ik?

Na 18 jaren in het reguliere MKB bedrijfsleven te hebben gewerkt op directie-functies en te hebben ervaren “zo werkt het dus niet”, heb ik de afgelopen 5 jaren full-time praktisch onderzoek, ervaring en inzichten opgedaan op het gebied van samenwerken, organiseren, eigendom, leiderschap, marketing, financiën vanuit de vraag “Hoe dan wel?”. Een significant en relevant deel van deze expertise en kennis vat ik in deze leergang samen in aanbod, die past bij jouw vraagstuk.

Wat vonden eerdere deelnemers ervan?

Hoe ziet het er praktisch uit?

verzorgd door Jennifer Benson *

9 live bijeenkomsten

 • 09.30 uur ontvangst met koffie/thee en lekkers
 • 10.00 uur – 13.00 uur ochtendprogramma
 • 13.00 uur lunch
 • 14.00 uur – 17.00 uur middagprogramma
Koffie/thee wat lekkers wordt verzorgd. Potluck lunch (behalve de eerste keer, wat tevens als oriëntatiedag geldt)

Locatie: Community Overvloed, Arkansasdreef 20, Utrecht

maandagen in 2024: 7 oktober, 4 november, 2 december

maandagen in 2025: 13 januari, 10 februari, 10 maart, 7 april, 12 mei, 16 juni

 

Locatie: Centrum voor Geluk, Lageweg 22, Raalte

dinsdagen in 2024: 8 oktober, 5 november, 3 december, 

dinsdagen in 2025: 14 januari, 11 februari, 11 maart, 8 april, 13 mei, 10 juni

Investering

De investering ligt tussen de € 1.100,- en € 2.000,- exclusief btw. Afhankelijk van draagkracht en aantal deelnemers kan de prijs gezamenlijk worden afgestemd. De prijs mag nooit een reden zijn om niet deel te nemen. Kom s.v.p. altijd in gesprek.

Met deze investering krijg je ook de mogelijkheid om deel te nemen aan 2 verdiepingsdagen van Economy Transformers. 

de trainer

Jennifer Benson

Ik maak de intenties van ondernemen en samenwerken beleefbaar en begeleid ze naar praktische vormen.