Leergang Geld als scholingsweg

"Geld was voor mij vaak gekoppeld aan emotie: bang, boos, voorzichtig, 'over-de-kop-het-kan-me-niks-schelen'. Te begrijpen hoe het zover is gekomen, haalt geld uit de emotie, dat is prettig. (...) Grote persoonlijke les voor mij is te gaan staan voor wat ik maak en wie ik ben en van daaruit te geven, dan gaat het vanzelf bewegen. En echt waar, het gebeurt." - Nienke Wiemers

Behalve de locatie is alles op orde op deze pagina

Economy Transformers

Hoe is je relatie met geld?

Voel je dat er iets niet klopt met het huidige geldsysteem? Maar je weet niet precies wat er niet klopt, laat staan wat jij zou kunnen doen om het menselijker te maken? Vind je dat je je denken en handelen te veel laat bepalen door het geld en zou je dat anders willen? Geld, wat is het überhaupt eigenlijk? En wat is je relatie ermee? Tijdens deze leergang Geld leer je geld op verschillende manieren kennen, van het oude Egypte tot ver in de toekomst, als boekhouding, ruilmiddel en krediet en als gatenvuller, lapmiddel, surrogaat liefde, angsttemmer en bewustzijnsontwikkelaar. Maar bovenal; wat is jouw relatie met geld en hoe kan je deze begrijpen en weer gezond maken. Of anders gezegd: wat kan jij doen om het geldsysteem van binnenuit te vernieuwen?

Voor wie is het?

Voor iedereen die iets met geld heeft, en dat is dus eigenlijk iedereen, en haar of zijn relatie ermee wil verbeteren. Of je nu arm of rijk bent, zelfstandige zonder personeel of een ondernemer met mensen in dienst. Een vermogen hebt gewonnen of geërfd, of net je bedrijf hebt verkocht en nu op zoek bent naar hoe verder. Voorkennis op wat voor vlak dan ook is niet nodig, uitgangspunt ben jij zoals je hier en nu bent, denkt en voelt. Wel vragen we je bereidheid om te reflecteren op het eigen denken en handelen, wil om je relatie met geld te verbeteren en bereidheid om samen met de anderen een veilige sfeer te creëren waarin alles gezegd, gevoeld, gevraagd, onderzocht en benoemd kan worden om je relatie met geld te verbeteren. 

Wat bieden we?

We bieden een (ervaringsgericht) programma (op basis van het zo-binnen/zo-buiten-principe) waarin je door middel van experimenten en oefeningen kunt ervaren hoe je deel uitmaakt van een levendige en zichzelf voortdurend omvormende (sociale) werkelijkheid, wat de rol van het geld is in dit geheel, wat je werk- en levensdoelen in die werkelijkheid zijn, inclusief je innerlijke en uiterlijke weerstanden en hindernissen en hoe je een bijdrage kunt leveren aan het mens- en Aarde waardigere maken van het geldsysteem.

Hoe werkt het?

We kijken naar het verleden, het heden en de toekomst van het geld, hoe het ontstaat, rouleert en weer vergaat. Welke functies geld eigenlijk heeft. Hoe we erover denken, wat we erbij voelen. Ook onderzoeken we hoe onze binnenwereld samenhangt met de uiterlijke (sociale) werkelijkheid, we experimenteren met waarnemen, denken en onze intuïtie, we doen opstellingenwerk, visualisaties, we voeren onderzoekende gesprekken, spelen met overtuigingen, roepen emoties op, verwerken trauma’s op geld. Steeds een dag per maand, tien vrijdagen in een jaar.

“Geld was voor mij vaak gekoppeld aan emotie: bang, boos, voorzichtig, ‘over-de-kop-het-kan-me-niks-schelen’. Te begrijpen hoe het zover is gekomen, haalt geld uit de emotie, dat is prettig. Kijkend naar het geldsysteem van nu begrijp ik dat boos worden en me afkeren niets oplevert: aansluiten en van daaruit bijdragen aan verandering des te meer. Grote persoonlijke les voor mij is te gaan staan voor wat ik maak en wie ik ben en van daaruit te geven, dan gaat het vanzelf bewegen. En echt waar, het gebeurt.” – Nienke Wiemers

Economy Transformers

Wat leer je?

 • helderheid met betrekking tot uitgangspunten en vorm van de huidige samenleving en economie,
 • perspectief op uitgangspunten en vorm van een toekomstige mens- en Aarde-waardige economie en samenleving,
 • Hoe je een bijdrage kunt leveren aan het menswaardiger maken van het geldsysteem,
 • vertrouwen op je eigen waarnemen en denken (intuïtie),
 • met heel je lichaam (je hart én je buik) denken en handelen,
 • bewegen tussen vrij (individualiteit) en samen (die ene wereldwijde economie),
 • je eigen levens-, werk- en leerdoelen kennen,
 • omgaan met angst/moed, haat/liefde en twijfel/zekerheid,
 • de zes sleutels voor transformatie.
 • helderheid met betrekking tot de werking van het huidige geldsysteem,
 • perspectief op een toekomstige mens- en Aarde-waardig geldsysteem,
 • het vinden van een gezonde relatie en omgang met geld,
 • rust en overzicht met betrekking tot besluitvorming, zowel persoonlijk als binnen organisaties,
 • je eigen levens-, werk- en leerdoelen vervullen in een vorm die bij je past.

Locaties:

Op dit moment ben ik in gesprek met verschillende locaties. Eind augustus neem ik een besluit.

Hoe zien de dagen er praktisch uit?

verzorgd door Jac Hielema

 • 09.30 uur ontvangst met koffie/thee en lekkers
 • 10.00 uur – 13.00 uur ochtendprogramma
 • 13.00 uur lunch
 • 14.00 uur – 17.00 uur middagprogramma

Data van de bijeenkomsten 2024

De maandagen: 15 januari (tevens oriëntatiedag), 12 februari, 11 maart, 8 april, 6 mei, 10 juni, 16 september, 14 oktober, 11 november en 9 december 2024.

Investering*

Het bepalen van een juiste prijs voor de Leergang Geld is onderdeel van het proces.

* Economy Transformers is vrijgesteld van BTW. De prijs mag nooit een reden zijn om niet deel te nemen. 

de trainer

Economy Transformers

Jac Hielema

Ik verdiep me in het geldsysteem, maatschappelijke vormen en de mens als schepper van de samenleving.