Leergang Samenlevingskunst

Je denkt misschien: “Economie? Veel te moeilijk voor mij.” Wel voel je dat het niet klopt, de huidige economie, je weet niet precies wat. Je wil wel wat doen, iets, jij, doen, zinvol, alleen of samen met anderen. Maar hebt geen idee. “Kan ik wel iets doen? Ik? Wat dan? En: hoe?”

VOOR WIE IS HET?

Voor iedereen die streeft naar een menswaardige economie en samenleving, of dat nu met een partner is in een huishouden, collega’s in een bedrijf of organisatie, gelijkgestemden in een woon- en/of werkgemeenschap of als betrokken burger in de huidige maatschappij. Voorkennis op wat voor vlak dan ook is niet nodig, uitgangspunt ben jij zoals je hier en nu bent.

WAT BIEDEN WE?

We bieden een gevarieerd (ervaringsgericht) programma (op basis van het zo binnen/zo buiten-principe) waarin je door middel van experimenten en oefeningen kunt ervaren hoe je deel uitmaakt van een levendige en zichzelf voortdurend omvormende (sociale) werkelijkheid, wat je werk- en levensdoelen in die werkelijkheid zijn en hoe je die op een sociaal vernieuwende en economie omvormende manier kunt realiseren.

HOE WERKT HET?

Je onderzoekt hoe je binnenwereld samenhangt met de uiterlijke (sociale) werkelijkheid, je experimenteert met je intuïtie, je maakt je eigen werk- en levensdoelen helder, je werkt en leert samen op basis van gelijkwaardigheid, je verdiept je op een liefdevolle manier in geld en het nemen van besluiten. Steeds een zaterdag per maand, tien zaterdagen in een jaar, na elk jaar kijk je of, en zo ja, hoe je verder wilt.

WAT LEER JE?

in het eerste jaar:

 • vertrouwen op je eigen waarnemen en denken (intuïtie),
 • met heel je lichaam (je hart én je buik) denken en handelen,
 • bewegen tussen vrij (individualiteit) en samen (samenleving),
 • je eigen levens-, werk- en leerdoelen kennen,
 • omgaan met angst/moed, haat/liefde en twijfel/zekerheid.

in het tweede jaar:

 • het vinden van een gezonde relatie met geld
 • rust en overzicht met betrekking tot besluitvorming
 • je eigen levens-, werk- en leerdoelen vervullen in een vorm die bij je past.

In het derde jaar vorm je een werkgemeenschap (werkplaats) van mensen die elkaar helpen hun levens- en werkdoelen te verwerkelijken

DATA VAN DE BIJEENKOMSTEN 2020/2021

De bijeenkomsten vinden plaats in Het Veerhuis in Varik op de volgende dagen: vrijdag 25 september en zaterdag 26 september, en verder de zaterdagen 24 oktober, 21 november, 19 december, 23 januari 2021, 20 februari, 20 maart, 17 april, 15 mei en 12 juni.

ORIËNTATIEDAG

Tijdens de oriëntatiedag op zaterdag 29 augustus 2020 kun je je een beeld vormen van de Leergang Samenlevingskunst.

KOSTEN*

de eerstejaars betalen een vast bedrag:

 • €  900,– voor studenten en mensen mensen met een uitkering,
 • € 1400,– voor mensen met een kleinere beurs,
 • € 1900,– voor mensen met een grotere beurs.

* alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief maaltijden tijdens de leergangdagen. De prijs mag nooit een reden zijn om niet deel te nemen.

HEB JE VRAGEN?

voor vragen of een afspraak kun je altijd bij mij terecht. Mail jac@economytransformers.nl of bel 06 – 14 68 78 73