Maandag 11 maart – verdiepingsdag rondom jouw rol als initiatiefnemer

Maandag 11 maart – verdiepingsdag rondom jouw rol als initiatiefnemer

WAT
Het nemen van een initiatief is een bijzonder proces. Om er voor te zorgen dat je initiatief goed van de grond komt, vraagt de rol van initiatiefnemer om zorg, aandacht en vaak veel meer inzicht over de plek die je hiermee in het geheel inneemt. Ik spreek graag over impulsdragers, mensen die ver naar de toekomst kunnen reiken in hun voorstelling en iets zien wat anderen vaak nog niet zien. Dan heb je in de eerste fase van idee-ontwikkeling juist eigenaarschap te nemen over je project. Het hebben van een impuls is geen co-creatie maar een baringsproces waarin je je best mag laten ondersteunen. Het is Samenlevenskunst om aan te voelen of je het te lang bij je houdt of juist te vroeg weggeeft aan de mensen met wie je het verder wilt vormgeven. Inzicht krijgen in de fasen van een initiatief en jouw specifieke plek daarin, gaat je helpen om ervoor te zorgen dat je niet te vroeg in de co-creatie stapt maar ook niet te laat uit het midden wegstapt. Wat dit midden precies is waar mensen op aan sluiten, hoe je dit formuleert, hoe je uit het midden weg kunt stappen om ruimte te maken voor anderen.. dat en meer, daar gaat deze dag over.

Als jij je een impulsdrager voelt dan wil ik je graag ondersteunen en mijn inzichten met je delen. Ik verlang naar een Vrij, Gelijk & Samen leven en werken met elkaar en deze samenleving kan alleen maar door initiatiefnemers tot stand gebracht worden. Daarom hecht ik zelf zo veel waarde aan initiatieven en hou ik van jou als initiatiefnemer of impulsdrager. Het kan best spannend zijn om een initiatief te nemen, het kan je angsten geven, een gevoel van alleen komen te staan. Met je initiatief stap je ook vaak uit ‘hoe het hoorde thuis’.
Ik hoop je met deze dag bedding en de juiste ondersteuning te bieden voor je initiatief, je meer inzicht te geven over de rol en taak waar je met je initiatief zonder dat je het vaak door hebt ingerold bent en hoe je die kunt aangaan om er zo voor te zorgen dat je op een fijne manier je initiatief de wereld in kunt zetten.

Let op: deze dag is niet bedoeld voor het helder maken van wat je initiatief nu precies is. Het gaat over jouw plek in het geheel als impulsdrager, wat dit van je vraagt, hoe je dit het beste kunt doen en welke belemmerende overtuigingen in jouw systeem hiertoe nog mogelijk in de weg zitten.

VOOR WIE?
Voor mensen die al een initiatief of onderneming hebben neergezet maar merken dat ze niet voorbij de piramide komen naar meer plat en zelfsturend organiseren. Je krijgt het als het ware niet voorbij jezelf georganiseerd. Mensen blijven altijd nog naar jou kijken als initiatiefnemer, medewerkers durven uiteindelijk geen verantwoordelijkheid te nemen en jij hebt nog altijd de laatste stem ook al wil je dat allang niet meer. Hoe komt dit, wat is hier aan de hand, wat word er nog van je gevraagd en wat juist niet meer?
Voor mensen die rondlopen met een idee en net een initiatief hebben genomen of op het punt staan om te nemen. Je vraagt je bijvoorbeeld af wat je samen moet doen en wat alleen, wanneer je er mensen bij vraagt en hoe dat proces van verbinden gaat. Wanneer kan je nieuwe aanhakers vertrouwen? Wat kan je cocreëren en wat niet? Welke rol heb je precies als je een initiatiefnemer bent?

PRAKTISCHE ZAKEN
Locatie: Live 2 Be, Ubuntulaan 31, Almere Oosterwold (graag sloffen mee)
Tijd: van 10.00 tot 17.00 uur. Koffie/thee en lekkers inbegrepen, graag zelf lunch meebrengen
Investering: 150,- euro ex btw. Indien de prijs een belemmering voor je is, neem dan contact op met me.
Aanmelden kan door een mail te sturen naar damaris@economytransformers.nl
De dag gaat door bij minimaal 6 deelnemers.

DEELNAME VOORWAARDEN
De dag is voor alle initiatiefnemers toegankelijk. Heb je al eens eerder een training bij Economy Transformers gevolgd dan is dit een hele specifieke trainingsdag waar je evengoed baat bij kunt hebben. Heb je nog nooit iets bij ons meegemaakt, dan is het fijn als je het boek Vrij, Gelijk & Samenleven, wegwijzer naar een mens- en Aardewaardige samenleving hebt gelezen vooraf. Dan zijn begrippen als het midden en de cirkel, een brondocument, een gemeenschappelijke intentie niet meer nieuw voor je. Daarnaast vraag ik je bereidheid om met elkaar een veilige ruimte te scheppen waarin ieder zijn/haar eigen leerproces kan gaan. Alles wat op deze dag gedeeld wordt met elkaar blijft binnen de cirkel.

TRAINER
De dag wordt verzorgd door Damaris Matthijsen, initiatiefnemer van Economy Transformers en mede oprichter van Oosterwoldschool Sofia (een b3 lagere school). Zij is docent Vrij, Gelijk en Samen in de leergang Samenlevenskunst, schrijver van het boek Vrij, Gelijk & Samenleven en begeleidt projecten met praktijkvragen rondom nieuwe vormen van eigendom (drievoudig eigenaarschap), het opzetten van een DeelGenootschap, nieuwe manieren van besluitvorming, het schrijven van een brondocument e.d.
Als impulsdrager is zij ervaringsdeskundige in de inzichten die zij overdraagt. Ik verheug me enorm op deze dag omdat ik uit ervaring weet hoeveel er kan misgaan in je rol als initiatiefnemer en hoe fijn het is als je meer inzicht hebt en meer bedding voelt voor jouw rol als initiatiefnemer.