Zie je iets goeds in wat wij doen? Voel je herkenning of verbinding met onze bron? Dan kun je op verschillende manieren meedoen met de vrij-gelijk-samenleving.

  1. Door deelgenoot te worden – Als onze bron je roept en je je wilt verbinden met deze bron dan ben je welkom je plek in de cirkel te onderzoeken en in te nemen. Wie ben je, wat wil je? en wat kan je? De werkwijze is dat je eerst een half jaar meedraait in onze organisatie. Waarneemt, kijkt en doet zodat je kunt voelen of de verbinding die je aangaat met de bron klopt met wie jij bent.
  2. Door bondgenoot te worden – Daarmee voedt je op de voor jou ge-eigende wijze de bron van Economy Transformers waardoor deze verrijkt, verdiept en verbreedt weer dóór kan stromen naar mensen die met ons in aanraking komen.

Dat kan door:

  • het delen van je ervaringen en inzichten met ons,
  • het doen van een éénmalige donatie n.a.v. je download of deelname aan een cursus of training,
  • het aangaan van een langer lopende financiële relatie in de vorm van een jaarlijkse gift ter ondersteuning van de (door)ontwikkeling van alle materialen die we beschikbaar willen maken aan iedereen.

Je donatie of jaarlijkste gift is welkom op:

NL41 TRIO 0338 5036 92
t.n.v. Economy Transformers Academy
o.v.v. bijdrage aan ontwikkeling

Belasting-aftrekbare giften ontvangen wij graag op het Fonds op Naam bij de Iona Stichting

F.O.N. Economy Transformers, Iona Stichting
NL53 INGB 0003 2372 17
o.v.v. bijdrage aan ontwikkeling