Our New Economy

Damaris is als fellow verbonden aan het netwerk Our New Economy. Dit netwerk heeft de ambitie de nieuwe economie in onderwijsprogramma’s, lespakketten en onderzoeksprogramma’s beter en sneller voor elkaar te krijgen. Daarbij beogen zij een nadrukkelijke koppeling met de praktijk door middel van concrete casu├»stiek en best practices.

Binnen Economy Transformers ontwikkelen wij natuurlijk nieuwe denkkaders en lesmateriaal voor onze eigen programma’s. Het zou mooi zijn als dit materiaal een weg naar een breder netwerk vindt middels deze samenwerking.