Pieter Hessel

"Ik heb mijzelf als deelgenoot aangemeld om de gemeenschap rondom Economy Transformers vorm te geven vanuit een eigen behoefte. Ik heb een behoefte om af te stemmen en samen te zijn met brongenoten om met elkaar 'op schaal' de wereld te verbeteren."

Gemeenschapskracht

Op deze site zal ik ook blogs gaan schrijven namens mijn alter ego: ‘de dolende deelgenoot’. Ik schrijf over thema’s en onderwerpen die bij mij leven en die ik zie in mijn rondgang door de samenleving. Naast dat ‘de dolende deelgenoot’ lekker allitereert is  dolen en zwerven door de samenleving voor mij een manier om niet voor de hand liggende mensen te ontmoeten en te begrijpen. Voor mij gaat op dat niet iedereen die doolt of zwerft de weg kwijt is. Het is voor mij een staat van permanent onderzoek naar wat mensen beweegt. Zo kwam ik al dolend, op zoek naar andere manieren van samenwerken, bij de training Deelgenootschap terecht. En wat ben ik blij met de inzichten deed en de gereedschappen die ik kreeg aangereikt. 

Voor veel mensen is het nogal wat om het denken in wantrouwen, vanuit controle en met angst los te laten. De indoctrine dat mensen in de basis slecht zijn lijkt te overheersen in onze samenleving. Het gevolg is dat mensen mij ‘leeg’ aanstaren als ik met veel bezieling vertel ober het vrij – gelijk – samen. Ik zie toehoorders in stilte afhaken als ik deel hoe de zes sleutels mij houvast bieden om vanuit vertrouwen en liefde te leven en te ondernemen. Met steeds grotere regelmaat zijn er ook mensen in mijn omgeving die hun waardering uitspreken, ze geven aan dat ze geraakt zijn en dat ze vaker nadenken over het eigen handelen. En dat is mijn streven, af en toe iemand raken.

Het is mijn overtuiging dat je de wereld alleen op ‘schaal’ kan verbeteren, het begint bij jezelf in je directe omgeving. Een goed voorbeeld zijn door er te zijn voor je omgeving en vanuit je ‘ster’ te leven.

In de rol van gemeenschapshoeder voor brongenoten heb ik een eerste stap genomen als deelgenoot. Tegen mijn verwachtingen in kwam ik in basisopleiding tijdens een oefening met de zes sleutels tot het inzicht dat Aarde mijn basis sleutels is. Ik dacht altijd dat Organisatie mijn sleutel zou moeten zijn? Daar ben ik goed in, dat doe ik al heel lang, werken in organisaties of zelf organiseren, liefst in grote teams, het beste uit iedereen halen? De drijfveer erachter is een plek op Aarde creëeren voor mensen en ideeën. En dat doe al mijn hele leven, dus pak ik mijn rol als gemeenschapshoeder. Voor een gemeenschap van, voor en door brongenoten. En brongenoten zijn alle mensen die verbinding hebben met de bron van Economy Transformers: het vrij – gelijk – samen en het toepassen van de zes sleutels handelend vanuit vertrouwen en liefde.

Ik heb als initiatiefnemer een Brondocument geschreven voor de gemeenschap, daarmee zijn de uitgangspunten en vorm omschreven. De bron en het brondocument liggen in het midden, dat is onze gemakkelijk intentie. Hiermee voorzie ik in een behoefte van mijzelf (vrij) en brongenoten (samen). Hoe het zich verder ontwikkeld is aan ons (gelijk).

Ik kijk uit naar onze gemeenschapskracht.

Gemeenschapshoeder

Vrij, gelijk en samen zijn in het dagelijkse leven vraagt om in verbinding te blijven met elkaar, elkaar wederzijds te ondersteunen, elkaar te verbazen en te inspireren. Een samenwerking en omgeving om te spelen en experimenteren voor een toekomstige samenleving en economie was er nog niet. Elkaar helpen en uitdagen om op weg te blijven en de volgende stappen te zetten. En om dicht bij de bron te blijven, je daaraan te voeden en ook terug te geven wat je geleerd hebt. Zo maken we deze gemeenschap, en de wereld, met elkaar steeds een stukje leefbaarder.

Pieter Hessel.

Economy Transformers