Pieter Hessel

"Wie ik ben is wie ik ben,
en daar doet niemand wat aan.
En wie jij bent wordt door het weer bepaalt.
En het weer bepaal ik dus zo zie je maar weer.
Invloeden bepalen, dus wie was je ook alweer?"

Ik ben

Ik heb een intrinsieke drang om eigenstandig te kunnen leven en daarmee dienstbaar te zijn aan onze samenredzaamheid. Wat nog steeds werk in uitvoering is overigens. De zoektocht naar de balans tussen vrij, gelijk en samen houden mij dagelijks bezig. Het is mijn drijfveer om medemensen verbinden, in hun kracht te zetten en aan het denken te zetten.

In het vergeten buurtje waar ik woon zijn veel mensen die het niet meer begrijpen of kunnen bijbenen. Mensen verliezen het vertrouwen en haken af. Ik zie eenzaamheid en wanhoop bij veel mensen.

Een inclusieve samenleving wat hebben we daar voor nodig?

Elkaar zien en naar elkaar luisteren, menselijk- en Aardewaardig samenleven vanuit vertrouwen en liefde is de weg die we van binnen naar buiten kunnen gaan.

Ik nodig je uit dit met mij te doen.

Gemeenschapskracht.

In het vrij-gelijk-samen, het rechtsboven kwadrant en het DeelGenootschap geloof ik oprecht. Daarom sluit ik met mijn vermogen te organiseren, te produceren en te verbinden graag aan bij Economy Transfomers

Wat ik meeneem zijn al mijn ervaringen in de rol van vader, vriend, acteur, horeca-manager, butler, theaterproducent, impresario, kunstenaar, buurtbewoner, vrijwilliger, muzikant, productieleider en luis in de pels van de gewoonte.

Ik ga me bezighouden met de fysieke en digitale gemeenschap waarbinnen we iedereen, die zich verbonden voelt met de bron, de mogelijkheid bieden aan te haken en zich te verbinden.Ik probeer een ruimte te creëren waarin brongenoten zichzelf en elkaar kunnen vinden om omvormend en scheppend werkzaam te worden in een nieuwe wereld.Verbindingen gaan we open en vanuit vertrouwen met elkaar aan, erop vertrouwend dat er voor iedereen een unieke plek is in het geheel.

Dankbaar om samen met Damaris, Jac en Jennifer vanuit de Bron te mogen sleutelen.