Praktijk- en Ontwikkelgroep

save the date: zaterdag 18 September 2021

Terugkomdag voor iedereen die een cursus, training of leergang deed

Praktijk- en Ontwikkelgroep

Vrij, gelijk en samen in het dagelijkse leven vraagt om terugkomdagen om met elkaar mee te kunnen leven, elkaar wederzijds te ondersteunen, elkaar te verbazen en te inspireren. Daarom denken we aan het volgende:

Iets als een Praktijk- en Ontwikkelgroep. Of Kennis- en Doe-kring. Die in kleiner of groter verband regelmatig samenkomt, live of online, waarin ervaringen kunnen worden gedeeld, zes-sleutelwerk kan worden gedaan, vragen en antwoorden kunnen worden uitgewisseld en vraagstukken kunnen worden onderzocht. Om in verbinding met elkaar te staan, en met deze verbondenheid bezig te blijven in het denken en doen.
Een ruimte ook waarin iedereen vrij is om initiatieven te nemen om op basis van locatie of thema eigen kringen te vormen, die gefaciliteerd kunnen worden vanuit Economy Transformers.

Hoe alles precies vorm krijgt, hangt af van de behoeften die we uitspreken.

Voor wie is het?

Voor iedereen die een training of opleiding doet of heeft gedaan binnen Economy Transformers

Wat bieden we?

Een steeds groter wordend netwerk van Economy Transformers waar we elkaar kunnen versterken in elkaars behoefte. 

 • Toegang tot onze gesloten groep op het platform WeWorldWide
 • Jaarlijkse Bronbijeenkomst
 • Maandelijkse input en kennisoverdracht door middel van nieuwsbrieven en blog-artikelen. 
 • Begeleiding van praktijkgroepen 
 • Toetsing/coaching van deelgenootschap en bijbehorend bronwerk
 • Kwartaalwebinar voor collectieve verdieping

Om te beginnen...

… nodigen we je uit op zaterdag 18 September 2021…

 • waar? In het Veerhuis
 • hoe laat? van 10.00 uur tot 17.00 uur (inloop vanaf 9.30 uur)
 • kosten? € 35,– inclusief koffie, thee, lekkers & lunch

Zie het als een reünie. Zie het als een manier om iedereen die ooit iets deed bij Economy Transformers te ontmoeten. Zie het als het begin van een nieuwe impuls. Zie het als een volgend stapje in de richting van een vrij gelijk samenleving.

Economy Transformers

Je moet gewoon beginnen, dan wordt het vanzelf wel beter.

Buurman & Buurman

Ajetó

Locatie

Nog nader te bepalen, edoch waarschijnlijk het Veerhuis in Varik

Investering

Als vereffening voor het toetreden tot de gemeenschap vragen wij een eenmalige bijdrage van € 150,--.

Dit is inclusief:

 • Contributie tot onze gesloten groep op het platform WeWorldWide
 • Toetsing/coaching van deelgenootschap en bijbehorend bronwerk
 • Denk- en doe-kringen op basis van locatie en/of thema
 • Kwartaalwebinars over actuele thema’s 
 • Jaarlijkse Bronbijeenkomst.

Voor specifieke terugkomdagen speciaal voor mensen die Eigentijds Eigendom van Grond deden of Deelgenootschap zal een aparte bijdrage worden gevraagd voor organisatie, catering en huur ruimten.

Vragen of ideeën?

bel of mail gerust:

Damaris: 06-50637144 damaris@economytransformers.nl
Jac: 06-14687873 jac@economytransformers.nl
(Als je ons mailt, reageren we binnen twee werkdagen.)
Economy Transformers