Publicatie GROND OP EEN WEEGSCHAAL

Publicatie van WEEG: Werkgroep Eigentijds Eigendom van Grond 2018/2020

De Werkgroep Eigentijds Eigendom van Grond (WEEG) heeft bestaan van 2018 tot en met 2020 en eindigde op 15 juni 2020 met een masterclass en een publicatie.

WEEG bestond uit een groep van 14 mensen vanuit totaal verschillende achtergronden, die zich twee jaar over de vraag gebogen heeft wat er precies aan de hand is en wat mogelijke toekomst oplossingsrichtingen zijn voor grond als deze niet meer via de markt en de hoogste bieder van de hand gaat. Hoe organiseer je de toewijzing van grond dan wel? Hoe ziet dit eigendomsrecht er in de toekomst uit? We hebben behoorlijk wat stenen opgetild waaronder we niet alleen het systeem maar ook onszelf en onze eigen overtuigingen over grond eigendom zijn tegengekomen. De werkgroep hebben we afgerond met een publicatie; grond op een WEEGschaal. Hieronder opvraagbaar. We hopen jou daarmee te inspireren en je te wijzen op mogelijke nieuwe toekomst mogelijkheden voor grond in eigendom.

Deze werkgroep volgde op de samenwerking met Jos Verheul van Bewust Bodemgebruik waarin Economy Transformers onder dezelfde naam Eigentijds Eigendom van Grond een vier jaar durend social lab geleid heeft. Zie hier voor meer informatie daarover. Na WEEG startte Economy Transformers een 4.5 daagse cursus wederom onder dezelfde naam.

Heb je vragen over de werkgroep , mail naar damaris@economytransformers.nl

De werkgroep werd naast eigen bijdragen van de deelnemers, voor een belangrijk deel mogelijk gemaakt door het programma Duurzaam Door, participatietafel Voedsel van RVO en maakt onderdeel uit van de Transitie Coalitie Voedsel.