Kennisvouchers beschikbaar voor:

  • training Eigentijds Eigendom van Grond
  • training Samenwerken voor CSA’s

door middel van de Subsidieregeling Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie (SABE)

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) geeft kennisvouchers uit voor inhuren van expertise over duurzaam ondernemerschap en kringlooplandbouw. Daarmee beoogt zij kennis over duurzaam ondernemen sneller deelbaar te maken voor de landbouw.

Voor de trainingen van Damaris Matthijsen | Economy Transformers zijn op 31 mei 2021  vouchers beschikbaar á € 1.500,–. Totale beschikbaarheid 4200 stuks.

Een voucher kun je door Damaris laten aanvragen  (route 1*) of zelf aanvragen (route 2)

*Damaris is een erkend agrarisch bedrijfsadviseur, ingeschreven bij de VAB (vereniging agrarische bedrijfsadviseur).

Wil je gebruikmaken van de regeling? Het gaat dus om de Subsidieregeling Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie (SABE). Damaris is te vinden onder het kopje ondernemerschap:

E1 – Persoonlijke ontwikkeling van ondernemer en bedrijf – Ontwikkeling van vaardigheden van de ondernemer gericht op persoonlijke ontwikkeling en duurzame positie en kansen van het bedrijf. Hier valt ook coaching en training onder.

SBI- CODES Van jou vraagt de RVO een SBI code die bewijst dat je ook als agrariër ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel. Met één van de volgende SBI codes kom je in aanmerking voor een kennisvoucher:
SBI codes 01.1 tot en met 01.70

Route 1

door de adviseur laten aanvragen
Het gemakkelijkste is het om de volledige aanvraag in te laten dienen door de adviseur zelf, in dit geval Damaris. Geef daartoe de volgende gegevens bij haar op:
– Je naam en achternaam
– KvK nummer
– SBI code (je kvk registratie waarmee je duidelijk maakt dat je een agrariër bent)

Route 2

zelf voucher aanvragen
1) zorg dat je een e-herkenning hebt op de RVO site: link
2) ga naar de RVO-website voor het aanvragen van de voucher. Doe dat direct op 31 mei, want de toekenning vindt plaats op volgorde van aanvraag. De vorige regeling was op de eerste dag al ruim overtekend. Een gemiddelde aanvraag duurt ongeveer 1 uur.

 

 

Als je er niet uitkomt, dan bel je Damaris

zij helpt je graag verder

06-50637144
Economy Transformers