Start-up programma

Economy Transformers verzorgt haar eigen start-up programma. Vanuit helder zicht op de ontwerp-principes van de nieuwe tijd ontstaat immers de mogelijkheid om je bedrijf van de grond af op te bouwen en wel zo dat je bijdraagt aan de vrij-gelijk- samenleving, een samenleving die mens- en Aarde-waardig is. Graag ondersteunen we jou bij het uitwerken, opzetten of doorontwikkelen van jouw (nieuwe) bedrijf/idee.

Programma

Het programma bestaat uit 7 bijeenkomsten van een dag. We werken gedurende zes bijeenkomsten aan het ontwikkelen van jouw eigen bronplan (bedrijfs of businessplan). Zodat je weet waar je mee bezig bent, waarom en hoe. Zodat je een verhaal hebt dat staat als je naar een financier moet. Als je nieuwe mensen erbij wilt betrekken. Als je je idee tot realisatie wilt brengen. Elke dag besteden we aandacht aan de verdere invulling en uitwerking van één van de zes sleutels totdat we ze allemaal gehad hebben. Deze sleutels verdiepen we zowel op het niveau van de inspiratie, je uitgangspunt als op het concrete realiseren ervan tot in de vorm. De slotdag presenteer je je plan voor je mede-deelnemers en krijg je feedback op jouw generale pitch. Heb je ons aan boord??

Deelnemers-voorwaarden

Aan dit programma kan je meedoen als je door middel van één van de andere cursussen reeds kennis genomen hebt van een aantal ontwerp-principes binnen onze school zoals de Zes Sleutels voor Transitie en het Zo binnen/zo buiten-principe. Een mooie vooropleiding vormt de Leergang Samenlevingskunst, maar ook de trainingen DeelGenootschap en Eigentijds Eigendom van Grond, Arbeid en Kapitaal. Tenslotte kun je ook doorstromen naar dit Start-up programma vanuit de cursus Van vóór Christus tot ná Crowdfunding.

Trainer
Damaris ontwikkelt en begeleidt dit programma.