Drievoudig Eigenaarschap van onroerend goedPlekken en plaatsen waar sociale harten kloppen en gemeenschappen opbloeien, lopen steeds vaker tegen het vraagstuk aan: hoe zit het eigenlijk met het eigendom van het gebouw of de grond waar we gebruik van maken?

vrij gelijk samen

Landschappen en gebouwen, waar mensen ondernemen, samenwerken of samenwonen… Hoe zitten die onderlinge verhoudingen nou eigenlijk? Wie is er eigenaar van wat, en welke invloed heeft dat op de onderlinge samenhang, het potentieel voor een onderneming of gemeenschap om echt tot bloei te komen voor de lange termijn?

Deze training ‘drievoudig eigenaarschap’ biedt inzichten op deze vragen en uitkomsten op hoe je onderlinge verbanden op de beste manier kan vormgeven in eigendomsstructuren… Met als invalshoek: grond en/of gebouwen met een helder gemeenschappelijk/maatschappelijk doel.

 

Wat gaan we doen?

Deze training is gericht op jouw eigen praktijksituatie/vraagstuk.

De eerste vier dagen gaan we aan de slag met inhoud. Je krijgt inhoud en oefeningen aangereikt over:

 • creatief eigenaarschap, gemeenschappelijk eigenaarschap en juridisch eigendom.
 • de verschillen tussen uitgangspunt en vorm
 • het wereldbeeld vrij, gelijk, samenleving en wie wij zelf daarin zijn
 • kapitaal en geld in wezen en werking
 • passende juridische vormen en kloppende geldstromen, congruent aan je intenties
Daarna zijn er drie praktijkdagen waar jouw eigen praktijksituatie aan bod komt en kunnen we als groep daarvan leren. Tijdens deze praktijkdagen zullen er ook gasten aanwezig zijn die al stappen heeft gemaakt op dit gebied. 

Voor wie is het?

 • Voor mensen en/of organisaties met een gebouw of een stuk grond die willen onderzoeken hoe dat ten dienste kan staan van een maatschappelijk doel of gemeenschappelijke intentie
 • Voor mensen met een initiatief, een onderneming of een samenwerkingsverband, die gehuisvest zijn of huisvesting of grond zoeken en willen begrijpen welke impact dat heeft en hoe dat anders te kunnen vormgeven.
 • Dus ook voor gemeenschappen die grond willen aankopen en/of voor mensen met vraagstukken van overdracht.
 • Voor juristen, notarissen, accountants, rentmeesters, beleidsmakers en andere bedrijfsadviseurs.

Hoe werkt het?

Met een groep gelijkgezinde mensen creëren we een veilige, vrije ruimte, waarbinnen je je eigen onderzoek kan doen hoe je tot de inhoud te verhouden. Inhoud en ervaringsoefeningen worden met elkaar afgewisseld.

Locatie:  Arnhem, exacte locatie wordt bekendgemaakt na aanmelding

dinsdag 21 mei en 28 mei
vrijdag 5 juli en 12 juli
dinsdag 17 september, 1 oktober, 15 oktober

Investering

De investering ligt tussen de € 700,- en € 2.100,- exclusief btw per persoon, afhankelijk van wie jij bent, en hoe je geldstroom tot stand kan komen (hoeveel je kan/wil dragen).
Afhankelijk van het aantal deelnemers kan de prijs verder worden afgestemd.
De prijs mag nooit een reden zijn om niet deel te nemen. Kom s.v.p. altijd in gesprek.

Hoe ziet het er praktisch uit?

verzorgd door Jennifer Benson en gasten

7 live bijeenkomsten

 • 09.30 uur ontvangst met koffie/thee en lekkers
 • 10.00 uur – 13.00 uur ochtendprogramma
 • 13.00 uur lunch
 • 14.00 uur – 17.00 uur middagprogramma

(gast) trainers

trainer

Ik maak de intenties van ondernemen en samenwerken beleefbaar en begeleid ze naar praktische vormen.

gast-trainer

Ik verdiep me in het geldsysteem, maatschappelijke vormen en de mens als schepper van de samenleving.

gast-spreker

Evert van Harn

Grond van Bestaan. Rentmeester en taxateur.

gast-trainer

Bartele Kiestra

Ik ontwikkel het drievoudig eigenaarschap naar concrete praktische vormen.