Training Eigentijds Eigendom van Grond met aandacht voor DeelGenootschap

Start: donderdag 9 december 2021

in totaal 7 dagen van december 2021 t/m maart 2022

tijden: 10.00 – 17.00 uur

locatie: Ubuntulaan 31, Almere

kosten: nader overeen te komen met als richtbedrag: € 1.300,– (vrijgesteld van BTW).

Economy transformers

Onze grootste uitdaging is niet het starten van de boerderij zelf, maar het vinden van grond. Met de huidige grondprijzen is het voor ons onmogelijk landbouwgrond te kopen. En we willen de grond ook helemaal niet in eigendom. Daarom verkennen we momenteel alternatieven om toch te kunnen starten. Bijvoorbeeld het concept Drievoudig Eigenaarschap in de cursus ‘Eigentijds eigendom van grond’.Wij verlangden sterk naar handvatten in de praktijk en soms bleef het daardoor nog wat abstract, maar achteraf gezien zijn wij heel blij dat we ons dankzij alle oefeningen eerst de idee van drievoudig eigenaarschap hebben kunnen eigen maken en hebben mogen doorleven en doorvoelen waardoor ook ons verlangen daarnaar en ons vertrouwen erin nog sterker geworden is. We hebben dat ook gemerkt tijdens de gesprekken in de praktijk. We merken dat we sterker in onze schoenen staan en dat we vanuit onze vurige wens om te komen tot die eerlijke en regeneratieve samenleving de dialoog over eigenaarschap beter kunnen voeren. Gelukkig bieden jullie na de cursus een praktijk werkgroep aan waar we ook allemaal aan meedoen zodat we met elkaar mee blijven reizen, uitdagingen gesteund door de anderen aan kunnen gaan en samen successen kunnen vieren”  

Jaap Fris en Niels Moshagen

Aardemakers

DATA EN PRAKTISCHE ZAKEN

Data en plaats
data: in totaal 7 dagen: donderdag 9 december, dinsdag 21 december, dinsdag 11 en 25 januari, dinsdag 1, donderdag 17 februari, dinsdag 8 maart 2022.

Plaats:  Ubuntulaan 31, Almere Oosterwold

 

Jenny Elissen: “veel mensen praten over de nieuwe economie maar hoe ga je het ook doen! De eerste stap om van waarde te zijn is te kijken naar je eigen beelden en beperkende overtuigingen, daar moet eerst ies in beweging komen. Economy Transformers helpt je te zien hoe de nieuwe economie van binnenuit begint”


Voorwaarden
Na jouw aanmelding heb je met één van de trainers een intakegesprek waarbij de verbintenis doorgenomen wordt. Daarin zijn onder andere de volgende deelnemersvoorwaarden opgenomen:
– je beschouwt jezelf als pionier. Je hebt een duidelijk verlangen te willen bijdragen aan een mens- en aardewaardige samenleving en zoekt naar meer handvatten waarop je dit kunt doen. 
– je bent bereid op je eigen denken en handelen te reflecteren
– je bent bereid jouw bijdrage te leveren aan het met elkaar scheppen van een veilige leeromgeving voor de groep.

Voorkennis over eigendom en het DeelGenootschap is geen vereiste voor deelname. Wel is het fijn als je het handboek DeelGenootschap vooraf al tot je genomen hebt, dan zijn de woorden niet meer helemaal vreemd voor je.

Studiebelasting
De studiebelasting is afhankelijk van je eigen inzet. Voor elke dag is er een leesopdracht. Geven we enkele thuiswerk oefeningen mee en we vragen je om voor jezelf een online dagboek bij te houden waarin je je leerdoelen bij aanvang opschrijft en na elke trainingsdag bijhoudt wat je hebt geleerd en welke nieuwe vragen er bij je opgekomen zijn. Dit document mag je delen met de trainers die tussentijds reageren op jouw inhoud en/of de inhoud mee de les in nemen.

Investering
De richtprijs voor de training is 1.300- euro (prijs vrijgesteld van BTW). Uitgangspunt daarbij is echter ook dat we de training graag mogelijk willen maken voor mensen die minder te besteden hebben. Indien de prijs een belemmering voor je is, neem dan gerust contact met ons op. 

Met het tekenen van het contract doe je een aanbetaling van 300,- euro, te voldoen uiterlijk één week voor aanvang van de training. Tijdens de cursus delen we de begroting met je en geef je tijdens de derde bijeenkomst aan wat de hele training je waard is. Jij bepaalt binnen je eigen mogelijkheden en onze wens tot vereffening jouw uiteindelijke bijdrage.

Hiervoor krijg je:

  • een certificaat van deelname 
  • een persoonlijk intakegesprek met één van de trainers
  • 7 trainingsdagen van 10.00 tot 17.00 uur 
  • 2 trainers met ieder hun unieke inhoud
  • trainingsmateriaal in de vorm van een fysieke syllabus en het handboek DeelGenootschap
  • een individueel eind/vervolggesprek met één van de trainers
  • opname in kennis- en doekring van Economy Transformers 

Twijfel je nog of heb je nog vragen over wat je precies kan verwachten en of deze training nu geschikt is voor jou? Neem dan contact op met Damaris door een mail te sturen naar damaris@economytransformers.nl.

Let op: de kennisvoucher van RVO is voor deze training nu niet meer beschikbaar. Misschien kom je in aanmerking voor een gemeentelijke of provinciale ondersteuning voor kennisontwikkeling. Damaris is erkend agrarisch bedrijfsadviseur geregistreerd bij de VAB. 

OVER DE TRAINERS
Damaris Matthijsen
,  trainer, transitiebegeleider, spreker en oprichter van Economy Transformers. Mede-ontwikkelaar van het concept DeelGenootschap en schrijver van het handboek daarover. Betrokken bij de oprichting van Stichting Grond van Bestaan, Community Land Trust en het Veerhuis als eerste casus. 

Jac Hielema, leraar, maatschappij-filosoof en vernieuwer, auteur van de syllabus ‘grond, arbeid en kapitaal als commons’. 9

Vragen of aanmelden?

bel of mail gerust:

Damaris: 06-50637144 damaris@economytransformers.nl
Economy Transformers