School voor Samenlevingskunst

Begeleiden van transitieprocessen

Binnen Economy Transformers richt Damaris zich op het begeleiden van mens en bedrijf. Of je nu een Bottom-up bewoners en burgerinitiatief bent, een netwerk, bedrijf of organisatie. Je bent welkom contact op te nemen met Damaris als je voelt dat er verdere stappen nodig zijn om je ideaal werkelijk te verwezelijken. Damaris werkt daarin samen met een uitgebreid netwerk van co-trainers en experts op verschillende onderdelen van juristen en belastingadviseurs tot en met theatermakers en muralisten.

“Economy Transformers heeft over de jaren inzichten vergaard en ontwerpprincipes ontwikkeld met wortels in een nieuwe economie en samenleving, gebaseerd op liefde en vertrouwen. Deze inzichten zet ik graag in om mensen en organisaties te begeleiden bij het verwerkelijken van hun ambities naar een werkelijk duurzame manier van samenwerken en organiseren.”

Damaris
Wat kan je verwachten

Damaris erbij halen betekent het echt aangaan van wat er is. De onderste steen boven halen, vaak al in korte tijd, om vandaar uit helder te krijgen wat de op te lossen thema’s zijn voor zowel de mensen als voor de organisatie zelf. Vaak gaat het over het in lijn brengen van de uitgangspunten in de vorm, de structuur kant, het hoe ervan. Helderheid brengen in deze verbinding lost vaak al veel op. Dit alles vanuit een verlangen om je organisatie zo te ontwikkelen dat je recht doet aan alle mensen die er werken in verbinding met de Aarde als geheel. Economy Transformers noemt dit het ‘zo binnen zo buiten‘ principe. Zij streeft ernaar dat de binnenkant van mens en organisatie, het verlangen, de uitgangspunten, het waarom, klopt met de buitenkant, de vormkant, het hoe en wat van wat je doet.

Damaris werkt graag met de ervaringen in het lichaam. Damaris: “In je lichaam zit veel wijsheid die helderheid kan brengen over wat er precies speelt voor jezelf en het team. In je hoofd kun je jezelf van alles wijsmaken over de organisatie en de mensen daarin, maar het lichaam onthult wat echt gezegd moet worden. Samen kijken we naar waar de behoefte ligt, wat er nodig is in het proces om goed door te kunnen en wat ik daarin kan betekenen”. Zo stemt ze het proceswerk goed af op de werkelijke vragen en behoeften, niet alleen met het hoofd, maar ook met hart en buik. Zij ontwikkelt dan ook geen standaard producten maar elke vraag zet zij samen met jou om tot een voor jouw geschikte procesbegeleiding.

Tot slot Met elke transformatievraag kan je bij Damaris terecht. Voor meer specifieke interesse lees hier meer over begeleiding vanuit de Zes Sleutels voor Transitie, het DeelGenootschap, het Eigendomsvraagstuk of specifieke aandacht voor jouw rol als initiatiefnemer.

Wil je meer informatie over transitiebegeleiding?

Bel of mail gerust:

Damaris: 06-50637144 damaris@economytransformers.nl
Economy Transformers