Transitiecoalitie Voedsel

Economy Transformers is onderdeel van de Transitiecoalitie Voedsel met de werkgroep Eigentijds Eigendom van Grond. Voor de Transitiecoalitie wordt het onderwerp grond en financiering van grond steeds belangrijker voor het mogelijk maken van de transitie van ons landbouwsysteem naar een duurzaam en op (regionale) kringlopen gebaseerd systeem. Graag dragen wij bij aan deze transitie met onze ervaringen en inzichten.