Vertrouwelijkheidsclausule

Persoonsgegevens en andere aan personen gerelateerde gegevens met een gevoelig karakter zullen vanaf het moment dat vanuit of namens de academie een relatie wordt aangegaan met een deelnemer, (gast)docent, co creatie-partner of anderszins aan de school gelieerde actor (een eventueel intake- of kennismakingsgesprek daarbij inbegrepen) respectvol, discreet en als vertrouwelijk worden behandeld. Op basis van het binnen het Veerhuis geldende beginsel van ‘krachtige transparantie’ zullen deze gegevens alleen worden uitgewisseld, na uitdrukkelijk gegeven toestemming van de betreffende actor. Deze handelwijze geldt tijdens de periode dat de relatie actief wordt onderhouden alsook in de tijd daarna.