Werkgroep Eigentijds Eigendom van Grond (WEEG)

De Werkgroep Eigentijds Eigendom van Grond (WEEG) is een vervolg op het vier jaar durende traject met Jos Verheul van Bodem+ en RijksWaterStaat onder dezelfde titel. Dit eerdere social lab hebben we met een publicatie over grondeigendom afgerond waarin vier toekomstscenario’s beschreven staan. Dit rapport is op te vragen bij Jos Verheul zolang de voorraad strekt, door hem te mailen: jos.verheul@bewustbodemgebruik.nl

Uit dit proces trokken Jos en ik de conclusie dat het erom gaat grond op een nieuwe manier in eigendom te nemen dusdanig dat de grond uit het geldsysteem en de handel genomen wordt en teruggaat naar de gemeenschap voor beheer en toewijzing. Hoe regel je beheer en toewijzing van grond in de praktijk wanneer het niet meer door de markt of de staat gereguleerd wordt? Is dat haalbaar, realistisch? Een vraagstuk dat al onze creativiteit en ondernemerslust vraagt, we vinden immers daarmee de samenleving opnieuw uit.

De huidige werkgroep buigt zich twee jaar lang gedurende in totaal twaalf bijeenkomsten op alle mogelijke vraagstukken rondom bovenstaand thema. We zijn met een vaste groep van twaalf mensen die allen op hun eigen manier betrokken zijn bij het thema. We ronden de werkgroep af met een publicatie en een besloten masterclass op 4 juni waarin we onze resultaten delen primair met de achterban van de deelnemers aan de werkgroep. De publicatie zal uiteraard voor iedereen beschikbaar komen.

Heb je vragen, mail naar damaris@economytransformers.nl

De werkgroep wordt naast eigen bijdragen voor een belangrijk deel mogelijk gemaakt door het programma Duurzaam Door van RVO en maakt onderdeel uit van de Transitie Coalitie Voedsel.