De zes sleutels zijn:

Ik ben, relatie, eigendom, organisatie, waarde en Aarde.

Zes Sleutels, opgetekend tijdens BaseCamp 2012

De zes sleutels zijn een manier waardoor je naar de georganiseerde werkelijkheid kunt kijken. Vanuit iedere sleutel zie je hetzelfde vraagstuk steeds weer vanuit een ander perspectief belicht. De sleutels zijn niet te scheiden, wel is het zinvol de verschillende perspectieven te onderscheiden en elk een eigen betekenis en uitwerking te geven.

De Zes Sleutels kom je op elk schaalniveau tegen. In je eigen leven, in organisaties, in een gemeente, provincie of land, zelfs de hele Aarde als geheel kun je door middel van de Zes Sleutels onderzoeken. Het is maar wat je bekijkt en wilt organiseren. Het is een organisch en bewegelijk kader waar je mee leert spelen om steeds weer tot nieuwe inzichten te komen. Zo zitten vrij, gelijk & samen als organiserende principes erin verscholen en ook het manlijke en het vrouwelijke.

Mijn visie op organisaties is dat uitgangspunt en gekozen vorm in lijn met elkaar moeten zijn. Wezen (idee) en verschijning (vorm) dienen congruent te zijn als je goed met elkaar wilt blijven samenwerken. Uitgangspunten bepaal je met elkaar voor langere tijd. De gekozen vormen ontstaan, ontwikkelen zich en vergaan weer. Die moet je dus niet in steen vastzetten, maar de ruimte geven om te evolueren door op gezette tijden te evalueren en te kijken of ze nog belichamen wat je wilde verwerkelijken. De Zes Sleutels zijn een middel om je uitgangspunten op alle aspecten van samenwerken te verhelderen en te formuleren, om bewustzijn te brengen en om structuren vorm te geven die de uitgangspunten realiseren.

Hoe te gebruiken?
Voor je eigen organisatie helpen de Zes Sleutels je om je uitgangspunten en de gekozen vorm in lijn met elkaar te brengen. Zo kun je je droom, je verlangen ook werkelijk de juiste vorm geven en hoeft ze niet verloren te gaan door vormen die in de praktijk haaks op je droom blijken te staan. Dit zie ik maar al te vaak gebeuren omdat we niet goed door hebben wat de consequenties zijn van bepaalde eigendoms- en besluitvormingsstructuren bijvoorbeeld. Op één of twee sleutels iets vernieuwends doen zonder deze door te vertalen naar de andere sleutels levert je over het algemeen veel knip en plakwerk op en vaak een mooi verhaal naar buiten toe maar er is ook de kans dat je blijft hangen binnen de bestaande systeemkaders en dus binnen de bestaande problemen van uitputting van Aarde en medemensen. Pas als je de Zes Sleutels integraal in transitie brengt, raak je de verandering waar we zo naar verlangen, een samenleving gebaseerd op liefde en vertrouwen, een mens- en Aarde-waardige samenleving, de vrij-gelijk-samenleving.

Is jouw organisatie al Zes-Sleutel-Proof? Of wil je weten waar jouw ontwikkelpotentieel in de richting van een nieuwe samenleving en economie zich bevindt? Doe hier de Quick-scan Nieuwe Economie, lees meer over de achtergrond van de Zes Sleutels, de betekenis ervan en de vragen die je voor jezelf kunt beantwoorden.

Begeleiding
Heb jij een eigen initiatief of ben je betrokken bij een organisatie, bedrijf, burgerinitiatief of (woon)gemeenschap en loop je/ lopen jullie op wat voor manier dan ook een beetje vast? Herken je bijvoorbeeld een van onderstaande vragen?

  • Hoe zorg ik ervoor dat iedereen echt betrokken blijft bij het initiatief en eigenaarschap neemt?
  • Hoe kunnen we samenwerken vanuit ieders eigen kracht?
  • Waarom lijkt het uiteindelijk iedere keer weer op mij neer te komen?
  • Hoe komt het dat we maar blijven praten, terwijl alle initiatiefkracht lijkt weg te vloeien?
  • Weet iedereen wel wat onze bron is? Hoe verbinden we ons eigenlijk met elkaar en het bedrijf? Waarom voel ik me toch zo alleen?
  • We zeggen wel een gemeenschap te willen maar als het puntje bij paaltje komt, kijkt iedereen altijd naar mij. Hoe komt dat?

Dan is Zes Sleutelwerk wellicht voor jou/jullie een goede manier om met elkaar verder te komen in het realiseren van jullie droom.

Zes Sleutelwerk
Zes Sleutelwerk geeft een hele snelle inkijk in de bestaande situatie. Hoe is het nu georganiseerd op elk van de Zes Sleutels? Waar klopt het en waar schuurt het? Door elk van de sleutels inzichtelijk te maken wordt een gemeenschappelijk beeld opgebouwd over de bestaande situatie. Dat schept al heel veel helderheid. Het geeft taal aan gevoelens en vermoedens en een blikrichting waardoor mensen elkaar weer kunnen verstaan en hun positie ten opzichte van elkaar en het initiatief kunnen bepalen. Ook komt direct naar voren waar het schuurt, welke sleutel nog onvoldoende aandacht gekregen heeft of niet in lijn is met de uitgangspunten. Vervolgens kan gekeken worden naar welke stappen gezet moeten worden om het initiatief (weer) tot een geheel te maken. Ik help jullie bij het vinden van een route en welke stappen jullie kunnen nemen op weg naar een betekenisvolle organisatie voor mens en Aarde.

Zes Sleutelwerk kan ook gaan over de behoeften en capaciteiten van alle betrokkenen. Zijn jullie een team waar alle Zes Sleutels als kwaliteit vertegenwoordigd zijn en goed op elkaar afgestemd? Of mist er nog iets of wordt er langs elkaar heen gewerkt? En hoe dit op te vullen?

Bronwerk
In de praktijk blijken veel initiatieven vanuit een ideaal het toch lastig te vinden hun essentie helder te krijgen, de eerste sleutel. En als gevolg daarvan is ook de verbinding van de mensen met die essentie en met elkaar vertroebelt en onduidelijk. Mensen gaan steeds meer afwachten, het initiatief verdwijnt. Een bronwerk-sessie geeft veel inzicht in de gemeenschappelijke intentie en hoe alle betrokkenen zich tot elkaar en de bron verhouden. Helderheid over de bron en het op de juiste plek komen van de betrokkenen zichtbaar voor elkaar, maakt een wereld van verschil. Ineens weet je je plek, je rol en voel je de ruimte nu juist dat in te brengen waar jij energie van krijgt en wat jij toe te voegen hebt. Of het wordt duidelijk dat je afstand wilt nemen van de bron en een andere weg te gaan hebt. Als methode werk ik veel met het systemisch invoelen van bron en plek. Met je hoofd kan je jezelf immers van alles wijsmaken, het lijf weet echter haarscherp waar je op de goede plek staat. Dat maakt ook dat er snel en veel geleerd kan worden op een dag of dagdeel.

Graag ga ik een periode mee op weg met je. Dat kan langer zijn of korter, afhankelijk van de vraag. Ik werk niet met standaard pakketten. Alle trajecten komen in samenspraak tot stand.

Zes Sleutels, poort naar transformatie

Damaris