Maken we elkaar mogelijk of onmogelijk?

Maken we elkaar mogelijk of onmogelijk?

De manier waarop we denken en handelen bepaalt of we onze samenleving tot een hel of een hemel maken voor elkaar. Waar zit ‘t ‘m dan in? Of we wel of niet werkelijke waarde toevoegen aan het geheel waar we deel van uitmaken. Leveren we diensten of producten die ook werkelijk voorzien in de behoeften van anderen en vragen we daar een eerlijke prijs voor, dan maken we elkaar mogelijk. Maar ‘verdienen’ we geld zonder werkelijke waarde toe te voegen aan de samenleving, ja, dan maken we elkaar (en de Aarde) meer en meer onmogelijk. Zo simpel is het. Dus….