Jennifer Benson

"Ik wil de ziel van een onderneming zichtbaar maken en belichamen in gezonde werkvormen, zodat het wezen optimaal tot uitdrukking kan komen."

Zo werkt de wereld wel!

Ik kom uit een familie van professionele klassieke musici. Zelf heb ik 18 jaren in leidende posities bij internationale bedrijven gewerkt die orkestmeubilair leverde aan musici of toneeltechniek installeerde aan theater- en concertzalen. 

Ik heb groeiambities verwerkelijkt, business units opgezet, geschaald en afdelingen geprofessionaliseerd, etc… Daarbij heb ik behoorlijk wat grijze haren verworven door uitdagende organisatorische- en financiële groeipijnen en het zoeken naar passende oplossingen. Toch, overal waar ik intuïtief wist “zó, kan het nóg véél beter” struikelde het idee vaak op aandeelhouderniveau “ja, maar, zo werkt de wereld nou eenmaal niet!”

Het is de muziek...

Nu weet ik: “Het zijn niet de musici die samen de muziek maken, maar het is de muziek die het orkest bespeelt”…   En daar zijn musici voor nodig die bereid zijn om te oefenen, goede instrumenten tot hun beschikking hebben en deze onderhouden, en een mooi houten podium, waardoor de compositie optimaal kan klinken in een perfecte akoestische ruimte. 

Precies dat is waar ik ten diepste dienstbaar aan wil zijn, de “muziek”, als zijnde het hoogste wezen van een onderneming, initiatief of samenwerking, zodat deze zich optimaal kan verwerkelijken. En daar is voor nodig: dat ondernemers en medewerkers dagelijks oefenen, bij voortduring bewegen en/of ontwikkelen én de juiste werkvormen hebben… En het liefste binnen een samenleving waar dat écht kan weerklinken.

Het wezen zichtbaar maken

In lijn met deze beeldspraak, is het mijn talent dat ik die ‘muziek’ van een onderneming meteen beluister en haar weerklank in de gewenste samenleving kan visualiseren…  En dan neem ik graag de gedaante van muziekleraar, dirigent, podiumbouwer of acousticus aan, al naar gelang de behoefte… in dienst van die ‘muziek’.

Als deelgenoot van Economy Transformers zet ik deze veelzijdigheid graag in voor ondernemingen (of voor gemeenschappen waar ondernemende mensen samen komen in initiatieven). 

Ik creëer graag een veilige speelruimte, begeleid het proces, waardoor dat wezen (de muziek dus) zichtbaar wordt en deelnemers zelf de inzichten krijgen verbonden aan hun eigen vraag en in verbinding met dat wezen. 

Met als resultaat: dat ogenschijnlijke complexe vraagstukken, eenvoudig en efficiënt teruggebracht worden naar de “essentie” van hun hoogste wezen… waardoor een ondernemer weet wat er te doen is om die muziek optimaal te laten klinken.

Ik help jou het wezen van jouw onderneming te ontplooien

Contacteer me op 0641 86 0808, jennifer@economytranformers.nl of ga direct naar mijn agenda om een afspraak in te prikken:  https://calendly.com/jenniferbenson