Tweejarige Leergang Samenlevenskunst

Bettina Poels:" Economy Transformers heeft mijn leven getransformeerd. Ik heb mogen ervaren dat wat ik in de buitenwereld anders wil, van binnen begint. Ze hebben mij ruimte gegeven en een veilige bedding en houvast voor het vormgeven van de toekomst door middel van de zes sleutels. Ze hebben mij het fundament voor de toekomst aangereikt" Makke Vollenhoven: "een beginpunt in jezelf vinden om van binnen naar buiten te leven!".

Toe aan een nieuwe samenleving en economie?

Voel jij ook een diep verlangen naar een mens- en Aarde-waardige samenleving? Met een cultuur waarin alle mensen zonder uitzondering zichzelf kunnen zijn? En een economie waarin de gezamenlijk geproduceerde koek eerlijk wordt verdeeld? “Een onbereikbaar ideaal?”, vraag je je misschien af. Of een reële mogelijkheid waaraan iedereen, ongeacht oorsprong, levensovertuiging, sekse, geaardheid of huidskleur, direct mee aan de slag kan? Kom en ontdek het tijdens de Leergang Samenlevenskunst.

Voor wie is het?

Voor iedereen die streeft naar een menswaardige economie en samenleving, of dat nu met een partner is in een huishouden, collega’s in een bedrijf of organisatie, initiatief- of ondernemer, gelijkgestemden in een woon- en/of werkgemeenschap of als betrokken burger in de huidige maatschappij. Ook als je trainer bent of wilt worden vanuit het gedachtegoed van Economy Transformers ben je van harte welkom. Voorkennis op wat voor vlak dan ook is niet nodig, uitgangspunt ben jij zoals je hier en nu bent.

Wat bieden we?

We bieden een gevarieerd (ervaringsgericht) programma (op basis van het zo-binnen/zo-buiten-principe) waarin je door middel van experimenten en oefeningen kunt ervaren hoe je deel uitmaakt van een levendige en zichzelf voortdurend omvormende (sociale) werkelijkheid, wat je werk- en levensdoelen in die werkelijkheid zijn en hoe je die op een sociaal vernieuwende en economie omvormende manier kunt realiseren.

Hoe werkt het?

Je onderzoekt hoe je binnenwereld samenhangt met de uiterlijke (sociale) werkelijkheid, je experimenteert met je intuïtie, je maakt je eigen werk- en levensdoelen helder, je verdiept je op een liefdevolle manier in vrij-gelijk-samen, de zes sleutels, geld, eigendom, initiatief nemen en gemeenschapsvorming en het nemen van besluiten, je werkt en leert samen op basis van gelijkwaardigheid. Steeds een dag per maand, tien vrijdagen in een jaar. Thuiswerkopdrachten betreft lezen en het doen van eigen onderzoek en reflectie. Je bepaalt aan het begin van het jaar telkens je eigen leerdoelen. De leergang duurt twee jaar met een optioneel derde jaar voor mensen met een onderneming/initiatief of een trainerswens. Na het eerste jaar hebben we een evaluatiegesprek met elkaar besluit je definitief of doorgaan passend is. Naast deze dagen verzorgd door Jac en Damaris met als gastdocent Jennifer, bieden we een avondprogramma en dag aan waarin je bij Jaron allemaal een opstelling mag doen. Hiermee bieden we de mogelijkheid weerstanden die in de leergang omhoog komen en in de weg zitten voor het leven van je ster door te werken op meer systemisch niveau. 

Voorkennis op wat voor vlak is niet nodig. Wel is het voorwaarde voor deelname te kunnen reflecteren op je eigen denken en handelen, een verlangen of ontwikkelbehoefte te hebben en bereid zijn een veilige sfeer met elkaar te scheppen waarin alles gezegd en onderzocht kan worden. De oriëntatiedagen zijn met dit doel opgezet, om helder te voelen of we bij elkaar passen en ook is hier het intakegesprek voor bedoeld.

“Sinds ik de Opleiding Samenlevenskunst deed, voel ik een (tot nu toe onbekende) aangename rust in mij en vertrouw ik op mijn intuïtie. Ik ervaar het als volgt: altijd voelde ik me een beetje een doler in de-grote-mensen-wereld, had het gevoel dat iedereen bij de geboorte een handleiding meekreeg en ik was vergeten. Hoe ik me moest gedragen, wist ik niet goed. Ik paste allerlei “jasjes” die ik goed bij anderen vond staan. Maar als ik ze droeg, voelde ik me daar toch niet zo prettig bij, of het was alleen maar leuk voor een bepaalde periode. En dan zag ik weer een ander jasje. Deze manier van ontdekken is voorbij! Nu ontwerp ik mijn eigen jas! Van binnenuit is er nu een stem die zich steeds meer durft te laten horen. Daarmee kleur ik mijn eigen stof. En ook al is de jas nog lang niet af, misschien wordt hij dat zelfs wel nooit, ik ben er zo blij mee: hij zit als gegoten.” – Marleen Rumph

Wat leer je?

in het eerste jaar:

 • helderheid met betrekking tot uitgangspunten en vorm van de huidige samenleving en economie,
 • perspectief op uitgangspunten en vorm van een toekomstige mens- en Aarde-waardige economie en samenleving,
 • vertrouwen op je eigen waarnemen en denken (intuïtie),
 • met heel je lichaam (je hart én je buik) denken en handelen,
 • onderzoek naar de begrippen vrij, gelijk en samen 
 • introductie van de zes sleutels en er mee leren werken met name aan de binnenkant
 • je eigen levens-, werk- en leerdoelen kennen,
 • bewegen tussen vrij (individualiteit) en samen (die wereldwijde economie),
 • inzicht in eigen belemmeringen voor het leven van je eigen ster
 • omgaan met angst/moed, haat/liefde en twijfel/zekerheid.

in het tweede jaar:

 • helderheid met betrekking tot de werking van het huidige geldsysteem,
 • perspectief op een toekomstige mens- en Aarde-waardig geldsysteem,
 • het vinden van een gezonde relatie en omgang met geld,
 • rust en overzicht met betrekking tot besluitvorming, zowel persoonlijk als binnen organisaties,
 • onderzoek naar nemen van initiatief en gemeenschapsvorming
 • onderzoek naar eigendom van grond, arbeid en kapitaal en de introductie van drievoudig eigenaarschap
 • steeds meer helderheid krijgen op levens-, werk- en leerdoelen in een vorm die bij je past.

Na de 2-jarige leergang Samenlevenskunst kan je het Start-up programma volgen om jouw idee in de wereld te zetten respectievelijk jouw bijdrage te leven aan de vorming van wat wij noemen een vrij-gelijk-samenleving. Dit programma richt zich op het schrijven van de uitgangspunten voor je onderneming/organisatie/woon-werk-leefgemeenschap of idee in een Brondocument en het uitwerken daarvan naar de daarbij passende vormen en structuren. 

Cremerstraat 245/247

3532 BJ   Utrecht

030 – 293 87 17

Economy Transformers

Hoe zien de dagen er praktisch uit?

verzorgd door Damaris Matthijsen, Jac Hielema & Jennifer Benson *

 • 09.30 uur ontvangst met koffie/thee en lekkers
 • 10.00 uur – 13.00 uur ochtendprogramma
 • 13.00 uur lunch (potluck)
 • 14.00 uur – 17.00 uur middagprogramma
 • 17.30 uur avondmaaltijd
 • 19.00 uur – 21.00 uur avondprogramma

Daarnaast doen we opstellingenwerk

verzorgd door Jaron Reisman *

Je bent als representant aanwezig bij de anderen van je groep en je mag zelf één opstelling doen.

 • nader te bepalen

Data van de bijeenkomsten 2024/2025

Er is plaats voor 24 deelnemers (dit jaar doen 23 mensen mee), die deelnemen in één van de volgende reeksen:

Reeks 1) Vrijdag 20 september, vrijdag 18 & zaterdag 19 oktober, en verder de vrijdagen 15 november, 13 december, 10 januari 2025, 7 februari, 7 maart, 4 april, 16 mei en 13 juni.

Reeks 2) Vrijdag 27 september, vrijdag 25 & zaterdag 26 oktober, en verder de vrijdagen 22 november, 20 december, 17 januari 2025, 14 februari, 14 maart, 11 april, 23 mei en 20 juni.

Investering*

de eerstejaars betalen een vast bedrag:

 • € 1500,– voor studenten en mensen met een uitkering,
 • € 2500,– voor mensen met een kleinere beurs,
 • € 3500,– voor mensen met een grotere beurs.

de tweedejaars bepalen zelf hun prijs:

Het bepalen van een juiste prijs voor het tweede jaar van de Basisopleiding is onderdeel van het proces tijdens de module Geld en Besluitvorming.

* Economy Transformers is vrijgesteld van BTW. Alle prijzen zijn inclusief avondmaaltijden tijdens de bijeenkomsten, exclusief lunch. De prijs mag nooit een reden zijn om niet deel te nemen.

wat ontvang je hiervoor:

 • intakegesprek één op één
 • 10 dagen van 10.00 tot 21.00 uur
 • je bent representant bij de opstellingen van de anderen
 • je brengt zelf een vraagstuk in voor een opstelling bij Jaron
 • toegang tot de online leeromgeving cq community van Economy Transformers
 • een certificaat van deelname
 • opschrijfboek
 • de publicaties van Damaris en Jac
 • tussentijds gesprek op locatie voor de eerstejaars
 • eind evaluatiegesprek voor de tweedejaars
 • en nog veel meer

de trainers *

Damaris Matthijsen

De rode draad in mijn leven is het vinden van structuren die het menselijk en natuurlijk leven mogelijk maken.

Jac Hielema

Ik verdiep me in het geldsysteem, maatschappelijke vormen en de mens als schepper van de samenleving.

Jaron Reisman

Rijke momenten verzamelen in samenzijn met anderen, dat vind ik het mooiste wat er is.

Jennifer Benson

Ik wil de ziel van een onderneming zichtbaar maken en belichamen in gezonde werkvormen.