(persoonlijk) Leiderschap

Zonder eigenaarschap en initiatief geen mens- en Aardewaardige samenleving. Behoor jij tot de verbindende voorhoede van mensen die actief wil bijdragen aan een mens- en Aardewaardige samenleving dan loop je misschien rond met vragen zoals; wat is mijn rol/plek in dit geheel, wat is mijn ster en hoe voeg ik die in het geheel in? Hoe word ik moediger?

ondernemer | aandeelhouder | eigenaar | initiatiefnemer | bestuurder

Loop jij misschien rond met (één van) de volgende vragen:

 • Ik voel dat ik inpulsdrager ben maar wil meer helderheid daarover krijgen.
 • Hoe kan ik nog meer gaan staan voor wat ik wil manifesteren? Wat houdt me daarin nog tegen?
 • Ik wil mijn initiatief of organisatie horizontaal organiseren. Wat is de rol van een initiatiefnemer daar nog in? Wanneer en waarover mag ik juist wel eigenaarschap nemen en doe ik dat nu te veel of te weinig? Wat vraagt een goede balans daarin van mij?
 • Welke keuzes heb ik / hebben we te maken en wat houdt ons daarin tegen?
 • Hoe verkrijg ik stevigheid in waar ik naar verlang en vind ik de moed om het roer om te gooien, in mijn eigen leven of met mijn bedrijf?
 • Wat is de ‘Ik ben’ van mijn initiatief/ bedrijf? En hoe verhoudt deze zich tot mijn eigen ‘Ik ben’?

Als je rondloopt met vragen rondom je persoonlijke leiderschap; wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik en hoe voeg ik mijzelf in de bestaande werkelijkheid in? Of als je vragen hebt rondom je leiderschapsrol in het bedrijf, al dan niet ook als initiatiefnemer en je wilt tegelijkertijd met je team toewerken naar een structuur waarin alle mensen eigenaarschap kunnen nemen over rollen, taken en verantwoordelijkheden, zodat iedereen op zijn of haar plek bijdraagt aan een mens- en Aardewaardige samenleving? Dan ben je bij ons aan het juiste adres.

Elk traject bij ons is in afstemming op de vraag en de concrete situatie.
Basis ingrediënten voor onze manier van begeleiden:

De uitgangspunten:

We werken vanuit de volgende uitgangspunten van waaruit we met elkaar een proces bepalen.(klik op de uitgangspunten voor korte toelichting):

Werken vanuit liefde en vertrouwen is de basis van onze manier van werken maar ligt ook ten grondslag aan ons mensbeeld en de samenleving waar wij aan bouwen. Anders gezegd, een nieuwe economie kan alleen tot stand komen vanuit vertrouwen in de mens. Klanten die ook zo denken, passen goed bij onze manier van werken.

Naast het overdragen van onze ervaringen en inzichten via het hoofd leggen wij de nadruk op ervaringsgericht leren. Wij willen dat inzichten eigen gemaakt kunnen worden door er ervaringen mee op te doen. Daartoe bieden wij oefeningen aan uit onder andere het systemische werken waardoor je in je lijf kan voelen of iets ‘waar’ voor je is of niet. We houden er niet van dat je iets van ons moet aannemen, alles mag je toetsen aan je eigen beleving.

De idee van ‘zo binnen/zo buiten’ vertelt ons dat deze twee altijd in lijn met elkaar gebracht mogen worden om tot een gezond samenleven en -werken te komen. Leven in gescheiden werelden is voor elk mens ongezond. Economy Transformers helpt je inzichtelijk te maken wat jouw ster is en hoe je daar in jouw leven het beste uitdrukking aan kunt geven, van binnen naar buiten. Daarnaast is buiten een spiegel voor je binnenwereld. Wat manifesteert zich buiten je waar je in je binnenwereld van mag en kan leren? 

Voor een bedrijf betekent dit uitgangspunt dat wij ervan uit gaan dat achter elke door jou reeds vormgegeven structuur een meer of minder bewust uitgangspunt ligt. Bij een transformatie maken we helder wat het gewenste uitgangspunt is en helpen we daarna bij het vinden van structuren en vormen rondom eigendom, winstverdeling, besluitvorming e.d. die daarmee in lijn zijn. Deze zoektocht maken we op elk van de zes sleutels. Daarbij zijn alle angsten en belemmeringen die je onderweg tegenkomt een gegeven. De transformatie van het eigendomsvraagstuk vraagt moed.

Vrij, Gelijk & Samen zijn bij alle mensen zowel altijd in meer of mindere mate aanwezige menselijke behoeften als organiserende principes voor een bedrijf of ook voor de samenleving als geheel. Ook hier betrekken wij het zo binnen zo buiten principe op. Hoe wij als mensen zijn, zal op een gezonde manier uitdrukking moeten krijgen in de samenleving. Anders gezegd; als vrij-gelijk-samen in balans zijn en hun gezonde werking kunnen hebben, scheppen we met elkaar een mens- en Aardewaardige samenleving. Afhankelijk van de begeleidingsvraag is het relevant hier iets over toe te lichten, schetsen we een kader van waaruit je een organisatie en samenleving in zijn algemeenheid kunt begrijpen en onderzoeken we hoe de balans in jezelf en jouw/jullie organisatie is.

De zes sleutels zijn een lens waardoor je naar elke gegeven werkelijkheid kan kijken, van een individu tot de grootst mogelijke samenleving. Iedereen en alles acteert altijd op elk van de zes sleutels tegelijkertijd. Op elk van de sleutels een uitgangspunt formuleren maakt de gemeenschappelijke intentie – de Bron – van je bedrijf heel helder. Daarna wordt het gemakkelijker om een mooie vorm voor je bedrijf te vinden. De zes sleutels zijn Ik ben, Relatie, Eigendom, Waarde, Aarde en Organisatie. Ze vormen een integraal perspectief op de werkelijkheid en vormen een dynamisch geheel. Ze helpen je zicht te krijgen op je bedrijf en knelpunten en kansen voor ontwikkeling worden zichtbaar door de incongruenties die erin zitten.

Het proces:

De terugkerende proceselementen bij een begeleidingstraject zijn:

 1. Intake en kennismaking (gratis, 1,5 uur)
 2. Helderheid scheppen over de intentie, waar wil je uiteindelijk uitkomen? In deze fase zit een deel kennisoverdracht en een deel ervaringsoefeningen zodat het commitment aan de transformatie gemaakt kan worden. Deze fase kan eindigen in een go / no go omdat dan helder is of wij bij elkaar passen. Een training bij ons volgen is een goed alternatief voor deze fase.
 3. Onderzoek huidige – en gewenste situatie
 4. Proceswerk om de gewenste situatie te beleven en een route daarnaar toe te zien
 5. Wellicht een praktische uitwerking tot in de vorm
 6. Integratie en evaluatie

De ideale vraag aan ons komt van:

 • Mensen die het mandaat hebben over het vraagstuk en zelf een grote betrokkenheid hebben bij de transformatie, hoe onbekend en spannend het traject ook is. Mensen die eigenaarschap nemen,
 • Mensen die bereid zijn op zichzelf te reflecteren
 • Mensen die bereid zijn te werken aan en vanuit vertrouwen
 • Initiatiefnemers die vastlopen in hun initiatief en behoefte hebben aan reflectie op hun rol en de fase waarin zij zitten. 

Praktische zaken

Vereffening komt altijd tot stand in afstemming met elkaar. We willen graag bereikbaar zijn voor de verbindende voorhoede van ondernemende mensen. We werken daarom met een minimum (€ 50,–/uur) en een maximumprijs (€ 250,–/uur).

Het proces dat we met elkaar aangaan vindt vaak in verschillende fases plaats. Per fase is een moment van reflectie en opnieuw verbinden zodat we met elkaar blijven werken vanuit verbinding en vertrouwen.

De begeleiders

Damaris Matthijsen

De rode draad in mijn leven is het vinden van structuren die het menselijk en natuurlijk leven mogelijk maken.

Jennifer Benson

Ik wil de ziel van een onderneming zichtbaar maken en belichamen in gezonde werkvormen.