Jac Hielema

"Alle mensen maken deel uit van één hele werkelijkheid en sinds eind 19e eeuw ook van één wereldwijde economie. We zitten er dus samen in en zullen er ook samen uit moeten komen."

Tegenstelling tussen arm en rijk

Toen ik zestien was, werd ik me bewust van de schrijnende tegenstelling tussen rijkdom en armoede in de wereld. Dat was tijdens een reis door India met mijn ouders, de zakenpartners van mijn vader en hun aanhang. Op grond van die ervaring besloot ik Tropische Cultuurtechniek in Wageningen te gaan studeren. Ik wilde weten hoe die groeiende kloof tussen arm en rijk was ontstaan en wat ik eraan kon doen. Het duurde even voordat ik begreep dat ik geen antwoorden zou vinden op de universiteit. Ik liep vast tijdens mijn studie, heel verhaal. Maakte mijn studie wel af. Door ook Filosofie en Psychologie te studeren, hoopte ik inzicht te krijgen in de kentheoretische grondslagen van het westerse wetenschappelijke denken en handelen. Al doende ontdekte ik dat ik me niet kon vinden in het reguliere denken. Daarin is namelijk geen of nauwelijks plaats voor de mens als een in zichzelf gegronde vrije persoonlijkheid.

De oorzaak van vraagstukken zit in de mens, de oplossing ook

Ik zie zelfs de oorzaak van allerlei maatschappelijke problemen in het westerse materialistische denken. Terwijl het oosterse spirituele denken nu ook weer niet meteen oplossingen biedt. Welk denken dan wel?

Mijn huidige lessen bestaan daarom grotendeels uit het grondig onderzoeken van het eigen denken, waarnemen, voelen, willen, verlangen en handelen, zodat je leert te vertrouwen op het eigen denken en waarnemen en dus niet meer blind hoeft te geloven in wat anderen zeggen. Ook al beweren zij dat hun uitspraken wetenschappelijk gegrond zijn dan wel spiritueel verantwoord.

In mijn lessen leer je overtuigingen, beweringen en beelden zelf te beoordelen op zin en onzin. Dat geeft vertrouwen. Dat geeft ook innerlijke gronding en dus rust. Iets wat ik iedereen toewens.

Liefdevol denken en handelen

Vanuit een open en levendig denken en waarnemen verdiep ik me sindsdien in geld, het geldsysteem, maatschappelijke vormen en de mens als schepper van de samenleving.

Ik was wiskunde-leraar op een Vrije School, docent Groen op een MBO, bedrijfsfilm-maker in een eigen bedrijfsfilm-bedrijf, coach van jongeren die de school dreigden te verlaten, auteur van vele artikelen in verschillende bladen, docent Filosofie bij mensen thuis. En ik ben vader van drie kinderen, levenspartner van Damaris en cadeauvader van haar kinderen.

Tegenwoordig noem ik me vrij reizend en scheppende leraar en verzorg ik als mezelf weekendseminars in binnen- en buitenland en samen met Damaris Matthijsen als Economy Transformers de Basisopleiding Samenlevenskunst. Tegelijkertijd zijn we bezig om van Economy Transformers een ‘business school’ te maken, die mensen opleidt om te ondernemen in de nieuwe economie.