De boeken van Economy Transformers

Hier te bestellen

Het Vierde Scenario

geschreven door Jac Hielema
Economy Transformers

In Het vierde scenario verdiept Jac zich in de grondslagen van het westerse, sociaalwetenschappelijke denken en de verschillende manieren van samenleven.

‘Alle mensen maken deel uit van één hele werkelijkheid en sinds eind negentiende eeuw ook van één wereldwijde economie. We zitten er dus samen in en zullen er ook samen uit moeten komen.’ 

‘Geld?’, gebaarde een meisje met een vies gezichtje en een gescheurd jurkje. Jac Hielema, zestien jaar oud, reisde met zijn ouders door India, maar had geen geld op zak om aan haar te geven. Door de achterruit van de wegrijdende taxi zag hij nog net hoe zij werd geslagen omdat haar bedelpoging mislukte. Deze gebeurtenis bracht Jac in verwarring en riep bij hem vele vragen op. 

In Het vierde scenario verdiept Jac zich in de grondslagen van het westerse, sociaalwetenschappelijke denken en de verschillende manieren van samenleven. Al doende ontdekte hij dat de uitwisseling en toewijzing van grond, arbeid en kapitaal niet alleen via de markt (kapitalisme), de staat (communisme) of een combinatie van die twee georganiseerd kunnen worden (het zogenoemde Rijnlandse model), maar ook buiten markt en staat om, liefdevol van binnenuit, in goed onderling overleg. 

Behalve dat dit boek helderheid verschaft over de huidige samenleving en perspectief biedt op een toekomstige mens- en Aardewaardige, nodigt het iedereen uit om zelf op reis te gaan, creatief te zijn, initiatieven te nemen en zo een bijdrage te leveren aan die toekomstige samenleving. 

Vrij, Gelijk & Samenleven

geschreven door Damaris Matthijsen
Steeds meer mensen verlangen naar een samenleving en een economie die goed is voor alle mensen en de Aarde. Damaris Matthijsen reikt met haar boek nieuwe ideeën, begrippen en vormen aan voor zo’n wereld: de vrij-gelijk-samenleving. Na twaalf jaar werkervaring en onderzoek in de nieuwe economie, werd het tijd om die inzichten te bundelen tot het boek Vrij, Gelijk & Samenleven. Een basiswerk voor alle mensen die verlangen naar een mens- en Aardewaardige samenleving en vanuit vertrouwen in zichzelf en elkaar hieraan mee willen bouwen. Of met andere woorden, een praktijk- en doeboek, gebaseerd op nieuwe begrippen en ideeën over mens en economie. Je krijgt oefeningen aangereikt die je helpen om bestaande overtuigingen in beweging te brengen en praktische aanwijzingen en voorbeelden om tot vormen en structuren te komen die in lijn zijn met je nieuwe uitgangspunten.

VAN TRANSITIE NAAR TRANSFORMATIE

Crises volgen op crises en onze systemen piepen en kraken. Deze systemen, waaronder ons geldsysteem en de juridische kaders van eigendom en zeggenschap, zijn door mensen gemaakt en dus kunnen mensen ze ook veranderen. De situatie vraagt om een fundamentele herijking van onze uitgangspunten, veel ingrijpender dan we nu al doen. Ik beschrijf deze nieuwe basis en van daaruit ga ik in dit boek op zoek naar structuren en vormen die deze nieuwe basis optimaal tot uitdrukking kunnen brengen. In dit proces komen we onszelf en elkaar tegen, onherroepelijk. We zijn allemaal gesocialiseerd en geconditioneerd in ons huidige systeem. Al onze creativiteit en ons handelen mag zich gaan richten op dit fundamenteel doordenken en doorvoelen van hoe wij met elkaar om (willen) gaan en hoe we daar gezamenlijk naartoe kunnen bewegen. Dit boek is daartoe een wegwijzer.

VOOR ONDERNEMENDE MENSEN MET EEN VERLANGEN

Hoe richt je een samenleving anders in? Hoe een samenleving eruit ziet wordt in de basis bepaald door hoe we omgaan met de productiemiddelen grond, arbeid en kapitaal. Kapitaal in de breedste zin van het woord: van het begin, een idee tot krediet van een bank en geld op de rekening tot het eigendom van een bedrijf of van stofjes en processen met een patent, een productiemiddel als een fabriek of een werkbank enzovoort. Voor de uitwisseling en toewijzing daarvan zijn nog maar een paar dominante systemen overgebleven. De vrije markt waarbij het geld bepaalt wie waar wat mag doen met welke middelen, of de staat die dit bepaalt; de planeconomie. Of een staat/markt combinatie, het Rijnlands model, zoals wij dat in Europa kennen. Een dynamiek tussen staat en markt die zorgt voor extreme speculatie op de grond en kapitaalmarkt. Een vierde weg laat ons de weg van de Commons zien, met grond en kapitaal als gemeengoed en arbeid van zichzelf. Dan nemen we grond en kapitaal uit de handel en liefst ook uit het geldsysteem. Die gaan we in goed onderling overleg uitwisselen en toewijzen aan hen die er voor de gemeenschap iets goeds mee doen. Dus van, voor en door mensen. En daar is openheid, nieuwsgierigheid, moed en nieuw inzicht voor nodig.

Hoe kan jij als werkzaam mens aan deze mens- en Aardewaardige samenleving bijdragen? Daar krijg je in dit boek antwoord op, op zo’n manier dat je er direct mee aan de slag kunt, waar je ook werkt en in welke fase jij en je organisatie ook zit.