Pieter Hessel

"Ik heb mijzelf als deelgenoot aangemeld om de gemeenschap rondom Economy Transformers vorm te geven vanuit mijn eigen behoefte. Ik heb een verlangen om af te stemmen en samen te zijn met brongenoten om met elkaar 'op schaal' de wereld te verbeteren."

Gemeenschapskracht

Gedurende de leergang samenlevenskunst werd voor mij al snel duidelijk dat ik een plekmaker ben. Ik creëer een plek om samen met anderen jezelf te kunnen zijn. Het is voor mij een manier van leven om iedereen te betrekken en de samenleving vorm te geven. Daarom woon, werk en leef ik in meerdere bubbels. Ik ben een dolende deelgenoot en ik weet dat een goed voorbeeld zijn het enige is dat ‘top-down’ werkt. Inclusie betekent voor mij dat ik ervoor zorg dat iedereen kan meepraten. Daar ligt een belangrijke taak voor mij. Door niet alleen interesse te tonen, maar werkelijke interesse te hebben in wat iedereen te zeggen heeft. Door iedereen expliciet uit te nodigen te spreken. Dat ik de ander, betrokken en onafhankelijk, om hun mening vraag. En vervolgens het moeilijkste doen: echt luisteren. Niet alleen maar aanhoren maar nadenken over wat wordt gezegd. Open en transparant zijn om geraakt te worden. Met een bereidheid om van gedachte te veranderen waarbij de sociale status van de ander er niet toe doet.

Gemeenschapshoeder

Vrij, gelijk en samen zijn in het dagelijkse leven vraagt om in verbinding te blijven met elkaar, elkaar wederzijds te ondersteunen, elkaar te verbazen en te inspireren. Een samenwerking en omgeving om te spelen en experimenteren voor een toekomstige samenleving en economie was er nog niet. Elkaar helpen en uitdagen om op weg te blijven en de volgende stappen te zetten. En om dicht bij de bron te blijven, je daaraan te voeden en ook terug te geven wat je geleerd hebt. Zo maken we deze gemeenschap, en de wereld, met elkaar steeds een stukje leefbaarder.

Deze fysieke en online verbindingen en ontmoetingen zijn alleen beschikbaar voor iedereen die een training of opleiding bij Economy Transformers doet of heeft gedaan.

We beginnen klein en kruipen langzaam en zorgvuldig uit onze schulp.En voor iedereen die nog niet zover is zijn er onze blogs, podcasts, bijeenkomsten en natuurlijk onze nieuwsbrief.

Pieter Hessel.