Pieter Hessel

"Ik heb mijzelf als deelgenoot aangemeld om de gemeenschap rondom Economy Transformers vorm te geven vanuit een eigen behoefte. Ik heb een behoefte om af te stemmen en samen te zijn met brongenoten om met elkaar 'op schaal' de wereld te verbeteren."

Gemeenschapskracht

Op deze site zal ik ook blogs gaan schrijven vanuit mijn alter ego: ‘de dolende deelgenoot’. Ik schrijf over thema’s en onderwerpen die bij mij leven en die ik tegen kom in mijn rondgang door de samenleving. Naast dat ‘de dolende deelgenoot’ lekker allitereert is  dolen en zwerven door de samenleving voor mij een manier om niet voor de hand liggende mensen te ontmoeten en te begrijpen. Voor mij geldt dat niet iedereen die doolt of zwerft per se de weg kwijt is. Het is voor mij een lopend onderzoek naar wat mensen beweegt. Zo kwam ik al dolend, op zoek naar andere manieren van samenwerken, bij de training Deelgenootschap terecht. En wat ben ik blij met de inzichten en de gereedschappen die ik kreeg aangereikt. 

Het loslaten van denken in wantrouwen en controle en leven in angst is voor ons allemaal een grote uitdaging. We gaan er al decennia vanuit dat mensen in de basis slecht zijn. Dat maakt het moeilijk om het goede in elkaar te zien en te herkennen. Het gevolg is dat mensen mij soms ‘leeg’ aanstaren als ik met veel bezieling vertel over het vrij – gelijk – samen. Ik zie toehoorders in stilte afhaken als ik deel hoe de zes sleutels mij houvast bieden om vanuit vertrouwen en liefde te leven en te ondernemen. Gelukkig zijn er met steeds meer regelmaat ook mensen in mijn omgeving die hun waardering uitspreken. Ze geven aan dat ze geraakt zijn en dat ze vaker nadenken over hun eigen handelen. En dat is mijn streven, af en toe iemand raken.

Het is mijn overtuiging dat je de wereld alleen op ‘schaal’ kan verbeteren, het begint bij jezelf in je directe omgeving. Een voorbeeld zijn voor je omgeving en vanuit je ‘ster’ te leven.

In de rol van gemeenschapshoeder voor brongenoten heb ik een eerste stap genomen als deelgenoot binnen Economy Transformers. Tegen mijn verwachtingen in kwam ik in basisopleiding tijdens een oefening met de zes sleutels tot het inzicht dat Aarde mijn basis sleutels is. Ik dacht altijd dat Organisatie mijn sleutel was? Organiseren en samenwerken daar ben ik goed in, dat doe ik al heel lang, werken in organisaties of zelf organiseren, liefst in grote teams, het beste uit iedereen halen? Mijn drijfveer , het waarom daar achter is een plek op Aarde creëeren voor mensen en ideeën. En dat doe al mijn hele leven, dus pak ik mijn rol als gemeenschapshoeder. Voor een gemeenschap van, voor en door brongenoten. Voor is dat iedereen die het vrij – gelijk – samen voelt, beleeft en wil uitdragen. Mensen met een lerende houding die de zes sleutels toepassen als wegwijzers. Medemensen die durven te handelen vanuit liefde en vertrouwen.

Ik heb als initiatiefnemer en impulsdrager een Brondocument geschreven voor de gemeenschap, daarmee zijn de uitgangspunten en vorm omschreven. De bron en het brondocument liggen in het midden, dat is onze gemakkelijk intentie. Hiermee voorzie ik in een behoefte van mijzelf (vrij) en brongenoten (samen). Hoe het zich verder ontwikkeld is aan ons (gelijk).

Ik kijk uit naar onze gemeenschapskracht.

Gemeenschapshoeder

Vrij, gelijk en samen zijn in het dagelijkse leven vraagt om in verbinding te blijven met elkaar, elkaar wederzijds te ondersteunen, elkaar te verbazen en te inspireren. Een samenwerking en omgeving om te spelen en experimenteren voor een toekomstige samenleving en economie was er nog niet. Elkaar helpen en uitdagen om op weg te blijven en de volgende stappen te zetten. En om dicht bij de bron te blijven, je daaraan te voeden en ook terug te geven wat je geleerd hebt. Zo maken we deze gemeenschap, en de wereld, met elkaar steeds een stukje leefbaarder.

Deze fysieke en online verbindingen en ontmoetingen zijn alleen beschikbaar voor iedereen die een training of opleiding bij Economy Transformers doet of heeft gedaan.

We beginnen klein en kruipen langzaam en zorgvuldig uit onze schulp.En voor iedereen die nog niet zover is zijn er onze blogs, podcasts, bijeenkomsten en natuurlijk onze nieuwsbrief.

Pieter Hessel.