Begeleiding

"De rol die Economy Transformers aan kapitaal toedicht is zuiver en inspirerend en helpt ons de volgende stappen te zetten" - Marcel Heskes

Van idee naar vorm

Of je nu een organisatie neerzet, opvolgers zoekt voor je boerderij, een burgerinitiatief genomen hebt in de wijk of samen wilt wonen en werken. Overal vraagt samenwerken van je om van goed idee naar juiste vorm te komen. Gebaseerd op uitgangspunten die kloppen met het leven zelf. Overal is een besluitstructuur nodig, overal speelt het eigendomsvraagstuk van grond, gebouw en kapitaal, overal is een verdelingsvraagstuk aanwezig en komt de vraag op ‘hoe’? Hoe doe je dit alles zo dat je meebouwt aan deze mens- en aarde waardige samenleving? Wat vraagt dit van jou persoonlijk, wat vraagt dit van de mensen met wie je werkt, wat vraagt dit van de organisatiecultuur en structuur?

Ben jij ondernemer | aandeelhouder | eigenaar | initiatiefnemer | bestuurder? Misschien loop jij ook rond met (één van) de volgende vraagstukken:

Economy Transformers

over Eigendom

Omdat je je bedrijf ‘van zichzelf’ wilt maken. Of omdat je überhaupt eigentijdse vormen van eigendom zoekt. 

Economy Transformers

over Organisatie

Omdat je je organisatie horizontaal wilt organiseren. Of omdat de besluitvorming voor afhakers zorgt.

economy transformers

over Leiderschap

Omdat je wilt staan voor wat je wilt manifesteren. Of omdat iets in je of buiten je je tegenhoudt.

Ben jij fiscaal administratief adviseur | jurist | notaris | financier | rentmeester? En wil je begrijpen hoe onze inhoud in structuren vertaald kunnen worden?