Begeleiding

De wijze waarop het eigendom van grond, arbeid en kapitaal wordt vormgegeven binnen een onderneming heeft een directe relatie met hoe een onderneming en onze samenleving (niet) functioneert. Economy Transformers werkt vanuit een visie, van waaruit werkvormen- en structuren gevonden kunnen worden, die passen bij de bedoeling van de onderneming en bovendien in lijn zijn met de wetmatigheden van een mens- en Aardewaardige samenleving.

Van idee naar vorm

Of je nu een organisatie neerzet, opvolgers zoekt voor je boerderij, een burgerinitiatief genomen hebt in de wijk of samen wilt wonen en werken. Overal vraagt samenwerken om van goed idee naar juiste vorm te komen. Gebaseerd op uitgangspunten die kloppen met het leven zelf. Overal is  een besluitstructuur nodig, overal speelt het eigendomsvraagstuk van grond, gebouw en kapitaal, overal is een verdelingsvraagstuk aanwezig en komt de vraag op ‘hoe’? Hoe doe je dit alles zo dat je meebouwt aan deze mens- en aarde waardige samenleving? Wat vraagt dit van jou persoonlijk, wat vraagt dit van de mensen met wie je werkt, wat vraagt dit van de organisatie cultuur en structuur?

Ben jij ondernemer | aandeelhouder | eigenaar | initiatiefnemer | bestuurder? Misschien loop jij ook rond met (één van) de volgende vraagstukken:

Economy Transformers

over Eigendom

Omdat je je bedrijf ‘van zichzelf’ maken. Of omdat je überhaupt eigentijdse vormen van eigendom zoekt. 

Economy Transformers

over Organisatie

Omdat je je organisatie horizontaal wilt organiseren. Of omdat de besluitvorming stroperig gaat.

economy transformers

over Leiderschap

Omdat je wil staan voor wat je wil manifesteren. Of omdat iets in je of buiten je tegenhoudt.